Nieuwjaarsspeech burgemeester Van Eert op nieuwjaarsreceptie 2023

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – Maandagavond 16 januari waren inwoners vanaf 19.30 uur welkom in Restaurant De Peerdestal te Ellecom op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Rheden. Vele handen werden geschud en de beste wensen gewenst. Voor mensen die niet aanwezig waren of het nog eens na willen lezen hier de nieuwjaarstoespraak 2023 van burgemeester Carol van Eert, “Midden in de samenleving”

Beste mensen,
Ik heet u allemaal van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Rheden. In het bijzonder onze inwoners van de huisnummers 23, die we speciaal vandaag hebben uitgenodigd; waarom: Om ook eens inwoners te spreken die misschien anders nooit naar deze receptie komen.

Namens onze raadsleden, de wethouders en al onze medewerkers begin ik vanavond met u allen een gezond, vreugdevol en goed 2023 te wensen. Het feit dat ik daarmee mijn verhaal begin, komt vooral omdat het zo lang geleden is dat we elkaar zo, fysiek, hebben mogen ontmoeten. En na alle beperkingen van de afgelopen periode was dat voor mij, maar ik weet zeker ook voor heel veel mensen, het allergrootste geluk: dat we elkaar weer fysiek kunnen treffen.

Ons college wil midden in de samenleving staan. Vandaar dat we sinds 2019 de nieuwjaarsreceptie ook wisselend in de verschillende dorpen organiseren. Maar begin 2021 en 2022 hebben we ons met een filmpje richting u moeten behelpen. Gelukkig begon 2022 met het einde van de beperkingen die corona ons
oplegde. Tegelijkertijd begon 2022 ook met heel veel andere maatschappelijke ontwikkelingen. Veelal zaken die ver boven onze lokale samenleving uitgingen, maar waarvan we in ons dagelijks leven wel degelijk de effecten merkten. Het leek wel of alle problemen min of meer tegelijkertijd op ons af kwamen. We moeten met grote urgentie ons klimaat aanpakken.

Dat betekent voor onze economie [en in het bijzonder die van de agrarische sector] een ommezwaai. De oorlog in Oekraïne [en op nog vele andere
plekken in de wereld] heeft gevolgen voor ons in Nederland en de hoge energiekosten en sterke inflatie maken het dagelijks leven voor veel mensen zorgelijk. En dan heb ik het nog niet over het grote tekort aan betaalbare woonruimte voor woningzoekenden. Kortom, voor heel veel mensen was 2022 een jaar van zorgen en onzekerheid. De ogen zijn dan logischerwijs gericht op de politiek en de overheid. Die moeten met oplossingen voor al deze problemen komen. En liefst gisteren. Dat het zo niet werkt, weten we natuurlijk ook wel. Maar mensen houden niet van onzekerheid en willen gewend zijn. Sterker nog, we eisen
soms dat we niet hoeven inleveren en vinden dat we recht op van alles en nog wat hebben.

Maar als je alle ontwikkelingen, waar we vandaag de dag mee te maken hebben, op een rijtje zet, ontkomen we er niet aan dat dingen de komende jaren toch op essentiële punten zullen veranderen. En dat gaat gepaard met loslaten, met pijn soms en worden we uitgedaagd in onze flexibiliteit en veerkracht. Daar waar Europa en de rijksoverheid aan zet zijn de grote opgaven aan te pakken, zijn de effecten ervan juist weer te merken, op lokale schaal, in onze dorpen, buurten en straten .

Onderling respect, solidariteit en samenwerking zijn dan daarbij wat mij betreft de kernwaarden. Het is de intentie van ons gemeentebestuur om daarbij midden in de lokale samenleving te staan. Het gesprek onderling te faciliteren. Naar elkaar te luisteren, elkaar proberen te begrijpen om zo samen de beste keuzes
te maken. Het college wil daarom jaarlijks haar college-tour in alle dorpen houden.

In de wijk Stenfert is een integrale wijkaanpak gestart waarbij alle in de wijk betrokken partijen mét inwoners samenkomen. Met het Burgerberaad in 2022 hebben we zo breed mogelijk onze inwoners betrokken bij een maatschappelijk thema rond duurzaamheid en klimaat. Deze voorbeelden staan symbool voor de
wijze waarop het college haar rol de komende jaren wil invullen.

Midden in de samenleving staan, luisteren en in gesprek gaan met inwoners is wel iets anders dan 1-op-1 overnemen wat inwoners van de gemeente vraagt. Participatie van inwoners in gezamenlijke projecten en programma’s is ook iets anders dan formeel inspreken bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Bestuurders en raadsleden zullen altijd luisteren naar alle wensen en argumenten van individuen en groepen. Maar hun verantwoordelijkheid is het nemen van besluiten in het algemeen belang. Dus het is niet altijd u vraagt, de gemeente draait. We zullen ons best doen die bijsluiter te vermelden in al onze gesprekken en contacten.

Maar we verwachten ook van onze inwoners dat ze onze rol en verantwoordelijkheid respecteren. En zeker de rol van onze raadsleden mag ik hier niet onbenoemd laten vandaag. Sinds een klein jaar is de raad aan de slag met heel veel nieuwe leden, door u democratisch gekozen. De hoeveelheid besluiten die we van de raad vragen, is erg groot en de werkdruk daarmee ook erg hoog. De raadsleden doen ongelooflijk hun best om voor u, onze inwoners de beste
keuzes te maken.

Over kiezen gesproken, ik roep u op in maart van dit jaar ook te gaan stemmen voor de leden van Provinciale Staten. Nog meer van belang omdat ook de samenstelling van de Eerste Kamer hiermee wordt bepaald.

Midden in de samenleving staan, betekent ook uitleggen waarom we bepaalde beslissingen nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld in de afgelopen periode op meerdere plekken in onze gemeente tijdelijk nieuwe inwoners gehuisvest. Vluchtelingen en ontheemden uit andere landen hebben onze steun nodig en waar het in ons vermogen ligt, dragen we daar als gemeente ons steentje aan bij. En daarbij begrijp ik heel goed dat er ook hier onzekerheid en zorgen van inwoners spelen.

In open gesprekken merk ik dan dat we heel vaak die onzekerheden kunnen wegnemen. Ik ben ook erg blij en trots dat omwonenden meer en m eer hun hulp en inzet aanbieden om dit tijdelijke verblijf voor deze mensen zo aangenaam mogelijk te laten zijn. De vluchtelingen zelf geven mij aan zich bijzonder welkom te voelen in onze gemeente.

Als burgemeester van de gemeente Rheden sta ik op de schouders van talloze rechtsvoorgangers die in allerlei vormen en functies het hoofd van de gemeenschap waren. In mijn geval gaat die geschiedenis al 450 jaar terug. Sinds 1573 bestaat de bestuurlijke eenheid Rheden en is het bestuurlijk samengaan
van onze dorpen een feit. En dat is een heuglijk feit en dat willen we in 2023 ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.

We vieren een jubileumjaar en dat doen we op talloze momenten en plekken binnen onze gemeente. Globaal tussen 16 april (Bevrijdingsdag van de gemeente) en 17 oktober (de verjaardag). Alle lof voor zoveel inwoners, stichtingen, verenigingen, organisaties, bedrijven en gemeentelijke medewerkers die daar al
een heel jaar aan hebben gewerkt. Het mag bruisen in onze dorpen, we kunnen elkaar ontmoeten, samen feest vieren, samen herdenken, samen het
gesprek aangaan, samen onze sportieve krachten meten, kortom samen midden in onze lokale samenleving staan.

Dat 2023 ons nog meer mag verbinden om zo ons dagelijks leven meer kleur te geven in een verder misschien wat onzekere tijd.

Woord Burgemeester Carol van Eert gemeente Rheden

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Volg en Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Dossier: 450 jaar Rheden
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen