Presentatie Leefbaarheidsonderzoek Rheden-West

RHEDEN – Afgelopen dinsdag 28 januari was er een presentatie van het wijkbelevingsonderzoek Rheden-West van studenten Hall Larenstein uit Velp in samenwerking met Rhedens Dorpsbelang in het Dorpshuis.

Om half acht opende bestuurslid Hans Mulder van Rhedens Dorpsbelang (RD) de avond, en verwelkomde de vele belangstellenden, waarna hij het woord gaf aan de 1e jaars studenten van de Hoge school Hall Larenstein.

Zij gaven in een diapresentatie de resultaten weer van de enquête die zij in november 2019 huis aan huis hebben uitgevoerd, met betrekking tot de leefbaarheid in Rheden-West. Bewoners hebben deze ingevuld en opgestuurd met een respons van 12%, wat uitzonderlijk hoog was.

Uit de enquêteformulieren kwam naar voren dat bewoners over het algemeen erg tevreden zijn over het Rhedens Dorpsbelang, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn in het dorp of gewenst zijn. Deze konden zij ook nog weergeven na het zien van de presentatie in 5 verschillende thema’s zoals : Groen & Blauw, Veiligheid & Verkeer, Huizen & Wonen, Voorzieningen & Winkels en Sociaal.

Na een korte pauze konden de aanwezigen bij de verschillenden stands hun op- of aanmerkingen kwijt, of ideeën aandragen wat misschien nog niet in de presentatie was weergegeven.

Het wijkbelevingsonderzoek werd hierna door de studenten aangeboden aan de voorzitter Pieter Krijnsen van Rheden Dorpsbelang en de afgevaardigde van de gemeente Rheden.

Pieter Krijnsen bedankte de studenten van de 1e jaarsopleiding management van leefomgeving van Hall Larenstein en de docent Anne Clasquin voor hun grote inzet en goede samenwerking, “Ik hoop dat jullie er zelf ook veel plezier aan hebben gehad en het jullie verder heeft geholpen in jullie opleiding. Als dank heb ik nog een kleinigheid voor jullie allemaal.”

De afgevaardigde van de gemeente bedankte iedereen, “Ik zal alle uitkomsten goed bestuderen en meenemen in de ontwikkelingen hiervan door de gemeente.”

Hierna werd de avond rond 21.30 uur afgesloten. Men kon zeggen; een zeer geslaagde avond met een grote opkomst, aldus Hans Mulder van Rhedens Dorpsbelang.

KIjk voor meer informatie over het onderzoek op: Resultatenrapport wijkbelevingsonderzoek Rheden.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden