Fietspad HAN naar van Hall Larenstein wordt aangelegd

Foto: Google Maps

VELP – De gemeenteraad van Rheden heeft op dinsdag 28 januari 2020 positief besloten dat het fietspad HAN-Larenstein aangelegd kan worden. De aanleg van het fietspad staat los van de eventuele keuze voor het tracé voor een FietsRoute Arnhem – Dieren.

De raad had op 27 februari 2018 het college opgedragen om in afwachting van de uitkomsten over de tracékeuze van de Snelle FietsRoute (door Velp) het fietspad HAN-Larenstein nog niet ten uitvoering te brengen.

Voorgeschiedenis

Al in het fietspadenplan 2005 was er sprake van de aanleg van het fietspad HAN–Larenstein. Deze ontbrekende fietsverbinding is voorzien langs de spoorlijn tussen de Zuider Parallelweg in Velp en een bestaand pad langs het spoor in Arnhem (Van Remagenlaan/Het Lange Water). Het fietspad loopt parallel aan de spoorlijn en loopt onder de A12 door en is een gezamenlijk project  van de gemeente Rheden en de gemeente Arnhem.

Vertraging aanleg fietspad HAN-Larenstein

Met de uitvoering is om diverse redenen gewacht o.a. door de ingrijpende werkzaamheden voor de verbreding van de A12, waardoor aanleg toen nog niet mogelijk was.

Daarnaast was er voor de aanleg van het fietspad HAN-Larenstein ook een aanpassing van het Bestemmingsplan Velp 2016 Woongebieden-Zuid nodig. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan is door onder andere aanwonenden van de Zuider Parallelweg en de Laarweg in Velp, beroep ingesteld bij de Raad van State. De bezwaren waren gericht op realisatie van het fietspad en op de komst van een Snelle FietsRoute over de Zuider Parallelweg. De Raad van State heeft op 27 maart 2019 een uitspraak gedaan dat het fietspad HAN-Larenstein kan worden aangelegd.

Gea Hofstede, wethouder Mobiliteit is blij dat het fietspad Han – Larenstein kan worden aangelegd. “Dit fietspad draagt bij aan goede fietsverbindingen in Velp. De aanleg van het fietspad HAN-Larenstein heeft geen invloed op de tracekeuze die nu wordt voorbereid”.

Bewonersavonden Snelle FietsRoute

De gemeente heeft in de week van 20 januari drie bewonersavonden georganiseerd. Het doel van deze avonden was om met onze inwoners in gesprek te gaan over de twee voorkeurstraces van de Snelle FietsRoute. “Alle avonden zijn goed bezocht. De bewoners waren kritisch en constructief en dat is fijn”, aldus Gea Hofstede wethouder Mobiliteit. Op dit moment wordt alle input van onze inwoners over de voorkeurstracés van de Snelle FietsRoute verwerkt. In de afweging wordt meegenomen, nut en noodzaak, veiligheid, effectiviteit en draagvlak. De raad neemt op 24 maart 2020 hierover een besluit.

Voordat het voorstel naar de raad gaat, informeert de gemeente op 10 februari, haar inwoners tijdens een bewonersavond in de aula van Hogeschool Larenstein. De avond start om 19.30 uur.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen