Informatiebijeenkomst over flexwoningen in Rheden trekt veel belangstelling

RHEDEN – Afgelopen woensdag 3 juli vond er een drukbezochte informatieavond plaats in Partycentrum Ons Huis aan de Mr. B. van Leeuwenplein 7 in Rheden. De avond ging over de plannen om 170 flexwoningen te bouwen op het terrein aan de Pinkelseweg, hoek Dr. Langermeijerweg. Onder de aanwezigen waren wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden en vertegenwoordigers van Trits Vastgoed, Xander Schenk en Jacco Gersen.

De gemeente Rheden organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Trits Vastgoed om de plannen voor te leggen aan de omwonenden en geïnteresseerden. Het project omvat de bouw van ongeveer 170 flexwoningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen zullen zijn en de overige 70 procent huurwoningen in de wat hogere prijsklasse of goedkope studio’s. Deze woningen zijn bedoeld voor een periode van 15 jaar en zullen onderdak bieden aan starters, gezinnen en senioren.

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en procedure

Tijdens de presentatie werd met behulp van een diavoorstelling het voorlopige stedenbouwkundig ontwerp van het gebied toegelicht. De eerste fase van dit ontwerp laat zien hoe de woningen zullen worden ingedeeld en welke verdere stappen er in de procedure genomen moeten worden. Na de informatieavond zal er een planologische procedure worden gestart. Naar verwachting zal er na de zomer van 2024, waarschijnlijk in september, een definitief plan gepresenteerd worden tijdens een nieuwe bijeenkomst.

Er wordt ook een masterplan opgesteld waarin duidelijk wordt wat er na de periode van 15 jaar mogelijk is op het terrein, zowel voor wonen als werken.

Vragen en opmerkingen

Na de presentatie kregen de bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Paul Hofman en de vertegenwoordigers van Trits Vastgoed. Ook konden zij hun opmerkingen en vragen opschrijven, welke waar mogelijk meegenomen zullen worden in de verdere uitwerking van de plannen. Een belangrijk punt van discussie was de vraag of inwoners van Rheden voorrang krijgen bij de toewijzing van de woningen boven mensen van buitenaf. Hierop werd toegezegd dat hiernaar gekeken zal worden als de vraag naar woningen dit toelaat.

Opkomst en toekomstplannen

De avond begon met een inloop om 19.00 uur en de presentatie startte om 19.30 uur. Rond 21.00 uur werd de bijeenkomst afgerond. Met ongeveer 115 aanwezigen was de opkomst groot, wat de betrokkenheid van de gemeenschap bij dit project onderstreept. De flexwoningen moeten uiterlijk in maart 2025 gereed zijn. Daarnaast zullen in een later stadium afspraken gemaakt worden over de bouw van maximaal 270 woningen in de tweede fase van het project. Deze informatieavond was niet alleen interessant voor omwonenden, maar ook voor woningzoekenden en andere geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de ontwikkelingen in hun gemeente.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen