Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Emmastraat 20, 6881 SV Velp: realiseren van 2 doorbraken in een binnenmuur van een monumentaal pand (27-7-2022/838860)
– Oversteeg 15, 15a t/m 15d en 17, 6994 AR De Steeg: intern verbouwen van een voormalig klooster (25-7-2022/838752)
– Eikenstraat 5, 6955 JB Ellecom: tijdelijk plaatsen van een woonunit t.b.v. toezicht voor een periode van 5 jaar (9-7-2022/837053)
– Zutphensestraatweg 87, 6953 CJ Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de schuur (3-8-2022/839697)
– Zilverakkerweg 80, 6952 DX Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (9-8-2022/840182)
– Spankerenseweg 73, 6951 CE Dieren: renoveren van een bijgebouw en aanleggen van een inrit
(8-8-2022/840061)
– Catharina van Rennesplein 23, 6952 BP Dieren: aanleggen van een inrit (7-8-2022/839992)
– Pasteurstraat nabij nr. 4-26 te Dieren: kappen van 3 iepen (5-8-2022/839885)
– Badhuislaan 15, 6957 DB Laag-Soeren: kandelaberen van een kastanje (4-8-2022/839796)
– Badhuislaan 3, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen bij een monumentaal pand (4-8-2022/839717)
– Priesnitzlaan 10, 6957 DG Laag-Soeren: plaatsen van een kas en legaliseren van een reclamebord, konijnenhok en speelhuisje (27-7-2022/838873)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 31

– Arnhemseweg 86, 6991 DR Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 838331)
– IJsselsingel nabij nr. 3 te Rheden: realiseren van een oversteek over De Laak door het plaatsen van een duiker en speelkeien (zaaknr. 836694)

Week 32

– Spoorstraat 40, 6953 BZ Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de woning en schuur (zaaknr. 838708)

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt
€ 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-838081 Vivare.
Activiteit: Bijeenkomst en demonstratie brandveiligheid woningen.
Datum: 13 september van 19.00 uur – 21.00 uur.
Plaats: De Steeg, Bentincklaan 2 -21.

Ontheffing: RHD-838618 VolkerRail.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder en werken buiten reguliere werktijden.
Datum: 28 augustus tot 2 december (verschillende nachten en periodes).
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: spoorwerkinmijnbuurt.nl

Vergunning: RHD-834163 Culturele commissie Ellecoms Belang.
Activiteit: Culturele middag.
Datum: 4 september van 13.30 uur – 17.00 uur.
Plaats: Ellecom .
Website: www.inellecom.nl

Vergunning: RHD-838601.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 24 september 2022 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Europalaan tussen Massenweg en Esperantostraat.

Vergunning: RHD-837227
Activiteit: Anton Pieckfestival Velp.
Datum: 26 en 27 augustus 2022 van 12.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Velp, Emmastraat tussen Nieuwstraat en Past. Koenestraat.
Website: www.onsantonpieckfestival.nl

Vergunning: RHD-838611.
Activiteit: Buurtgourmet.
Datum: 18 september 2022 van 15.00 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Velp, Biesdelselaan tussen de Hogeweg en De Ruijterlaan.

Vergunning: RHD-839658.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 17 september 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Buurmeestersstraat tussen Haverweg en Van Delenstraat.

Vergunning: RHD-839386.
Activiteit: Straatfeest.
Datum: 18 september 2022 va 16.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Velp, Alteveer tussen de drempels.

Vergunning: RHD-840203 KV Diderna Visser Sloopwerken.
Activiteit: 50-jarig jubileumfeest (besloten voor leden).
Datum: 17 september 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2.
Website: www.diderna.nl

Vergunning: RHD-839725.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 10 september 2022 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Bosweg tussen Ulenkamp en Burgemeester Brandtlaan.

Vergunning: RHD-840193 Ons Huis Rheden.
Activiteit: Latje schieten en live muziek terras.
Datum: 21 augustus 2022 van 13.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.onshuisrheden.nl

Ontheffing: RHD-837917 Albert Heijn B.V. Velp.
Activiteit: Inpandige sloop- en afbouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden.
Datum: 2, 3, 4 en 9 september 2022.
Plaats: Velp, Hoofdstraat 232.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen