Ingezonden: We stemmen niet in met de plannen

Foto: Jeremy Levine Design via Foter.com

INGEZONDEN – Hierbij een korte update van een aantal opvallende zaken ten aanzien van de klimaatplannen in onze regio. Maandag 17/5/21 was er een digitale bijeenkomst om mee te praten over het lokale zon -en windbeleid, maar dan in de gemeente Brummen.

Voor Rheden van groot belang gezien ligging bij onze gemeentegrens, het zoekgebied Broekdijk en de wens van de gemeente om te clusteren. Mijn interesse en die van andere Rhedenaren was gewekt. De gemeente Brummen had geleerd van de vorige keer en de vragen in de chat waren nu niet meer zichtbaar.

Daardoor kon de gemeente Brummen de vragen selecteren die ze wel of niet de revue wilden laten passeren. Ook hier was de voorpost van wethouder Klomberg, Kees Verspui, weer present en die ging nog eens uitleggen hoe de participatie werkt en dat inwoners gaan meeprofiteren. Dit met de bekende argumenten. Precies hetzelfde als in Rheden en de rest van Nederland. Dit nadat diezelfde argumenten in de regiobode al neergesabeld waren.

Helaas heeft hij er niets van geleerd en het verhaal niet bijgesteld. Dat tast de geloofwaardigheid van de plannen, maar vooral de oprechtheid van Kees Verspui aan. Dat durf ik te zeggen omdat in het resultaat van de peiling ‘grootschalige energie opwek gemeente Rheden’, de bewoners aangeven niet te willen investeren. 42% niet + 29% als ze zeker weten dat de molens en zonnepanelen niet in de eigen tuin komen. Dus 71% eigenlijk niet.

Zou het zo zijn dat de burgers nu doorzien dat de projectontwikkelaars voorin de rij staan bij de verdeling van de opbrengsten, de rendementen altijd tegenvallen (zeker in ons windluwe gebied) en dat wat over zou blijven naar onverwacht onderhoud moet? Nog maar te zwijgen over wie aan het einde van de rit het ontmantelen van de turbines moet betalen. De projectontwikkelaars of de participanten….?

Een andere ‘opvallende’ uitslag is dat de inwoners eigenlijk helemaal geen windturbines in de gemeente willen. Zie de site ‘rhedenspreekt.nl’ en de resultaten van het onderzoek ‘energie 2021’.
Sterker nog: men vindt dat de plannen schade toebrengt aan de natuur, de windturbines eigenlijk op zee geplaatst zouden moeten worden en de zonnepanelen eerst op de daken moeten.


Als je dan zou moeten kiezen uit een plek in onze groene gemeente, is de voorkeurslocatie dan ‘de Beemd’….

Op woensdag kwam de Regiobode met ook nu weer meningen van diverse raadsleden over de energie/warmte transitie.

Joppe Jeroen de Ruiter merkt terecht op dat bepaalde maatregelen voor verduurzaming bij sommige huizen helaas niet passen. Ook heeft hij oog voor de aanzienlijke kosten voor de huiseigenaren. Maatadvies is dan van belang. Deze visie, maatwerk, zou de wethouder moeten toepassen op zijn grootschalige plannen. Kijken of windturbines met een tiphoogte 240m in onze kleinschalige gemeente passen. Het antwoord is ook hier: voor sommige gemeentes, waaronder de onze, past dit niet. Dat vind ik, maar ook heel veel andere inwoners.

Jaap Uithof zegt dat de plannen voor grootschalige opwek de omgeving, die we gekoesterd hebben, zal vernietigen. Sterker nog, daarnaast wat mij betreft ook de nieuw gecreëerde natuur van bv. ‘de Broekdijk’.

Thomas Eskes geeft aan dat hij zich realiseert dat de te maken keuzes grote invloed hebben op de inwoners van de gemeente Rheden. De strategie focust op enorme windturbines. Hij geeft aan dat wetenschappers ook zorgen hebben over de afstand tot bewoning. Hij neemt de gezondheidsrisico’s dus gelukkig serieus. Daarom geeft hij aan dat “zijn” partij GPR Burgerbelangen niet zal instemmen met het kader zoals het nu voorligt. Wat mij betreft hulde.

Ik zal de resultaten van het genoemde onderzoek kort voor u samenvatten.

De inwoners van de gemeente Rheden zijn geen ontkenners van de huidige klimaatproblematiek. Ze zien echter de grootschalige plannen van windturbines en grote zonnevelden, niet zitten. Dat past niet bij onze gemeente. Windturbines moeten op zee (of op geschikte locaties in Europa). Veel wind en geen zieke bewoners. De inwoners trappen niet in het sprookje meeprofiteren/participatie. Ze willen onze bijzondere omgeving, natuur en ons fantastisch landschap beschermen en dragen juist door die natuur al veel bij.

Advies aan de raadsleden:
Volg het voorbeeld van eerder genoemde raadsleden! Koesteren wat we hebben, maatwerk waar het kan en stem tegen de kortzichtige plannen van de wethouder en zijn klimaatteam.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen