Financiële situatie Rheden veel positiever dan verwacht

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – De financiële situatie van de gemeente Rheden ziet er veel positiever uit dan waarmee eerder dit jaar rekening werd gehouden. Wethouder Dorus Klomberg van Financiën heeft er vertrouwen in dat de begroting eind dit jaar budgetneutraal kan worden afgesloten. Aanvankelijk leek Rheden af te koersen op grote tekorten

Herfstrapportage

Dat blijkt uit de herfstrapportage die burgemeester en wethouders aanbieden aan de gemeenteraad. In deze rapportage geeft het college inzicht in de actuele cijfers. In de zomerrapportage werd enkele maanden geleden nog rekening gehouden met een negatief resultaat van € 797.000. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is op dit moment €256 duizend nadelig en het college verwacht dat het tekort in de loop van dit jaar naar nul kan worden teruggebracht.

Extra geld voor Jeugdzorg

In deze herfstrapportage zijn de effecten verwerkt van de meicirculaire van het rijk. Daarin staat dat de regering extra geld vrijmaakt voor alle Nederlandse gemeenten omdat zij veel meer moeten uitgeven aan de Jeugdzorg. Daarbij komt dat door de coronapandemie steeds meer jongeren last hebben van psychische problemen. Rheden ontvangt voor de aanpak van de problemen in de Jeugdzorg een extra bedrag van ruim € 1,2 miljoen uit het gemeentefonds.

Orde op zaken

Wethouder Klomberg: “Het rijk heeft nu eindelijk goed gekeken naar wat er nodig is. Het college stelt de raad voor om deze aanvullende middelen volledig beschikbaar te stellen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg.” De gemeenteraad bespreekt dit op 14 september en neemt op 28 september een besluit hierover. De afgelopen jaren heeft de gemeente Rheden te maken gehad met flinke financiële tekorten.

Volgens wethouder Klomberg is de gemeente inmiddels goed op weg om orde op zaken te hebben. “Binnen het sociaal domein hebben we meer zicht gekregen op de kosten, we krijgen extra geld van het rijk en we hebben maatregelen genomen op het gebied van efficiency. “We gaan richting een neutrale begroting. Er ligt nu een goed fundament voor de toekomst.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden