Prestatieafspraken vastgelegd aanpak uitdagingen op de woningmarkt

Foto: gemeente Rheden/ Vivare

Gemeente Rheden, Huurdersvereniging Rheden en woningcorporatie Vivare slaan handen ineen voor duurzaam en betaalbaar wonen. De partijen hebben voor komend jaar prestatieafspraken gemaakt voor de aanpak van de grote uitdagingen op de woningmarkt.

Aanpak actuele problemen huurwoningen

Voor de aanpak van actuele problemen op woongebied als het tekort aan betaalbare huurwoningen en hoge energiekosten werken de gemeente, Vivare en HVR intensief samen. De partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer nieuwbouw en het versneld verduurzamen van huurwoningen. Deze zogenaamde prestatieafspraken werden donderdag 15 december 2022 bekrachtigd. Gea Hofstede, wethouder Volkshuisvesting van de gemeente
Rheden, Wim Jongejan, bestuurder van huurdersorganisatie HVR en Christian Zwart van woningcorporatie Vivare ondertekenden de prestatieafspraken.

Christian Zwart, strategisch adviseur portfolio en beleid, ondertekende de prestatieafspraken namens woningcorporatie Vivare: “Een warme jas voor je huurwoning door bijvoorbeeld spouwmuur- en dakisolatie. Dat is een voorbeeld van een verbetering die we doen aan huurwoningen in het kader van verduurzaming en kostenbesparing voor de huurder. Het zijn moeilijke tijden voor onze huurders en woningzoekenden. We doen
dan ook alles binnen onze mogelijkheden om zo veel mogelijk mensen een betaalbaar en comfortabel huurhuis te bieden. Daarbij is het voor ons essentieel om gezamenlijk op te trekken met de gemeente en huurdersorganisatie. We zijn ontzettend blij dat we op constructieve wijze met deze twee partners kunnen
samenwerken.”

Wethouder Gea Hofstede: “Ik ben blij met de gemaakte afspraken. We hebben niet alleen afspraken gemaakt over de verduurzaming van de huurwoningen, maar ook over de betaalbaarheid ervan. Juist nu moeten we aandacht hebben voor mensen die het financieel moeilijk hebben.”

Uitvoering geven aan nationale prestatieafspraken
De gemeente, Vivare en HVR hernieuwen jaarlijks de lokale prestatieafspraken voor comfortabel en betaalbaar wonen. Dit jaar komen er nationaal aangestuurde prestatieafspraken bij. Hierin staat onder meer vastgelegd dat woningcorporaties extra vrijgekomen budget, de opbrengst van de afschaffing van de verhuurderheffing, moeten investeren in verduurzaming, betaalbaarheid, leefbaarheid en nieuwbouw.

Zo gaat woningcorporatie Vivare voor betaalbaarheid bijvoorbeeld aan de slag met huurmatiging. Op het gebied van verduurzaming is energiebesparing een belangrijk onderwerp. Huurwoningen met een E-, F- en G- energielabel worden met voorrang verduurzaamd waardoor de woonlasten voor de huurder omlaag gaan. Isolatiemaatregelen worden doorgevoerd zonder dat er voor de huurder een huurverhoging tegenover staat.

Aan de slag in Rheden
Vivare en de gemeente gaan meteen aan de slag om meer duurzame woningen te realiseren en de woonlasten te beheersen. De gemeente gaat samen met Vivare op zoek naar locaties om nieuwe betaalbare woningen te bouwen. Hierbij wordt ook gekeken naar een geschikte locatie om versneld flexwoningen neer te zetten voor spoedzoekers.

Verder gaat Vivare de komende drie jaar aan de slag met het verduurzamen van 95 woningen in Dieren, 130 in Velp en nog eens 191 eengezinswoningen in Rheden. Om het energieverbruik structureel te verlagen komt Vivare met een aanpak voor het versneld verduurzamen van woningen met EFG-energielabels. Voor het tegengaan van energiearmoede zet de gemeente budget- en energiecoaches in.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen