Bewoners rondom de Soerense poort: Wij maken ons grote zorgen!

Foto: CC by MSVG via Foter.com

INGEZONDEN BRIEF –  Wij wonen in de Soerense poort. Een natuurlijke omgeving die zich met de jaren steeds mooier ontwikkelt, mede dankzij investeringen in de afgelopen jaren van Natuurmonumenten en de Gemeente.

Wij wonen daar omdat wij al heel lang geleden of onlangs de keuze hebben gemaakt om in dit mooie natuurrijke gebied te gaan wonen. Nu is ons in januari ter ore gekomen dat er plannen zijn om twee windmolens midden in dit gebied te gaan plaatsen. Het weidegebied aan de Broekdijk zou geschikt zijn, omdat er amper bomen of huizen staan.

In februari heeft de gemeente Rheden een avond georganiseerd voor alle inwoners met de boodschap dat het klimaatakkoord zal leiden tot forse ingrepen in het landschap door noodzakelijk grootschalig opwekken van duurzame energie. Hiervoor kwamen twee grote kaarten tevoorschijn.

Eén voor mogelijke windmolen locaties en één voor zonnevelden. En wat blijkt, in deze plannen wordt aangegeven dat de Broekdijk in Spankeren voor beide als uitermate geschikt wordt gezien. U snapt dat wij zeer overvallen naar huis zijn gegaan.

Wat wij niet snappen is dat de Soerense poort wordt aangewezen. Dit omdat de provincie met het Natuurbeheerplan ook bezig is om natuur aan te wijzen om dit gebied groter te maken. Zowel richting de Soerense kant als richting de Bockhorst liggen gebieden die nu zijn aangemerkt om, om te vormen tot natuur. Het Natuurbeheerplan beschrijft wat de huidige en de gewenste beheerdoelen zijn voor de Natura 2000-gebieden, het Gelders Natuur Netwerk (GNN), agrarische gebieden met natuurwaarden en agrarische gebieden met waterdoelen.

Zonne- en wind energie.  Wat wij ons afvragen; Waarom gaat u nu vol voor wind en zonne-energie velden in onze gemeente? Zijn windmolens überhaupt geschikt zo dicht bij de (hoog gelegen) Veluwe?

We hebben hier bijvoorbeeld last van valwind. In onze visie kun je windmolens beter plaatsen in gebieden waar het waait, en ze daar dan clusteren. Dus niet overal een paar.

Wij vinden dat je beter kunt starten met het grootschalig opwekken van zonne-energie op daken van huizen, openbare gebouwen, industriepanden en langs industriegebieden. En niet in en om natuurgebieden.

Andere energiemogelijkheden.
Er zijn meer oplossingen die ons groene landschap in de gemeente Rheden niet zo vervuilen. Denk bijvoorbeeld aan waterkracht (we hebben de rivier dichtbij en de techniek bestaat al), bodemwarmte, restwarmte, bio-energie of kernenergie. En als we eerst eens met z’n allen het eigen verbruik verminderen?

De vraag aan de gemeente Rheden, waar gaat u voor? Past dit grootschalige bij onze groene gemeente? Was er niet al in regionaal samenwerkingsverband het volgorde afgesproken eerst zon, dan wind en niet in natuurgebieden?

De Rhedense gemeenteraad gebruikt de periode tot oktober om een beleidskader te maken dat vastlegt aan welke voorwaarden plannen voor de winning van duurzame energie moeten voldoen. Wij roepen de gemeente Rheden op om bovenstaande punten mee te nemen ter overweging.

Vraag de bewoners van onze gemeente ook om hun ideeën. Burgerparticipatie noemen we dat. Als het er eenmaal staat dan kunnen we met z’n allen niet meer terug.

Namens de bewoners rondom de Soerense poort.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden