Naar een evenwichtige en gespreide toekomst voor recreatie en toerisme

Foto: gemeente Rheden

GEMEENTE RHEDEN – Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rheden, heeft een nieuwe Visie op Recreatie en Toerisme opgesteld, welke binnenkort wordt besproken tijdens de raadsvergadering in maart. Deze visie streeft naar een betere balans tussen natuurbehoud en toeristische activiteiten, en benadrukt tevens het belang van het aantrekkelijker maken van onze dorpen voor bezoekers.

De visie pleit voor een evenwichtigere verdeling van bezoekersstromen in natuurgebieden, met speciale aandacht voor de Posbank en omgeving, om zo de impact op de natuur te minimaliseren. Daarnaast wil het college de aantrekkelijkheid van dorpen en bijzondere locaties zoals de IJssel vergroten door het aanbod aan activiteiten voor bezoekers te verrijken. Hierbij kan de gemeente een faciliterende rol spelen.

Met de verwachte groei van woningen in de regio Arnhem-Nijmegen en de Gelderse Vallei, wordt ook een toename in het aantal bezoekers verwacht. Het is daarom essentieel om een goede afstemming met deze regio’s te waarborgen en nieuwe recreatieve voorzieningen te creëren in steden en dorpen. Het verstrekken van gedegen informatie over de bereikbaarheid van natuurgebieden via het openbaar vervoer en (huur)fietsen wordt gezien als een manier om het gemotoriseerde verkeer in natuurgebieden te verminderen.

Rheden streeft ernaar meer verblijfsgasten te verwelkomen, wat een groei van kleinschalige accommodaties in de dorpen vereist. Deze gasten verblijven langer in de gemeente en verkennen ook andere plekken, wat bijdraagt aan het behoud van lokale voorzieningen zoals winkels en restaurants. Daarom worden inwoners aangemoedigd om ambassadeurs van hun dorp en gemeente te worden.

Enkele voorgestelde speerpunten uit de visie zijn onder andere het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte, het versterken van het aanbod rondom de IJssel en in de dorpen, en het bevorderen van promotie en informatievoorziening over andere attracties zoals parken, tuinen, musea en landgoederen.

Wethouder Ronald ter Hoeven benadrukt het belang van recreatie en toerisme voor de gemeente Rheden, zowel voor ondernemers als voor inwoners, en benadrukt dat dit in evenwicht moet zijn met natuurbehoud en leefbaarheid. Hij ziet de visie als een leidraad voor het realiseren van deze doelen.

De Visie Recreatie en Toerisme zal naar verwachting worden besproken tijdens de voorbereidende vergadering van de raad op dinsdag 12 maart. Indien u wilt inspreken over dit onderwerp, kunt u zich (tot 12.00 uur op die dag) aanmelden bij de griffie via [email protected]. De vergaderingen zijn online te volgen via [de gemeentewebsite] (https://www.rheden.nl/uitzending-gemist-gemeenteraad).

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen