INGEZONDEN: Bewoners deelgebied 5 Velp-Zuid zijn het niet eens met sloop woningen

Foto: Vivare

INGEZONDEN VELP – Op 11 maart 2020 is er een bewonersbijeenkomst geweest. Op deze dag heeft Vivare haar plan om de woningen te slopen toegelicht en op 13 maart 2020 zijn alle huurders door Vivare schriftelijk op de hoogte gebracht van de plannen in deelgebied 5 Velp-zuid.

Er zijn volgens opgave van Vivare meerdere factoren die meespelen bij de keuze om woningen wel/niet te slopen. Dit zijn o.a. stedenbouwkundige redenen. Door de huidige woningen te slopen ontstaat een gebied dat goed heringericht kan worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aaneengesloten te bouwen, de openbare ruimte opnieuw in te richten zodat we meer groen in de wijk krijgen en meer ruimte te maken voor parkeren.

Vivare heeft steeds verteld dat het 90% zeker is dat het huidige plan doorgaat. Dit zal niet veranderen, uiteindelijk moet de directeur-bestuurder van Vivare en het bestuur van de gemeente Rheden nog instemmen met het plan. De grote lijnen van het plan zijn volgens Vivare duidelijk, op detailniveau kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Verder zijn er nog een aantal belangrijke zaken, bijvoorbeeld het sociaal plan, dat nog definitief uitgewerkt moet worden.

Uit de enquête die gehouden is door de klankbordgroep in deelgebied 5 Velp-zuid (bestaande uit 6 huurders van woningen in deelgebied 5) onder de 36 huurders van de woningen die Vivare van plan is te slopen en te vervangen voor nieuwbouw rijtjeshuizen in deelgebied 5 Velp-zuid blijkt dat minimaal 54% van de particuliere huurders het niet eens met de plannen van Vivare om hun woningen te slopen en te vervangen voor rijtjeshuizen. De Huurdersvereniging Rheden is ook een huurder van een pand in deelgebied 5 Velp-zuid dat Vivare wil slopen maar heeft het enquête-formulier niet ingevuld.

In de enquête werden in totaal 9 vragen aan de huurders gesteld om te kijken welke wensen, vragen op- en aanmerkingen de huurders van de geplande sloop/nieuwbouwwoningen hebben als het gaat om de geplande sloop/nieuwbouw woningen en de (her)inrichting van de openbare ruimte in deelgebied 5 Velp-zuid.

De klankbordgroep van deelgebied 5 Velp-zuid kreeg in een overleg met de Vivare en de Huurdersvereniging Rheden te horen dat Vivare de huurovereenkomsten van de woning die Vivare van plan is te slopen in deelgebied 5 gaan beëindigen wegens dringend eigen gebruik. Hierdoor is het niet nodig dat 70% van de huurders van de geplande sloop/nieuwbouwwoningen het eens moet zijn met de plannen van Vivare.

De Huurdersvereniging Rheden hoorde dit aan en reageerde volgens de aanwezige huurders niet adequaat. Dit was voor de mede aanleiding om zelf actie te ondernemen en een enquête te houden onder de huurders van de geplande sloop/nieuwbouw woningen in deelgebied 5. Van de 36 verzonden enquête-formulieren ontving de klankbordgroep 28 formulieren retour van de huurders en hieruit blijkt dat minimaal 66% van de huurders inspraak wil.

Omdat de eerste enquête een succes was heeft de klankbordgroep besloten om ook een enquête te houden onder de huurders van de woningen waarbij Vivare van plan is groot onderhoud uit te voeren met energetisch maatregelen. Bij deze huurders moet volgens Vivare en de wet minimaal 70% van de huurders instemmen met de plannen. Het bevreemd de huurders van de geplande sloop/nieuwbouwwoningen in deelgebied 5 Velp-zuid zeer dat in één en hetzelfde deelgebied verschillend wordt omgegaan met de inspraakmogelijkheden van huurders. Tevens is het volgens de huurders van de geplande  sloop/nieuwbouwwoningen in deelgebied 5 vreemd dat in minimaal één ander deelgebied in Velp-zuid (van Kolplein e.o.) om instemming van de plannen is gevraagd. Bij van Kolplein ging destijds 86% van de huurders akkoord met sloop/nieuwbouw.

Huurders van de geplande sloop/nieuwbouw woningen in deelgebied 5 zijn een petitie gestart om inspraak te krijgen. Huurders zijn van mening dat minimaal 70% van de huurders van de sloop/nieuwbouwwoningen het ook eens moet zijn met de plannen van Vivare om deze plannen uit te (kunnen) voeren. Uit de gehouden enquête onder de huurders van de geplande sloop/nieuwbouwwoningen blijkt overigens ook dat minimaal 40% van mening is dat hun woning zeker nog goed genoeg is om voor planmatig onderhoud met energetische maatregelen in aanmerking te komen.
Vivare, Huurdersvereniging Rheden en gemeente Rheden -de partijen die de gemaakte prestatieafspraken in december 2019 hebben ondertekend (info o.a. Rheden nieuws.nl)- hebben de uitkomst van de enquête inmiddels ontvangen.

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden