Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Uiterwaarden nabij De Beemd te Velp: vervangen van een rioolwatertransportput (8-7-2019/694645).
– Enkplein 6, 6881 MG Velp: aanleggen van een inrit (15-7-2019/695505).
– Onder de Beumkes 15, 6883 HB Velp: aanleggen van een inrit (22-7-2019/696497).
– Europalaan 73, 6991 DB Rheden: verdiept plaatsen van IBC containers t.b.v. warmteopslag (8-7-2019/694541).
– Kerkstraat 18, 6991 HC Rheden: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (19-7-2019/696030).
– Massenweg 63, 6991 CM Rheden: wijzigen van de zuidgevel van de woning (22-7-2019/696464).
– Zwarteweg 40, 6991 EJ Rheden: vergroten van een supermarkt (17-7-2019/695966).
– Callunaplein 77 en 79, 6951 CN Dieren: wijzigen van een gevel en het realiseren van een winkelunit (17-7-2019/695750).
– Harderwijkerweg 33, 6952 AC Dieren: plaatsen van een schutting (5-7-2019/694454).
– Johan Wagenaarplein 24, 6952 CE Dieren: wijzigen van de voorgevel van de woning (22-7-2019/696459).
– Kerkstraat 38, 6953 BN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (15-7-2019/695502).
– Kruisstraat 4, 6953 CB Dieren: aanleggen van een inrit (16-7-2019/695720).
– Noorderstraat 47, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (16-7-2019/695690).
– Veerstraat 14, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (21-7-2019/696227).
– Dorpsweg 66, 6956 AR Spankeren: uitbouwen op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (19-7-2019/696038).
– Edyweg 66-68, 6956 BB Spankeren: tijdelijk opslaan van accu’s t.b.v. e-bikes in een bedrijfsruimte en containers voor de duur van 2 jaar (19-7-2019/696281).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 30

– Enkplein 6, 6881 MG Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 695505).
– Hoofdstraat 48b, 6994 AJ De Steeg: verbreden van een bestaande inrit gelegen aan de achterzijde van het perceel en grenzend aan de Oversteeg (zaaknr. 695012).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-686555 Stichting Evenementen Dieren.
Evenement: Dierens Kade Festival.
Datum: 16-17 augustus 2019.
Plaats: Dieren-Zuid, Veerstoep.
Website: www.dierenskadefestival.nl

Vergunning: RHD-694908 Stichting Rhevak.
Evenement: Rhevak, kindervakantiedorp.
Datum: 5 t/m 9 augustus 2019.
Plaats: Rheden, IJsselsingel.
Website: www.rhevak.nl

Vergunning: RHD-687728 Stichting Bouwburg.
Evenement: Bouwburg kinderactiviteitenweek.
Datum: 12 t/m 16 augustus 2019.
Plaats: Velp, Larensteinselaan (terrein Helicon).
Website: www.bouwburg.nl

Vergunning: RHD-691560 Stichting Carolina Festival.
Evenement: Carolina Festival.
Datum: 30-31 augustus 2019.
Plaats: Dieren, Carolinapark.
Website: www.carolinafestival.nl

Vergunning: RHD-694324 Stichting Dorpshuis Willem de Zwijger.
Evenement: Open dag.
Datum: 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Mr. B. van Leeuwenplein 3.
Website: www.dorpshuisrheden.info

Vergunning: RHD-686324 PFC Rheden.
Evenement: Posbank waterpolotoernooi.
Datum: 23 t/m 25 augustus 2019.
Plaats: Rheden, IJsselsingel.
Website: www.pfcrheden.nl

Vergunning: RHD-696230.
Evenement: Buurteest.
Datum: 31 augustus 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats t.h.v. Tasveld 9-11.

Vergunning: RHD-688974 Muziekvereniging Excelsior Ellecom.
Evenement: Kofferbakverkoop en muziekavond.
Datum: 7 september 2019 van 09.30 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Ellecom, Binnenweg, Selsweg en Dorpsplein.
Website: www.muziekvereniging-excelsior.nl

Vergunning: RHD-695531 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 19 september 19.00 uur tot 20 september 2019 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg
(Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-695879 Ministerie van Defensie.
Activteit: Militaire Oefening.
Datum: 3 oktober 19.00 uur tot 4 oktober 2019 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg
(Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-696429 Outdoor Media B.V.
Evenement: Plaatsen van 30 aankondigingsborden inzake open dag Astrum/ROC A12.
Datum: 18 november t/m 1 december 2019 en 14 januari t/m 27 januari 2020.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.robinbest.nl

Vergunning: RHD-682012 Buitenpoort b.v.
Evenement: Zomermiddagconcerten.
Datum: 11 augustus en 8 september 2019.
Plaats: Dieren, Carolinapark.
Website: www.oranjeriepetitcafe.nl

Vergunning: RHD-690731 Velp voor Oranje.
Evenement: Jubileumconcert politie Big band.
Datum: 24 augustus 2019 van 14.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Emmastraat.
Website: www.velpvoororanje.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zutphensestraatweg 25, 6881 WN Velp: wijzigen van shop bij een tankstation en wijzigen reclame (zaaknr. 684259/ODRA dossiernr. 195296327).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

A
Wegens omvangrijke rioleringswerkzaamheden in de Middellaan en de Gravin Adalaan in Velp, zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk:
I Tijdens fase 1, 5 augustus tot en met 16 augustus 2019, tijdelijk afsluiten van de kruising van de Noorder Parallelweg en de Middellaan.
II Tijdens fase 2, 19 augustus tot en met 25 oktober, tijdelijk afsluiten van de Middellaan.
De Noorder Parallelweg is dan weer toegankelijk.
III Tijdens fase 2B, 26 augustus tot en met 20 september 2019, het tijdelijk afsluiten van de Gravin Adalaan en de kruising van de Gravin Adalaan en de Kerkallee. De Zuider Parallelweg is toegankelijk.
IV Tijdens fase 2C, 9 september tot en met 20 september 2019, het tijdelijk afsluiten van de kruising van de Gravin Adalaan en de Zuider Parallelweg. De kruising met de Kerkallee is dan weer open.
V Waar mogelijk zijn woningen zoveel mogelijk bereikbaar.
VI De maatregelen zijn van kracht in de periode 29 juli tot en met 25 oktober 2019 of zoveel langer of korter als het voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-119 en het zaaknummer is 695908.

B
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Ursula van Raesfeltlaan 30 in De Steeg.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-114 en het zaaknummer is 696453.

C
De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Reigerstraat in Velp op de parkeerplaatsen achter de bushalte nabij de Gasthuislaan.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-120 en het zaaknummer is 696679.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 29 juli 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van het besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 uur tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur;
(afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden