Rhedens college biedt begroting aan, meer maatregelen moeten volgen

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – Op 10 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor de periode 2021 – 2024. Al een aantal jaren ziet Rheden, de tekorten oplopen. Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien.

Dit tekort komt niet onverwacht. Bij de behandeling van de kadernota in juni van dit jaar was al duidelijk dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeenteraad heeft op dat moment het college de opdracht gegeven om met een sluitende begroting te komen en hiervoor concrete maatregelen aan te dragen. Het college zal eind oktober met een voorstel komen om de tekorten structureel op te lossen.

Achtergrond

Het tekort in de gemeentelijk begroting is niet uniek in Nederland. In veel gemeenten zijn de gemeentefinanciën zorgelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat de financiële situatie van de gemeenten in Nederland onhoudbaar wordt. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten krijgt de begroting niet of nauwelijks sluitend.

De oorzaken liggen voor een belangrijk deel in de aanhoudende tekorten in het sociaal domein, de oplopende opschalingskorting (een algemene korting op het gemeentefonds uit 2015 die oploopt tot 2025) en daarbovenop de kosten als gevolg van Covid-19. Ook in Rheden is dit het geval.

Voorkomen dat reserve op raakt

In 5 jaar tijd is de algemene reserve van Rheden teruggelopen van € 25 miljoen naar € 7,5 miljoen. De algemene reserve is een spaarpot voor toekomstige plannen en mogelijke tegenvallers. Belangrijk is om deze teruggang nu te stoppen. Voor het college betekent dit dat er vanuit de bestaande ambities keuzes moeten worden gemaakt in het huidige beleid. Zonder deze keuzes, komt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën in gevaar. De Provincie, die als toezichthouder fungeert, volgt de ontwikkelingen in Rheden op de voet en stelt eisen aan deze houdbaarheid.

Actualiteitennota: begroting weer in balans brengen

Het college stelt eind oktober een zogenaamde actualiteitennota vast. In deze nota staat een actuele analyse van belangrijke gemeentelijke taken en de eventuele financiële afwijkingen die nu zichtbaar zijn. Ook bevat de nota voorstellen en suggesties om het meerjarige huishoudboekje in balans te brengen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, tegelijk met de behandeling van de begroting, over deze voorstellen.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden