Zorgen over hoge windmolens en de aanleg van een aantal zonnepaneelparken in onze gemeente

Foto: gemeente Rheden

RHEDEN – 6 oktober 2020 is er een live te volgen oriënterende vergadering van de gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie en de Handreiking Energie en Landschap. Het gaat dan over op welke plekken in onze gemeente eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden. En onder welke voorwaarden.

Grootschalige opwek met zonnevelden en windmolens heeft een grote impact op de leefomgeving. Niet alleen op het uitzicht, maar ook op de gezondheid, natuur en biodiversiteit. Henk Alkemade uit Dieren schrijft hierover het volgende:

INGEZONDEN BRIEF: Geachte leden van de gemeenteraad,

Dit is de eerste keer ooit dat ik gebruik maak van mijn recht tot inspreken, weliswaar wegens COVID19 per mail, maar daarom voor mij niet minder bijzonder.
Ik maak me ernstig zorgen over de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de natuur door de mogelijke bouw van een aantal, meer dan 200 meter hoge windmolens en de aanleg van een aantal zonnepaneelparken in onze gemeente.

Ik weet ook dat mijn zorgen door veel andere inwoners worden gedeeld. Steeds meer wordt duidelijk dat de mega-windmolens die gebouwd gaan worden, niet alleen leiden tot horizonvervuiling en de aantasting van ons landschap, maar ook negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden.

Zie bijvoorbeeld nieuw onderzoek van Argos van 26 september 2020, dat concludeert dat het onhoorbaar geluid van de mega-windmolens schadelijk is voor de gezondheid. Ook zijn er negatieve effecten op de vogelstand, met name voor soorten die al bedreigd zijn. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van de Wageningen University van 6 juli 2020 dat concludeert dat de impact van windturbines op vogelsterfte vaak wordt onderschat.

De naam zonne”park” is voor een industrieel bebouwd gebied een gotspe. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten op langere termijn van dergelijke zonnepaneelparken op de bodem, de biodiversiteit en het waterbergend vermogen, maar wat we wel weten is dat die effecten negatief zijn.

Zie hiervoor ook een recent artikel in de Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/wageningen/grote-zorgen-over-de-bodem-onder-zonnepanelen-onderzoek-is-hard-nodig~ac7cf29e/ ). Een bodem die zijn leven verliest, stoot de daarin opgeslagen CO2 weer uit in de atmosfeer en dat leidt weer tot een hogere CO2-emissies.

Graag wil ik u oproepen de RES-plannen nog eens goed te overwegen en bovengenoemde effecten mee te nemen bij uw keuzes. Er zijn ook betere alternatieven voor de CO2-reductie beschikbaar; daar kom ik zo nog op terug.

Ik wil u ook oproepen naar de andere kant van de CO2-medaille te kijken: het bevorderen van de vastlegging van CO2 in vegetatie en met name de bodem.
Het is mogelijk om veel extra CO2 in planten en bodem vast te leggen, door de in de aangewezen zoekgebieden bos aan te planten of andere beplanting (ook gewassen). Dat is niet alleen goed voor ons landschap, maar ook voor ons welzijn, voor de biodiversiteit, voor de bestrijding van droogte en het geeft verkoeling.
Beschikbare wetenschappelijke kennis en ervaringen op verschillende plaatsen, maken duidelijk dat het beplanten of inzaaien van grond met een diversiteit aan bomen, struiken en/of kruiden (ook voedselgewassen) en het afzien van bodem verstorende grondbewerking, kunstmest, herbiciden en pesticiden, leidt tot een gezonde bodem, aanvulling van het grondwater en een grote biodiversiteit.

Last but not least: met de juiste maatregelen kan er zelfs bij commercieel agrarisch landgebruik netto 1 ton CO2 /ha per jaar in permanent, diepwortelend grasland worden vastgelegd (www.boerderij.nl). Die hoeveelheid is voor een bos zelfs ca. 12 ton CO2/ha per jaar.

Tot besluit: sinds het opstellen van de RES, is het gebruik van kernenergie uit de taboesfeer gekomen en wordt kernenergie meer en meer gezien als de enige realistische oplossing om op tijd tot de benodigde reductie van CO2-emissies te komen én voldoende, stabiele en extreem betrouwbare levering van elektriciteit te realiseren. Dat wordt des te meer noodzakelijk naarmate we volledig overschakelen op elektriciteit als energiedrager. Stroomuitval, misschien door een hack, betekent dat we echt helemaal niets meer kunnen…niets werkt meer!

De inzet van kernenergie om de uitstoot van CO2 te verminderen, maakt het mogelijk om de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de biodiversiteit, te beperken tot isolatie van woningen, zonnepanelen op de daken en kleine windmolens op erven. Als we daarnaast inzetten op het versterken van het CO2-vastleggend vermogen van bodem en planten, gaan we ook onze kinderen en kleinkinderen blij maken.

Ik ben erg benieuwd naar uw reacties! Met vriendelijke groet, Henk Alkemade

Henk Alkemade verwijst in zijn tekst naar onderstaande onderzoeken:
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Impact-van-windturbines-op-vogelsterfte-vaak-onderschat.htm

De gemeente zegt dat ze in dialoog is met onder andere de inwoners van de gemeente Rheden, maar zelfs betrokken inwoners kwamen per toeval achter de plannen en zeggen nu niet te merken dat ze worden ‘meegenomen’. Natuurlijk gooit Corona roet in het eten. Maar misschien is het voor het democratisch draagvlak beter om dit belangrijke onderwerp wat meer tijd te geven en eerst in te zetten op stap 1 van de zonneladder?

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden