Partijen lokaal maatwerk jeugd Rheden en Rozendaal bekend

Foto: gemeente Rheden

GEMEENTE RHEDEN/ROZENDAAL – Vanaf 1 januari verzorgen Mentaal Beter, Prolis, RIOzorg, Siza, EigenWijzeZorg, VO Coach, Driestroom en Entrea Lindenhout een deel van de jeugdhulp in de gemeente Rheden en Rozendaal. Het gaat hier om individuele en groepsbegeleiding en een deel van de individuele en groepsbehandeling van kinderen tot 18 jaar.

In 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de bekostiging van de Jeugdwet bij gemeenten neergelegd. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk de jeugdzorg te normaliseren en demedicaliseren. Daarom hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal de opdracht Lokale Maatwerkdiensten Jeugd uitgezet.

Nu de verschillende partijen met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen, betekent dit in de praktijk dat het aantal zorgaanbieders waarmee de gemeenten werken flink vermindert. Deze zorgaanbieders gaan met elkaar, en in sommige gevallen met andere partijen als onderaannemer, een dekkend aanbod verzorgen voor de kinderen en hun ouders. Er zijn kortere lijnen waardoor sneller geschakeld kan worden zodat die hulp en ondersteuning die nodig is, ingezet kan worden.

Dit betekent nadrukkelijk niet dat alle huidige zorg aan Rhedense jeugd en hun ouders per 1 januari direct overgaat naar een andere zorgleverancier. Voor de lopende zorgindicaties en nieuwe indicaties tot en met het einde van dit jaar geldt een overgangsregeling waarbij de kwaliteit continuïteit van zorg te allen tijde voorop staat.

Zorg voor jeugd en gezinnen normaliseren

Een groot deel van de kinderen in gezinnen groeit zonder grote problemen op. En de vragen waarmee ze zitten kunnen meestal worden opgepakt binnen het gezin, het sociale netwerk, de school, de sportvereniging. Als dat niet lukt kunnen zij een beroep doen op bijvoorbeeld jongerencoaches en jeugdwerkers.
Helaas zijn er ook kinderen en gezinnen met problemen die ernstiger, complexer en/of langduriger van aard zijn en waarvoor specialistische hulp nodig is.

De gemeenten verwachten met deze aanpak dat er binnen 6 jaar meer vragen over opvoeden, opgroeien en problemen waar kinderen en gezinnen mee kampen, kunnen worden aangepakt en opgelost zonder dat daarvoor zwaardere jeugdhulp ingezet wordt. Ook de verbreding van de Sociale Basis waarbij er vanuit Incluzio meer dan voorheen aandacht is voor jeugdigen en gezinnen draagt hieraan bij.

Hiermee blijven de kosten voor de jeugdzorg beheersbaar en kan het jeugdzorggebruik in Rheden terug naar het landelijk gemiddelde. In 2019 was dat in Rheden namelijk 14,7% ten opzichte van 12,3% landelijk. In Rozendaal steeg het percentage de afgelopen jaren naar het landelijk gemiddelde toe; 12,0% lokaal ten opzichte van 12,3% landelijk in 2019. Ook verwachten de gemeenten met deze aanpak dat er over 6 jaar meer kinderen thuis kunnen blijven wonen. En dat kinderen die dat niet kunnen wel zo ‘thuis mogelijk’ wonen in een pleeggezin of gezinshuis.

Regionale maatwerkdiensten

Hoogspecialistische (jeugd-ggz)-behandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering, preventieve jeugdbescherming, dyslexie, kindergeneeskunde en verblijfszorg blijven ‘regionaal’ gecontracteerd. Uiteraard vindt nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen plaats om die zorg en ondersteuning te bieden die nodig is.

Wethouder Jeugd Marc Budel:

“Deze opdracht moet zorgen voor nog meer en betere hulp en ondersteuning aan onze jeugdige inwoners en hun ouders. Door de zorg voor onze jeugd zo te organiseren kan er sneller hulp en ondersteuning ingezet worden om ernstiger problemen te voorkomen. Minder als het kan, meer als het nodig is. Hierbij staat het welzijn, de gezondheid en veiligheid van de kinderen die het aangaat voorop.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden