Ophaalsessies voor Masterplan Veluwezoom geslaagd

Foto: Sander Grefte

GEMEENTE RHEDEN – Tijdens de Week van de Veluwezoom hebben de gemeente Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten tijdens verschillende werksessies diverse belangengroepen gevraagd mee te denken over de toekomst van de Veluwezoom.

Een vertegenwoordiging van ruim 30 belanghebbenden (o.a. ANWB, Belang Beekhuizen en Red Heuven, ORDS Rheden/de Steeg, Motorrijders actiegroep en de Fietsersbond) gingen tijdens de week van de Veluwezoom (28 juni t/m 4 juli) over verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Een aantal dagen later besprak de klankbordgroep de voor- en nadelen van drie concept scenario’s. Online hebben 1072 mensen de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de vragenlijst en de ophaalsessies vormen de basis voor 5 criteria die we gebruiken voor de denkrichtingen.

Ophalen wensen en ideeën

Aan de hand van de kaart van het gebied Veluwezoom is aan de belanghebbenden gevraagd om een trots en een zorg te benoemen waarover men in deelgroepen met elkaar in gesprek is gegaan. Met deze resultaten en de opbrengst van de vragenlijst zijn een aantal criteria benoemd, aan de hand waaraan de scenario’s zullen worden opgesteld. Het gaat daarbij onder andere om criteria als:

  • ruimte en stilte rondom de Posbank (minder overlast van gemotoriseerd verkeer)
  • verbinding met de Veluwezoom (met de omliggende dorpen, landgoederen en de IJsselvallei)
  • toegankelijkheid en gastvrijheid (toegang voor verschillende doelgroepen)
  • versterking van natuurwaarden (stijging van de biodiversiteit)
  • basisvoorwaarden (bijvoorbeeld een veilige en duurzame oplossing)

Door de concept scenario’s achteraf aan de criteria te toetsen, kunnen deze onderling worden vergeleken.

Scenario’s

Aan de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ongeveer 20 belangengroepen, is een aantal concept-scenario’s voorgelegd. Deze vormden de basis van het eerste gesprek en worden op dit moment verder uitgewerkt.

Vervolg

Tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep toetsen we de uitgewerkte scenario’s aan de opgestelde criteria. Direct na de zomer wordt hieruit een keuze gemaakt. De reacties van belangengroepen op de scenario’s nemen we mee in het beslissingsproces. De keuze uit de scenario’s zal worden gemaakt door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten. Het gekozen scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot het masterplan.

Over dit masterplan nemen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten naar verwachting rond de jaarwisseling een besluit.

Wethouder Ronald Haverkamp;

Tijdens de bijeenkomsten voelde ik de enorme betrokkenheid van de deelnemers. Maar ook als ik zie hoeveel mensen de moeite hebben genomen de online vragenlijst in te vullen. Ik ben daar heel erg blij mee. Op basis van onder andere deze resultaten komen we tot een goed scenario, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van al het moois dat de Veluwezoom te bieden heeft’.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden