Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Schaapsdrift Overbeek 7 en 9, 6881 JN Velp: aanleggen van een gecombineerde inrit (8-10-2019/707202).
– Oranjeweg/Arnhemsestraatweg te Rheden: plaatsen van reclamebordjes op een rotonde (9-10-2019/707429).
– De Del 14, 6991 CV Rheden: plaatsen van een pijp t.b.v. een pellet-/houtkachel (7-10-2019/707109).
– Steenbakkersweg 2, 6991 EM Rheden: vervangen van 2 dakkapellen en het isoleren van het dak (6-10-2019/706896).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: kappen van bomen op landgoed Rhederoord (stormschade) / (9-10-2019/707470).
– Zutphensestraatweg 21, 6955 AD Ellecom: plaatsen van een dakopbouw op een woongebouw (10-10-2019/707605).
– Hoflaan 7, 6953 AL Dieren: wijzigen van de kleurstelling van het buitenschilderwerk (8-10-2019/707396).
– Hogestraat/Kerkstraat te Dieren: plaatsen van een gevelornament op het voormalige marktpleintje (10-10-2019/707665).
– Molenweg 17, 6953 CS Dieren: plaatsen van een poort, een overkapping en zonnepanelen op een garage (13-10-2019/707825).
– Rinaldostraat 10, 6953 CP Dieren: tijdelijk plaatsen van 4 containers (15-10-2019/708116).
– Vlierhof 18, 6951 MH Dieren: verbouwen van een inpandige garage tot levensloopbestendige ruimte en bijkeuken (8-10-2019/707387).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 42

– Verschillende locaties in Velp, Dieren en Spankeren: kappen van in totaal 4 bomen (zaaknr. 705729). Het gaat om zieke of dode bomen die gevaar opleveren voor de omgeving op de volgende locaties:
Beukenweg voor nr. 22 te Velp: kappen van 1 beuk (met herplantplicht van 1 beuk);
Rozendaalselaan hoek Da Costalaan te Velp: kappen van 1 beuk (met herplantplicht van 1 beuk);
Zilverakkerweg hoek Bernard Zweerslaan te Dieren: kappen van 1 hazelaar (met herplantplicht van 1 hazelaar);
Kappersweg nabij De Timp 2 te Spankeren: kappen van 1 Amerikaanse eik (geen herplantplicht).
– Overbeeklaan nabij nr. 24 te Velp: verwijderen van een voetgangersbrug (zaaknr. 706034).
– Rozendaalselaan 51, 6881 LB Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 684469).
– Schaapsdrift Overbeek 7 en 9, 6881 JN Velp: aanleggen van een gecombineerde inrit (zaaknr. 707202).
– Zwanensingel 6, 6883 GA Velp: maken van een doorbraak in een dragende binnenmuur (zaaknr. 706045).
– Willem Barentszstraat 33, 6991 BB Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 701846).
– Schaterland te Ellecom: vervangen van een bestaand schuurtje (zaaknr. 699377).
– Kerkstraat 38, 6953 BN Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (zaaknr. 705933).
– Zutphensestraatweg 40a, 6953 CM Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van de aangebouwde garage (zaaknr. 705034).
– Zutphensestraatweg 50, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 697135).
– Zutphensestraatweg 58, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 695472).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 41

– Bergweg 11 en 13, 6881 LL Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (zaaknr. 700013).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 41

– Kerkallee 37, 6882 AM Velp: brandveilig in gebruik nemen van de woning t.b.v. bed & breakfast (zaaknr. 674548).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-687425 Diabetes Fonds.
Activiteit: Collecte.
Datum: 27 oktober 2019 tot en met 2 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.diabetesfonds.nl

Vergunning: RHD-689419 Alzheimer Nederland.
Activiteit: Collecte.
Datum: 3 november 2019 tot en met 9 november 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.alzheimer-nederlander.nl

Vergunning: RHD-707924 Gemeente Rheden.
Activiteit: Innemen standplaats t.b.v. College gaat Buurten.
Datum: 26 oktober 2019 van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren, Jan Ligthartlaan.

Vergunning: RHD-702812.
Activiteit: Innemen standplaats oliebollen.
Datum: 1 november 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Spankerenseweg (parkeerplaats Praxis).

Vergunning: RHD-676591.
Activiteit: Innemen standplaats oliebollen.
Datum: 1 november 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Roodborstlaan.

Vergunning: RHD-708064 St. Behoud Dorpskerk Ellecom.
Activiteit: Concert.
Datum: 26 oktober 2019 van 19.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: Ellecom, Friedhof.
Website: www.stbehouddorpskerk.nl

Vergunning: RHD-707194 Stichting Driestroom.
Activiteit: Ophangen spandoek.
Datum: 4 november tot 15 november 2019.
Plaats: Velp, Zwanensingel 1.

Vergunning: RHD-707715 Hoffman Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 20 aankondigingsborden.
Datum: 12 november tot en met 21 november 2019.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.
Website: www.hoffmanoutdoormedia.nl

Vergunning: RHD-704217.
Activiteit: Vogeltentoonstelling Rhedense Vogelvrienden.
Datum: 15 t/m 17 november 2019.
Plaats: Rheden, Mauritiusstraat, gebouw Het Kwetternest.

Vergunning: RHD-702738.
Activiteit: Halloween.
Datum: 25 oktober 2019 van 18.30 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Velp-Zuid, wandelroute.
Facebook: https://www.facebook.com/halloweenvelp/

Vergunning: RHD-705807 Wijkcentrum De Drieschaar.
Activiteit: Rommel/hobbymarkt en ’s avonds een jamsessie.
Datum: 26 oktober 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur (rommelmarkt).
Datum: 26 oktober 2019 van 20.00 uur tot 00.00 uur (jamsessie).
Plaats: Dieren, Meidoornlaan 197.
Website: www.dedrieschaar.nl
Facebook: https://www.facebook.com/dedrieschaar

Vergunning: RHD-707889 Sportcombinatie Rheden.
Activiteit: Après ski party.
Datum: 16 november 2019 van 20.30 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91 (clubhuis).
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-707919 St. Dorpshuis Spankeren.
Activiteit: Darttoernooi en kaartmarathon.
Datum: 23 november 2019 en 21 december 2019.
Plaats: Spankeren, Loohof 65 (Dorpshuis).
Website: www.dorpshuis-spankeren.nl

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-707920 St. Inloophuis Velp Zuid.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 26 oktober 2019.
Plaats: Velp, Schoolstraat 12.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat ter voldoening aan artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet de Programmabegroting voor het jaar 2020 aan de gemeenteraad is aangeboden. Vanaf heden is de Programmabegroting 2020 op internet toegankelijk via de website van de gemeenteraad onder het kopje B&W besluiten: https://www.rheden.nl/gemeenteraad

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0