Ingezonden: Businesscase t.a.v. grootschalige energie opwek niet sluitend in de Gemeente Rheden

Foto: T.G.N de Molen

COLUMN – Businesscase t.a.v. grootschalige energie opwek niet sluitend in de Gemeente Rheden. Maar sluitend gemaakt.

De landelijk overheid heeft jarenlang de eigen stikstofregels overtreden. De problemen van bodemdaling door de gaswinning zijn jarenlang genegeerd. Er is jarenlang geen visie geweest om innoverend bezig te zijn t.a.v. onze energie voorziening en dat alles moet nu in één keer anders. Ook in de gemeente Rheden.

De burgers moeten aan de windmolens. Er waren nog mensen die dachten wees maar niet bang die komen niet in spankeren. Dat kan de gemeente niet maken. Er is net voor miljoenen nieuwe natuur aangelegd, woonwijken zeer dichtbij en windmolens passen niet in dat kleinschalige, bijzondere gebied.

Helaas mensen, het is nog veel erger dan verwacht. Mocht u het nog op kunnen brengen de recent gepubliceerde beleidskaders samen energie opwekken(SEO) en energie en landschap(E&L) te gaan lezen dat zult u zich realiseren dan we echt voor de gek gehouden worden.

Op pagina 11 E&L: “We merken dat nog veel onbekend is en dat er zorgen zijn. Daarom kiezen we voor een beweging van kleinschalig naar grootschalig. Dit kader geeft ruimte aan kleinschalige en grootschalige zonnevelden en kleinschalige windinitiatieven. Grootschalig energie opwek met wind (mogelijk in combinatie met zon) wordt nu niet expliciet uitgesloten”.

Dus omdat er zorgen zijn gaan we naar grootschalig maar nu kunnen kleine windmolens blijkbaar ook. De logica dat als er zorgen zijn er een beweging naar grootschalig moet, zie ik niet.

Op pagina 12 E&L: “De maximale termijn is op 25 jaar gesteld. Dit is langer dan gebruikelijk. We doen dit om een sluitende businesscase te krijgen. Wanneer verlenging is gewenst zal dat t.z.t. worden bekeken in samenspraak met de omgeving en worden behandeld als nieuw initiatief”.

Dus ondanks het feit dat de projectontwikkelaar mag ontwikkelen:

  • in een gebied(buitengebied bij natuur) waar normaal gesproken zeer strenge regels zijn.
  • gekozen is voor een gebied dicht bij een Elektriciteits-tussenstation (Eerbeek).
  • voorzien van torenhoge subsidies.
  • ondanks een meewerkende wethouder en klimaat team.

Is de businesscase niet sluitend

Daarom dus de termijn verlengt naar 25 jaar maar daar kan nog een periode aan vast geplakt worden. Die is dan weer niet rendabel dus weer 25 jaar. Dus in totaal zo maar 50 jaar. De samenspraak met de omgeving kennen we en de beloofde tijdelijkheid van 15 tot 20 jaar blijkt nu onjuist en we weten hoe tijdelijk werkt. We worden voor de gek gehouden. Zie de onderstaande vraag in de enquête.

T.G.N.de Molen

Tijdens het RES overleg is er gehamerd om de plannen zo kosten efficiënt te doen omdat die ten laste komen van de gemeenschap. Zie hier het resultaat. Alles om het financieel aantrekkelijk te maken voor de project ontwikkelaars. De businesscase kloppend maken en geen woord over planschade voor de getroffen bewoners. Participatie ja. Meebetalen aan je eigen ondergang.

Ook was er in de enquête een vraag naar de voorkeur voor de locatie speelveld wind (63% onderweg in die enquête) Daar geeft men de keuzemogelijkheid Havikerwaard. Zie onder.

T.G.N.de Molen

In het beleidskader E&L pagina 15 is die al bijna uitgesloten voor grootschalige wind opwek. Maar misschien bij de boerderijen de kleintjes. Voor de boeren die dat willen eindelijk mogelijkheden. De grote er ook bij. Ruimte genoeg en het probleem is opgelost. In elk geval minder bewoning dan in Velp en Spankeren. Maar ja die zichtlijnen en die ganzen (die overigens ook aan de Broekdijk zitten).

T.G.N.de Molen

Dit alles in het licht van: Op E&L pagina 5. “Niet voor niets draagt bijna de hele gemeente het predicaat ‘Nationaal Landschap’. Alle reden om hier zuinig op te zijn”. Dat voelt niet zo.

Op pagina 7 SEO: een opsomming van het gebruikelijke, transparant, open en redelijk, belanghebbende gehoord worden en invloed hebben. De praktijk is anders.

Op pagina 8 SEO: “Bij de toets vindt een integrale gebiedsafweging plaats. Hierbij wordt het voornemen onder andere op de volgende onderdelen getoetst: • milieu aspecten, zoals geluid, veiligheid en gezondheid. invloed op natuur en ecologie, zoals dieren en planten”. Ik heb niet het gevoel dat geluid en gezondheid hoog op de “prioriteiten” ladder staat.

De wethouder geeft aan dat hij e.a. met volle overtuiging doet. Dat klopt inderdaad. Hij zet de poorten wagenwijd open ondanks het bijzondere gebied en de grote zorgen. De wespendief is even vergeten. Je zou verwachten dat men met grote tegenzin mee wil werken en dan voor een beperkte periode. Dit omdat de gemeente Rheden zoals men zelf schrijft geen “gemiddelde” gemeente is. Niets van dat alles. Waarom dit alles nu in beton gieten terwijl de onderzoeken nog lopen?

Advies aan de raadsleden:

U moet blijkbaar binnenkort beslissen. U had ingestemd met het coalitie akkoord 2018-2022. U heeft zich toen niet gerealiseerd welke gevolgen dat voor onze gemeente heeft. Dat sijpelt nu langzaam door. Laten we de beslissing t.a.v. grootschalige opwek nemen als alle onderzoeken uitgevoerd zijn. Dat gaat twee jaar duren. Dan kunnen de bewoners d.m.v. de gemeenteraad verkiezingen hun mening geven. Het is namelijk geen tijdelijke noodgreep van 15 jaar maar we zitten er zo maar 50 jaar aan vast.

Er komen nieuwe technieken aan. De plannen zijn nu eigenlijk financieel gezien waanzin en de natuur en onze gezondheid wordt verziekt. Dat in een “nationaal landschap” (niet mijn woorden en dat predicaat heeft niet elke gemeente). Daarom vraag ik u in de beleidskaders de grootschalige energie opwek uit te sluiten en op laten nemen en dat u vooruitkijkt en daarom graag aan de Europese regels wil voldoen! Zodat u achteraf niet tot de conclusie moet komen, we wisten eigenlijk wel dat de molens op grotere afstand tot bewoning moesten, maar we wilden dat toen eigenlijk niet weten. De mensen worden ziek. Dat tonen huidige maar zeker ook komende onderzoeken zeker aan. Help!!!

Ingezonden door: T.G.N. de Molen.

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen