Gemeente, HVR en Vivare ondertekenen nieuwe prestatieafspraken

Foto: rheden.nieuws.nl

VELP – ‘Dit mag wel een historische gebeurtenis genoemd worden en een bijzondere samenwerking tussen drie partijen die allen zeer tevreden zijn over de gemaakte afspraken en het verloop van het proces’ aldus wethouder Nicole Olland.

Op 12 april ondertekenenden gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en de huurdersvereniging (HVR) de nieuwe prestatieafspraken tot 2021.

Prestatieafspraken nieuwe stijl
De prestatieafspraken zijn tot stand gekomen onder het regime van de nieuwe Woningwet (2015). Deze wet verplicht de partijen onder andere om gezamenlijke doelen op de langere termijn vast te stellen en jaarlijks concrete uitvoeringsafspraken met elkaar te maken om deze doelen te halen.

Nieuw is ook dat de HVR als een volwaardige partner aan tafel zit. Volgens Vivare en de gemeente Rheden heeft de HVR deze nieuwe rol prima opgepakt door het geluid van de huurders te laten doorklinken en dit geluid een plaats te geven in de prestatieafspraken.

Concrete afspraken voor de toekomst
Een belangrijke prestatieafspraak is het streven naar een toename van het aantal sociale huurwoningen van Vivare met 150 nieuwe betaalbare woningen. Dit aantal is de afgelopen tijd verminderd door minder terug te bouwen bij herstructurering en door verkoop van huurwoningen.

Een groot deel van de door Vivare verkochte woningen blijft een sociale huurprijs houden. Uiteindelijk neemt het totale aanbod van sociale huurwoningen in de toekomst toe.

Een andere belangrijke prestatieafspraak op de langere termijn betreft de verduurzaming van sociale huurwoningen. In het jaar 2021 hebben de huurwoningen van Vivare gemiddeld een energielabel B.

Een laatste voorbeeld van een concrete afspraak op kortere termijn: Vivare en gemeente stellen geld beschikbaar voor de verbetering van de toegankelijkheid voor senioren in een aantal complexen.

Directeur bestuurder Eric Angenent (Vivare): ‘We zijn voor de ondertekening te gast bij de HVR. Een geschiktere plek om de goede samenwerking te illustreren bestaat er niet. Het was een boeiend en leerzaam proces. Alle partijen zoeken nog naar hun nieuwe rol en toch hebben we een mooi eindresultaat. Dat stemt mij uiterst tevreden.’

Prestatieafspraken

Voorzitter John Berends (HVR): ‘De Huurdersvereniging is voor het in stand houden van betaalbare en goed onderhouden woningen in de sociale sector. De HVR is zeer tevreden met het resultaat en heeft als volwaardige partner meegewerkt aan de gemaakte afspraken.’

Wethouder Nicole Olland (gemeente Rheden): ‘Zowel Vivare, HVR en de gemeente Rheden willen graag voldoende sociale huurwoningen, die ook nog betaalbaar, duurzaam en levensloopgeschikt zijn. Deze visie verschilt niet van elkaar. De uitdaging zat erin om goede samenwerkingsafspraken te maken en daar zet ik graag mijn handtekening onder .’

Proces
Vivare is de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van het woonbeleid. Dit woonbeleid van de gemeente Rheden is vastgelegd in de woonvisie 2014-2020 die met verschillende partijen is opgesteld.

Speerpunten van de woonvisie zijn onder andere de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van huurwoningen. Om te komen tot nieuwe prestatieafspraken heeft Vivare aangegeven wat zij aan de speerpunten van de woonvisie van de gemeente kan bijdragen.

Vivare heeft te maken met nieuwe regelgeving uit Den Haag en een forse verhuurdersheffing. Deze verhuurdersheffing heeft invloed op de ruimte om te investeren. Ondanks deze beperktere investeringsruimte zien Vivare, gemeente Rheden en HVR toch voldoende mogelijkheden om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de huurwoningen te verbeteren en de huurwoningen betaalbaar te houden. Vivare, gemeente Rheden en HVR zijn dan ook tevreden over het resultaat.

Prestatieafspraken

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden