Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: wijzigen van de achtergevel van een supermarkt (20-4-2020/736641).
– Ellecomsedijk/Landgoed Hof te Dieren: aanleggen van een infiltratieleiding met gemaal en beekbekleding (10-4-2020/735354).
– Beverodelaan 77, 6952 JC Dieren: isoleren van het dak van de woning (16-4-2020/736046).
– Kerkstraat 21, 6953 BL Dieren: vergroten van de woning met een tuinkamer (16-4-2020/736049).
– Noorderstraat 9, 6953 CD Dieren: intern verbouwen van een kinderdagverblijf (20-4-2020/736633).
– Spankerenseweg 46, 6951 CH Dieren: realiseren van een kelder (15-4-2020/735924).
– Van Rensselaerweg 2c, 6956 AV Spankeren: plaatsen van een zuil met locatieaanduidingen (legalisatie) / (20-4-2020/736637).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 16

– Overhagenseweg 7, 6883 GP Velp: verplaatsen van de voordeur in de zijgevel van de woning (zaaknr. 732274).
– Zaalbospad 32, 6881 RK Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 732848).
– Imboslaan 6, 6952 JP Dieren: uitbreiden van een crematorium/dicht maken bestaande overkapping (zaaknr. 732270).

Week 17

– Reigerstraat 22, 6883 ES Velp: plaatsen van een schutting en een poort (zaaknr. 733931).
– Wurfbainlaan 32, 6991 ZJ Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 727141).
– Selsweg 16, 6955 BJ Ellecom: wijzigen van de dakbedekking van een gemeentelijk monument (zaaknr. 733134).
– Peter van Anrooylaan 7, 6952 CW Dieren: vervangen van kozijnen en geveldelen in de voor- en zijgevel (zaaknr. 735640).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-736499 BIZ centrum Rheden.
Activiteit: Plaatsen frame met tekstdoek.
Datum: 24 april t/m 10 mei 2020.
Plaats: Rheden, Schietbergseweg.

Vergunning: RHD-733735 Stichting Twickel.
Activiteit: Verbranden snoeihout.
Datum: 1 april t/m 31 december 2020.
Plaats: Ellecom, Fraterwaard.
Website: www.twickel.nl

Vergunning: RHD-735447.
Activiteit: Verbranden snoeihout.
Datum: 1 april t/m 31 december 2020.
Plaats: Rheden, 200 m ten zuiden Brinkweg, kadastraal RDN02D6752G0000.

Vergunning: RHD-735717 Café ’t Pumpke.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 april t/m 31 december 2020.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Kennisgeving sluiting pand

Vanwege een overtreding van de Opiumwet in het pand aan de Zuider Parallelweg 46-47 te Dieren heeft de burgemeester besloten het bedrijfspand te sluiten, voor een periode van één maand, op grond van artikel 13b Opiumwet. De sluiting heeft plaatsgevonden op maandag 20 april 2020.
Dit betekent dat het pand voor iedereen tot maandag 20 mei 2020 gesloten is. Het betreden van het pand binnen die periode is strafbaar.

Sluiting Bevrijdingsdag

Het gemeentehuis in De Steeg is gesloten op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden