Nieuwe prestatieafspraken gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden

Foto: gemeente Rheden

GEMEENTE RHEDEN – In 2021 gaan Vivare, de Huurdersvereniging en de gemeente Rheden starten met de integrale wijkaanpak in Dieren Stenfert. Ook zetten partijen zich in om huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en is het belangrijk dat huurders gebruik maken van alle financiële regelingen die er zijn. Verder streeft Vivare er naar om in alle huurklassen voldoende sociale woningen beschikbaar te hebben, zodat voor alle doelgroepen evenveel kans is om in aanmerking te komen voor een woning.

Andere thema’s waaraan gewerkt wordt, zijn vraag en aanbod van levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad. Dit zijn de voornaamste onderwerpen uit de prestatieafspraken waarvoor de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden op 10 december hun handtekening hebben gezet.

Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2020-2026. Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen met een kleine beurs prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

CO2 neutraal wonen in 2050

Om in 2050 CO2 neutraal te kunnen zijn, is er intensieve samenwerking nodig. In 2021 spannen partijen zich samen in om een goed doordachte warmtevisie te ontwikkelen, die richting geeft aan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Daarnaast gaat Vivare door met het verduurzamen van haar woningen om de warmtevraag te reduceren. Ook voor 2021 staan er weer honderden woningen in de planning. En er wordt bij renovatie en groot onderhoud meer aandacht gegeven aan het klimaatbestendig maken van de buurt, zoals het afkoppelen van regenwater. Op grote schaal investeren in duurzaamheid wordt wel moeilijker te realiseren door de verhuurdersheffing. Een gezamenlijk lobby voor afschaffing/vermindering van deze extra belasting voor corporaties is ook één van de afspraken.

Levensloopgeschikt

Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen. Daarom is het belangrijk dat mensen al vroeg nadenken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het project ‘Mijn huis mijn toekomst’. Soms moeten ouderen toch verhuizen naar een geschikte woning. Op dit moment verloopt dat niet altijd even makkelijk. Daarom gaan partijen onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor ouderen om te verhuizen en welke oplossingen er zijn om deze belemmeringen weg te nemen.

Leefbaarheid

Vivare, HVR en de gemeente Rheden streven naar leefbare wijken. In Dieren Stenfert gaan de partijen samen met bewoners in kaart brengen wat er moet gebeuren om de wijk aantrekkelijker en krachtiger te maken. Dit kan het opknappen en verduurzamen van woningen zijn, maar ook de aanpak van overlast of werkloosheid. Door een gezamenlijke aanpak die begint bij de bewoners, krijgen bewoners mogelijkheden en kansen om de wijk naar hun eigen inzichten te verbeteren.

Wethouder Gea Hofstede:

Een huis is echt meer dan 4 muren en een dak boven je hoofd. Daarom vind ik de leefbaarheid in de wijk belangrijk, nette straten en tuinen. Het kunnen betalen van je huur is belangrijk om zeker te zijn dat je in je huis kunt blijven wonen. Daarom is er extra aandacht voor het voorkomen van huurachterstand. Zeker in deze moeilijke coronatijd is het goed om dat in de gaten te houden. Ik ben blij dat we samen met Vivare en de Huurdersvereniging weer goede afspraken hebben kunnen maken. Want alle mooie plannen kunnen we alleen maar uitvoeren als we het samen doen.

Directeur bestuurder Vivare, Eric Angenent:

Ik vind dat de betaalbaarheid van onze woningen altijd centraal moet staan. Met deze gedachte zijn we ook dit jaar weer aan de slag gegaan met de prestatieafspraken samen met de gemeente en Huurdersvereniging. We willen voldoende betaalbare woningen, voor huidige en toekomstige huurders. We  doen ook grote investeringen in het isoleren van woningen omdat we daarmee de woonlasten verlagen. Maar we investeren ook in de kwaliteit van onze woningen, onder meer door het vervangen van badkamers, keukens en toiletten. Daarnaast werken we aan een evenwichtige opbouw in de wijken. We zien namelijk dat het verschil tussen sterke en kwetsbare wijken steeds groter wordt. Daarom is het juist zo belangrijk dat er een goede mix is van verschillende type woningen en doelgroepen in de wijk.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden