Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kerkstraat 45a, Velp: verbouwen en verduurzamen van de woning (30-4-2023/Z2023-00000147).
– Larensteinselaan 26a, Velp: veranderen van entreegebied Landgoed Larenstein (14-4-2023/Z2023-00000099).
– Overbeeklaan 22, Velp: plaatsen van zonnepanelen (23-4-2023/Z2023-00000123).
– Rozendaalselaan 35, Velp: bouwen van een schuur en een veranda bij een gemeentelijk monument (10-5-2023/Z2023-00000196).
– Binnenweg 36, Ellecom: veranderen en vergroten van de woning en bouwen van een bijgebouw met carport (17-4-2023/Z2023-00000103).
– Aan ’t Veer 1, Dieren: strijdig gebruik t.b.v. het Kadefestival 2023 op de Veerstoep (18-4-2023/Z2023-00000189).
– Kerkstraat 5, Dieren: veranderen van een gemeentelijk monument (14-4-2023/Z2023-00000098).
– Zutphensestraatweg 37, Dieren: vervangen van balkenvloer door betonvloer in woonkamer (7-5-2023/Z2023-00000178).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 19

– Beekhuizenseweg 10, Velp: verduurzamen van een monumentale woning (zaaknr. Z2023-00000026).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-866387 Wijkvereniging Daalhuizen Oost.
Activiteit: Wijkfeest.
Datum: 8 juli 2023.
Plaats: Velp, Enkplein.
Website: www.daalhuizen-oost.nl

Vergunning: RHD-866213 Oranjevereniging Spankeren.
Activiteit: Dorpsfeest 450 jaar Rheden met gezamenlijke (dorps)verenigingen.
Datum: 17 september 2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Spankeren, Kerkplantsoen.
Website: www.ovspankeren.nl

Vergunning: Stichting Attent Zorg en Behandeling.
Activiteit: Lentemarktje.
Datum: 16 juni 2023 van 18.00 uur tot 20.30 uur.
Plaats: Rheden, Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45.
Website: www.attentzorgenbehandeling.nl

Vergunning: RHD-866401 Protestantse Gemeente Velp.
Activiteit: Aankondigingsborden voor een Cantatedienst op 11 juni 2023.
Datum: van 27 mei 2023 tot en met 11 juni 2023.
Plaats: Velp, Kerkstraat 32.

Vergunning: RHD-865753 BIZ centrum Rheden.
Activiteit: Avond van het blije schaap en Bonte schaapfestival.
Datum: 10 juni 2023 van 18.00 uur – 00.30 uur.
11 juni 2023 van 10.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Rheden.

Vergunning: RHD-860179 Stichting IJsselbiennale.
Activiteit: Opstap fietsroute met kunsttentoonstelling.
Datum: 17 juni 2023 – 17 september 2023 dagelijks van 10.00 uur -18.00 uur.
Plaats: Ellecom, Eikenstraat 5.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem 2024

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Rheden alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven uit. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 13 april 2023 de ontwerpbegroting van ODRA 2024 vastgesteld. U kunt de begroting inzien via www.odregioarnhem.nl/over-ons/bestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Veenstra via [email protected]

VERKEERSBESLUIT RECTFICATIE

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend:

In de Regiobode van 17 mei 2023 hebben wij een foute locatie vermeld.
Er komt vooralsnog geen elektrisch oplaadpunt op de Harderwijkerweg ter hoogte van huisnummer 41 in Dieren. Het besluit met het kenmerk RHD2023-VKB-216 is vervallen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen