Ingezonden: Last but not least?

Informatieavond-Structuurvisie-Velp 2017
Foto: rheden.nieuws.nl

INGEZONDEN – In het Posbank afsluit verhaal en over hoe nu verder staat o.a.: voor veel omwonenden is verkeershinder het centrale probleem. Mensen ervaren het gebied als druk and last but not least het leidt tot overlast voor omwonenden. Prachtig dat hier op deze plek aandacht aan wordt besteed.

In de beheernota openbare ruimte (april 2020): we streven één gezamenlijk doel na in onze woongebieden: een prettig woon- en leefklimaat in alle straten buurten en wijken in alle dorpen.

In de structuurvisie (december 2017): we zien het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan het woongenot en waar mogelijk nog te verbeteren en de leefbaarheid goed te houden. Initiatieven voor leefbaarheid moeten van de inwoners zelf komen. In diezelfde structuurvisie wordt ook gesproken over een gezonde leefomgeving. De GGD gaat hiervoor Quick Scans uitvoeren.

Op vragen van de SP fractie (oktober 2020) over de stand van zaken aan het College van B&W is het antwoord: De beoogde Quick Scans zijn nog niet volledig voor iedere kern uitgevoerd. Door prioritering in werkzaamheden is dit on-hold komen te staan. We waren inmiddels drie jaar verder. Gelet op het belang van een gezonde leefomgeving zeer benieuwd waar inmiddels daadwerkelijk gemeten (b.v. fijnstof) is en met welk resultaat?

In Oud Velp Zuid in de wijk rond de Schoolstraat, Sophiastraat en de IJsselstraat zijn inmiddels vijf automobielbedrijven gevestigd en niet te vergeten het meer dan druk bezochte tankstation aan de Schoolstraat. Een Vlamoven in het klein??

Omwonenden ervaren het gebied als druk met de daarmee gepaard gaande verkeershinder en leidt last but not least tot overlast voor diezelfde omwonenden en niet tot het zoveel geprezen prettig woon- en leefklimaat in alle straten in alle dorpen.

In de Rhedense bekendmakingen van 29-09-2021 staat een omgevingsvergunning aanvraag voor het plaatsen van een fuelwash bij Schoolstraat 57 met een opstelplaats voor 4 tot 8 auto’s per uur max. op de erfgrens met Sophiastraat 82.

Dit alles, last but not least, als bijdrage aan een prettig woon- en leefklimaat in alle straten!

Ingezonden door: Henk Molenaar, Velp

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden