Stichting over oordeel rechter: Winkeltijdenwet blijkt wassen neus

Foto:

 
ZOETERMEER/RHEDEN – “De in de Winkeltijdenwet voorgeschreven belangenafweging bij het toestaan van 52 koopzondagen blijkt in de praktijk een wassen neus.” Dit zegt de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling na diepgaande bestudering van het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter over het aangevochten raadsbesluit van de gemeente Rheden.
Met de eerste uitspraak over de toerismebepaling na de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 januari wordt de gemeente Rheden voorlopig geen strobreed in de weg gelegd om winkeliers toe te staan elke zondag open te zijn.
Bezwaarschrift
Wel moet de gemeenteraad van Rheden zich binnenkort buigen over het bezwaarschrift dat de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling samen met vakbond CNV Vakmensen en 13 winkeliers heeft ingediend tegen het vrij geven van de koopzondagen.
Stichtingsvoorzitter Henry Konijn: “We blijven van mening dat de gemeente zich niet aan de nieuwe Winkeltijdenwet heeft gehouden. De gemeente heeft de zaak nog niet gewonnen. We gaan er van uit dat een raadsmeerderheid onze bezwaren tegen het vrij geven van de koopzondagen uiteindelijk deelt. Er is enorme onvrede bij met name de kleine zelfstandige winkeliers over de door de gemeente toegestane oneerlijke concurrentie van het grootwinkelbedrijf en de supermarkten die geen moeite hebben op alle zondagen open zijn. Ook de belangen van het personeel moeten zwaar wegen. Daar is volstrekt onvoldoende aandacht aan besteed. Het raadsbesluit werd met een nipte meerderheid (2 stemmen) aangenomen. Dat smalle draagvlak geeft nog steeds te denken.” Henry Konijn vreest dat als de winkels in Rheden op zondag open zijn de winkels in Arnhem dit ook willen. “En daarna volgt Nijmegen. Gevolg is dat de winkels in Rheden hun totale omzet dan weer zien dalen. De gemeenteraad van Rheden moet daar goed over nadenken.”
Wassen neus
Na het bestuderen van het voorlopig oordeel van de rechter meent advocaat mr. Rudolf van Binsbergen van de Stichting dat de in de Winkeltijdenwet voorgeschreven belangenafweging, die in de Tweede Kamer een belangrijke rol heeft gespeeld, in de praktijk een wassen neus blijkt. “Gemeenten hebben, als ze over een toeristische trekpleister beschikken, op grond van de voorlopige uitspraak de handen volledig vrij om winkelopenstelling op zondag toe te staan. De recente aanscherping van de wet mist daarmee zijn doel. Gedegen onderzoek door gemeenten naar de gevolgen daarvan voor de winkeliers is volgens de rechter niet nodig”, aldus mr. Van Binsbergen.
Tweede Kamer
Ook Tweede Kamerleden plaatsen vraagtekens achter het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter. De Winkeltijdenwet die de belangen van winkeliers juist wil beschermen doet immers zijn werk niet. Betere wetgeving zal dit wel moeten waarborgen, maar daar moet politiek draagvlak voor zijn.
De rechter meent dat Rheden aan de toeristische eis voldoet, doordat een belangrijk deel van de ruim 2 miljoen bezoekers die de Veluwezoom jaarlijks trekt ook de Posbank bezoekt dat feitelijk één geheel vormt met Velp, Rheden en Dieren. Advocaat van Binsbergen: “Winkelopenstelling op zondag kan het toerisme in de gemeente Rheden volgens de rechter ondersteunen. Gezien het karakter van de Posbank (natuurgebied) ligt een ruime winkelopenstelling volgens de wetgever echter juist minder voor de hand.”
Belangenafweging
De rechter wijst er in zijn uitspraak op het met de eisende partijen eens te zijn dat de onderbouwing van het raadsbesluit van Rheden geen zelfstandige belangenafweging bevat. De Stichting Tegen Verruiming gaat deze lacune aan de orde stellen bij de behandeling van het ingediende bewaarschrift tegen het raadsbesluit.
De rechter oordeelt overigens dat alle belangen voldoende zichtbaar aan bod zijn gekomen en tegen elkaar zijn afgewogen. Dat geldt ook voor de belangen van kleine winkeliers. De rechter kent de gemeenteraad grote vrijheid toe hoe zwaar hij ieder deelbelang laat wegen.
Hoger beroep mogelijk
De Stichting Tegen Verruiming roept alle winkeliers die tegen uitbreiding van koopzondagen zijn op van zich te laten horen en gemeenteraden die dit van plan zijn te bestoken. Voorzitter Henry Konijn: “De Stichting bundelt de krachten van winkeliers, medewerkers en consumenten om daadwerkelijk in actie te komen. De strijd gaat door. We knokken tot het eind, al moeten we in hoger beroep.”
De uitspraak van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de zaak tegen de gemeente Rheden is een voorlopig oordeel. Dit blijft van kracht totdat een definitieve uitspraak over de zaak wordt gedaan. Tegen het voorlopige oordeel kan niet in hoger beroep worden gegaan. De Stichting moet eerst de definitieve uitspraak in de beroepsprocedure afwachten.
Bron: Tegenverruiming.nl

 

 

ZOETERMEER/RHEDEN – “De in de Winkeltijdenwet voorgeschreven belangenafweging bij het toestaan van 52 koopzondagen blijkt in de praktijk een wassen neus.” Dit zegt de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling na diepgaande bestudering van het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter over het aangevochten raadsbesluit van de gemeente Rheden.

Met de eerste uitspraak over de toerismebepaling na de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 januari wordt de gemeente Rheden voorlopig geen strobreed in de weg gelegd om winkeliers toe te staan elke zondag open te zijn.

Bezwaarschrift

Wel moet de gemeenteraad van Rheden zich binnenkort buigen over het bezwaarschrift dat de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling samen met vakbond CNV Vakmensen en 13 winkeliers heeft ingediend tegen het vrij geven van de koopzondagen.

Stichtingsvoorzitter Henry Konijn: “We blijven van mening dat de gemeente zich niet aan de nieuwe Winkeltijdenwet heeft gehouden. De gemeente heeft de zaak nog niet gewonnen. We gaan er van uit dat een raadsmeerderheid onze bezwaren tegen het vrij geven van de koopzondagen uiteindelijk deelt. Er is enorme onvrede bij met name de kleine zelfstandige winkeliers over de door de gemeente toegestane oneerlijke concurrentie van het grootwinkelbedrijf en de supermarkten die geen moeite hebben op alle zondagen open zijn. Ook de belangen van het personeel moeten zwaar wegen. Daar is volstrekt onvoldoende aandacht aan besteed. Het raadsbesluit werd met een nipte meerderheid (2 stemmen) aangenomen. Dat smalle draagvlak geeft nog steeds te denken.” Henry Konijn vreest dat als de winkels in Rheden op zondag open zijn de winkels in Arnhem dit ook willen. “En daarna volgt Nijmegen. Gevolg is dat de winkels in Rheden hun totale omzet dan weer zien dalen. De gemeenteraad van Rheden moet daar goed over nadenken.”

Wassen neus

Na het bestuderen van het voorlopig oordeel van de rechter meent advocaat mr. Rudolf van Binsbergen van de Stichting dat de in de Winkeltijdenwet voorgeschreven belangenafweging, die in de Tweede Kamer een belangrijke rol heeft gespeeld, in de praktijk een wassen neus blijkt. “Gemeenten hebben, als ze over een toeristische trekpleister beschikken, op grond van de voorlopige uitspraak de handen volledig vrij om winkelopenstelling op zondag toe te staan. De recente aanscherping van de wet mist daarmee zijn doel. Gedegen onderzoek door gemeenten naar de gevolgen daarvan voor de winkeliers is volgens de rechter niet nodig”, aldus mr. Van Binsbergen.

Tweede Kamer

Ook Tweede Kamerleden plaatsen vraagtekens achter het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter. De Winkeltijdenwet die de belangen van winkeliers juist wil beschermen doet immers zijn werk niet. Betere wetgeving zal dit wel moeten waarborgen, maar daar moet politiek draagvlak voor zijn.

De rechter meent dat Rheden aan de toeristische eis voldoet, doordat een belangrijk deel van de ruim 2 miljoen bezoekers die de Veluwezoom jaarlijks trekt ook de Posbank bezoekt dat feitelijk één geheel vormt met Velp, Rheden en Dieren. Advocaat van Binsbergen: “Winkelopenstelling op zondag kan het toerisme in de gemeente Rheden volgens de rechter ondersteunen. Gezien het karakter van de Posbank (natuurgebied) ligt een ruime winkelopenstelling volgens de wetgever echter juist minder voor de hand.”

Belangenafweging

De rechter wijst er in zijn uitspraak op het met de eisende partijen eens te zijn dat de onderbouwing van het raadsbesluit van Rheden geen zelfstandige belangenafweging bevat. De Stichting Tegen Verruiming gaat deze lacune aan de orde stellen bij de behandeling van het ingediende bewaarschrift tegen het raadsbesluit.

De rechter oordeelt overigens dat alle belangen voldoende zichtbaar aan bod zijn gekomen en tegen elkaar zijn afgewogen. Dat geldt ook voor de belangen van kleine winkeliers. De rechter kent de gemeenteraad grote vrijheid toe hoe zwaar hij ieder deelbelang laat wegen.

Hoger beroep mogelijk

De Stichting Tegen Verruiming roept alle winkeliers die tegen uitbreiding van koopzondagen zijn op van zich te laten horen en gemeenteraden die dit van plan zijn te bestoken. Voorzitter Henry Konijn: “De Stichting bundelt de krachten van winkeliers, medewerkers en consumenten om daadwerkelijk in actie te komen. De strijd gaat door. We knokken tot het eind, al moeten we in hoger beroep.”

De uitspraak van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de zaak tegen de gemeente Rheden is een voorlopig oordeel. Dit blijft van kracht totdat een definitieve uitspraak over de zaak wordt gedaan. Tegen het voorlopige oordeel kan niet in hoger beroep worden gegaan. De Stichting moet eerst de definitieve uitspraak in de beroepsprocedure afwachten.

Bron: Tegenverruiming.nl


 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden