INGEZONDEN: Middel erger dan de kwaal

Velperwaarden
Velperwaarden
Foto: rheden.nieuws.nl

INGEZONDEN BRIEF – Door de klimaatwijziging stijgt de temperatuur en heeft mens en natuur zwaar te lijden. Daarom moet er, terecht, actie ondernomen worden.

Daarom hebben landen over de hele wereld zich vastgelegd in het klimaat akkoord van Parijs.

Doel van het klimaat akkoord volgens de rijksoverheid:  In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1.5 graden Celsius.

De gemeente Rheden vindt dat blijkbaar niet voldoende en heeft ambitieuze plannen: energie neutraal in 2040. Maar liefst 10 jaar eerder dan de rest van de wereld. Dan moeten ze in die gemeente wel geweldige mogelijkheden hebben om dat te verwezenlijken.

Niets is minder waar. De groene gemeente Rheden heeft bijzonder weinig mogelijkheden.

Nagenoeg elke vrije vierkante meter is bebost, is uiterwaarden gebied en/of is aangemerkt als natura 2000 gebied. Als dat niet genoeg is, is er wel een landgoed of een gans.

Daarom is het bijzonder knap om het plan een “zonneweide” in de bocht van Dieren gerealiseerd te krijgen. Hiervoor alle lof voor de betrokkenen.

Waren er maar meer van die mogelijkheden. Helaas niet. Maar als je als gemeente wilde plannen hebt dan moet je wat. Dus dan maar een plekje zoeken ten koste van alles. In dit geval dus het buiten gebied in Spankeren. Volgens de gemeente ideaal. Volgens de provincie Gelderland ongeschikt, volgens de buurtbewoners een schande.

De provincie Gelderland heeft dit gebied aangemerkt als: Beschermingszone natte landnatuur en waardevol open gebied met een groene ontwikkelingszone. (Zie Gelderland.nl, natuurregels in Gelderland.) Het nieuw aangelegde natuurgebied van natuurmonumenten de Soerense Broek maakt deel uit van de Gelderse verbindingszone.

Volgens de teksten op natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/soerense-broek:

Net buiten Dieren ligt het Soerense Broek. Hier kabbelt de Soerense beek en vind je vochtige graslanden. En waar schoon water is, vind je veel libellen en amfibieën. Vanaf de Broekdijk heb je zicht op mooie landschapsplaatjes, alsof je wandelt in een schilderij.

Leg daar nu zonnepanelen en zet er windmolens neer. Hoe zouden de betrokken partijen zich voelen? Ik heb het niet gevraagd, maar ik denk verraden.

De natuur redden door het te vernietigen. Het middel is in dit geval erger dan de kwaal. Advies: Zonnepanelen als geluidsscherm langs de snelweg.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen