Doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Posbank in de toekomst niet meer mogelijk

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN/ROZENDAAL – De colleges van Rheden en Rozendaal hebben een scenario gekozen dat de basis zal vormen voor het Masterplan zodat  er in de toekomst een betere balans komt tussen recreatie, natuur en omgeving in dit deel van de Veluwezoom. In aanloop naar het Masterplan Veluwezoom zijn drie scenario’s beschreven en onderzocht om dit probleem op te lossen

De gemeentebesturen hebben gekozen voor een scenario waarbij doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Posbank in de toekomst niet meer mogelijk is.

Dit zogenoemde scenario C heeft ook de steun van Natuurmonumenten, de derde opdrachtgever van het Masterplan Veluwezoom. Van de belangengroepen die over de scenario’s hebben meegedacht staat 75 procent achter de keuze.

De gemeenteraden van Rheden en Rozendaal spreken in een gemeenschappelijke vergadering op 5 oktober over het voorstel van de colleges. Op respectievelijk 19 oktober en 2 november nemen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal een besluit over het te kiezen scenario. Het gekozen scenario vormt de basis voor het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan wordt in januari 2022 aan de gemeenteraden voorgelegd.

Masterplan Veluwezoom

Het doel van het Masterplan Veluwezoom is het brengen van ‘Meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving’. Met dit doel voor ogen zijn de gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten in het voorjaar van 2021 begonnen met een groot inspraaktraject met belanghebbenden.

Om deze ambitie te realiseren is een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. In de maanden juni en juli zijn uit de samenwerking met de klankbordgroep drie mogelijke scenario’s voortgekomen om de toekomst van de Veluwezoom veilig te stellen.

Scenario’s

De drie scenario’s zijn in een onderzoek naast elkaar gezet en vergeleken. Daarbij is ook ingegaan op de effecten en kosten van elk scenario en op de bijdragen die ze leveren aan de toekomst voor het natuurgebied.

De colleges en Natuurmonumenten zijn van mening dat het nu gekozen scenario het meest bijdraagt aan het verbeteren van de natuurwaarden in het gebied en daarnaast de overlast van het gemotoriseerd verkeer in de omgeving beperkt.

In het gekozen scenario is doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Posbank niet meer mogelijk; de parkeerplaatsen langs de randen van het gebied blijven bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Op drukke dagen rijdt een (elektrisch) busje tussen station Rheden en het Paviljoen voor bezoekers die naar de Posbank willen. Dit scenario is, eventueel op termijn, uit te breiden met de realisatie van twee nieuwe transferia langs de A348 in combinatie met twee permanente busverbindingen door het gebied.

Van scenario naar Masterplan

Nadat de gemeenteraden een besluit hebben genomen over het scenario, wordt dit uitgewerkt in een Masterplan met een Uitvoeringsprogramma. Hierin worden de maatregelen geconcretiseerd en komen ook de fasering, de planning en de financiering van de plannen aan bod. Vooruitlopend hierop hebben de colleges de Raden voorgesteld om geld vrij te maken dat kan worden ingezet als cofinanciering voor de Regiodeal Veluwe.

Kijk voor meer informatie ook op: https://rheden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b092f15d-73f3-428f-9678-cf0cc1071103

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen