Carol van Eert reikt versierselen uit voor Koninklijke onderscheidingen

GEMEENTE RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert heeft op 3 juli aan de volgende inwoners de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Eerder kregen de onderstaande inwoners al een telefonische aankondiging.

Vanwege de maatregelen rond corona heeft de uitreiking op aangepaste wijze plaatsgevonden, namelijk op 1,5 meter afstand.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De heer Raymond Patrick Aleven: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Aleven is van 1 februari 2000 tot heden in dienst van de vrijwillige brandweer post Dieren in de functie van bevelvoerder. De heer Aleven zet zich, naast zijn hoofdberoep, actief in bij verschillende activiteiten die mede door de brandweer in een hechte gemeenschap als Dieren worden georganiseerd. Dit betekent voor hem, net zoals voor veel andere brandweermensen, een aanslag op de schaarse vrije tijd. Door de regionalisering, de toename van het aantal taken en de kwaliteitseisen, zoals verplichte opleidingen, oefeningen en maatregelen in het kader van de Arbo, is de werkdruk bij zowel de beroepsbrandweer als bij de vrijwillige brandweer bijzonder hoog.

De heer Aleven woont in Dieren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mevrouw Kittie (Kitty) Vollenberg-de Ruijter: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vollenberg-De Ruijter heeft zich in 1983 aangemeld als pleegouder bij de toenmalige organisatie Jeugd Onder Dak, de pleeggezincentrale. Naast de zorg voor hun eigen zoon en dochter, kon er meer zorg bij. Al snel groeiden zij door naar een pleeggezin met veel expertise en mogelijkheden voor het opvoeden van pleegpubers met een problematische achtergrond. Mevrouw Vollenberg was de drijvende kracht in dit grote pleeggezin, met altijd de wetenschap dat haar (inmiddels overleden) echtgenoot haar volledig steunde. Van 1985 tot 1998 leverde zij op vrijwillige basis een bijdrage aan scholings- en ontmoetingsavonden voor pleegouders. Vanaf 1999 heeft zij meegewerkt aan het STAP-programma, een landelijk programma voor aspirant pleegouders. Mevrouw Vollenberg bleef altijd beschikbaar voor pleegkinderen, die op hun weg naar volwassenheid regelmatig haar steun nog nodig hadden.

Mevrouw Vollenberg-de Ruijter woont in Velp.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mevrouw Gerda (Gerritje) Dorland-Aartsen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dorland-Aartsen is al 60 jaar actief lid van de Velpsche Accordeon Vereniging, waarvan 32 jaar als secretaris. Zij verricht veel hand- en spandiensten voor de vereniging, haalt een groot deel van het donateursgeld op en het is nooit teveel voor haar om iets extra’s te doen. Daarnaast werkt zij ruim 16 jaar in het verzorgingstehuis Oosterwolde in Velp; brengt daar koffie en thee rond en maakt een gezellig praatje of biedt een luisterend oor. Ze helpt ook af en toe bij grote activiteiten in het huis, zoals een Kerstmarkt of een optreden. Sinds 2005 is mevrouw Dorland-Aartsen mantelzorger voor een oudere buurvrouw. Ze gaat mee naar afspraken in het ziekenhuis en zorgt voor de boodschappen bij ziekte.

Mevrouw Dorland-Aartsen woont in Velp.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De heer Theo (Theodorus Bernardus) Hennekes: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hennekes is al 30 jaar coördinator van de Stichting Avondvierdaagse Dieren. Hij regelt en coördineert met veel passie alles: routes uitzetten, het nalopen van routes, vergunningen aanvragen, scholen aanschrijven, sponsoring, vinden en binden van vrijwilligers, gesprekken voeren met de gemeente en politie, EHBO, muziek, teveel om op te noemen. Inmiddels lopen jaarlijks meer dan 1.500 wandelaars deze vierdaagse! Daarnaast coördineert de heer Hennekes ook de inzet van verkeersregelaars voor de intocht van Sinterklaas, de carnavalsoptocht, de Halloweenoptocht en de hardloopwedstrijden voor het dorp Dieren. Ook is hij coördinator van de wandelbondvereniging van een gedeelte van Gelderland en helpt hij vaak andere dorpen met organiseren van een avondvierdaagse. Dit allemaal op vrijwillige basis, naast zijn reguliere baan. Helaas is dit jaar wegens de corona-uitbraak de 55e editie van de Avondvierdaagse Dieren geannuleerd.

De heer Hennekes woont in Dieren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mevrouw Wilda (Wilhelmina Aleida) Hennekes-Stroker: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hennekes-Stroker ondersteunt al 30 jaar haar echtgenoot met het organiseren van de avondvierdaagse in Dieren. Zij verzorgt de inschrijving van scholen en individuele wandelaars. Vier avonden per jaar regelt zij alles op het startbureau: van inschrijving tot aan de medaille. Ook zorgt zij die dagen dat er een hapje en drankje klaar staat voor alle vrijwilligers en er een presentje voor ze klaar staat op de laatste avond als dank voor alle hulp. De hele organisatie gebeurt in de vrije uurtjes, veelal op de achtergrond. Inmiddels lopen jaarlijks ruim 1.500 wandelaars mee in Dieren! Ieder jaar worden er nieuwe routes uitgezet en uitgeprobeerd, medailles uitgezocht en sponsoren en vrijwilligers geworven. Helaas is dit jaar wegens de corona-uitbraak de 55e editie van de Avondvierdaagse Dieren geannuleerd.

Mevrouw Hennekes-Stroker woont in Dieren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mevrouw Gerrie Alberti Lubbers-Vreeman: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lubbers-Vreeman zet zich al vanaf 1989 in voor de Dierense Oranjestichting. Deze stichting organiseert rond Koningsdag allerlei activiteiten zoals het Oranjeconcert in Theothorne, de 5-daagse kermis, feestavonden, bezoek aan verzorgingstehuizen en 1 x per 5 jaar een activiteit met 5 mei. De stichting ligt mevrouw Lubbers dicht aan het hart en zij vindt het belangrijk dat er in Dieren dit soort activiteiten plaatsvinden. Ook is zij al vanaf 1989 bestuurslid en penningmeester van de stichting. Mevrouw Lubbers-Vreeman voelt zich erg betrokken bij mensen met een beperking. Een inwoner van Dieren met een verstandelijke beperking, komt al ruim 25 jaar elke donderdagavond bij haar op bezoek. Ook neemt zij hem regelmatig mee naar activiteiten. Op feestdagen wordt hij uitgenodigd en is hij deel van de familie.

Mevrouw Lubbers-Vreeman woont in Dieren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mevrouw Jannie (Jannetje) Vreugdenhil-Cats: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vreugdenhil-Cats verrichtte vanaf de jaren ’70 tot en met heden diverse functies en werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Dieren: van lid van de commissie Vorming en Toerusting tot het verzorgen van koffie, thee en lunches bij rouwdiensten in de Ontmoetingskerk. Vanaf 1985 tot heden bemenst zij de handtekeningentafel van Amnesty International en maakt zij post klaar voor verzending. Ook voor de sportvereniging Gelregym verrichte mevrouw Vreugdenhil in de periode van 1979 tot 2018 vrijwilligerswerk. Van 1979 tot 1991 verzorgde zij mede de organisatie van de Avondvierdaagse als hoofd organisatie, hoofd startbureau en contactpersoon voor de landelijke wandelsportbond. Vanaf medio 2007 tot 2018 zette mevrouw Vreugdenhil zich ook nog onafgebroken wekelijks in bij het verdelen van voedselpakketten op het uitgiftepunt in Dieren. Zij heeft altijd een hartelijk woord voor alle klanten en laat nooit verstek gaan.

Mevrouw Vreugdenhil-Cats woont in Dieren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De heer Bart (Bernard Maria Joseph) van Meer: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Meer is naast advocaat-vennoot een graag geziene persoonlijkheid in Arnhem en de regio. Ondanks zijn drukke praktijk bruist hij van de energie, zit boordevol kennis en zet zich al vele jaren ten volle in voor tal van maatschappelijke instellingen, zaken en kwesties, veelal zonder honorering of winstoogmerk. Zo neemt hij initiatieven voor de jaarlijkse herdenkingsceremonie Bridge to Liberation en trekt hij financiële middelen hier voor aan. Ook is onder zijn bewind Ondernemers Kontakt Arnhem verder uitgegroeid tot een ondernemersvereniging die er werkelijk toe doet en op de meest uiteenlopende gebieden een serieuze, gewaardeerde gesprekspartner geworden voor diverse ondernemingen in de regio. De heer Van Meer is altijd op zoek naar verbinding. Dat blijkt onder meer uit de nauwe contacten die Ondernemers Kontakt Arnhem tegenwoordig onderhoudt met de regio-gemeenten en toonaangevende onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Artez Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Rijn IJssel.

De heer Van Meer woont in Velp.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden