Verslag forumdiscussieavond van PVDA Rheden

Foto: PvdA Rheden/Rozendaal

PVDA – Democratie is niet de macht van de helft plus één, maar een fatsoenlijke manier van met elkaar omgaan. Dat was één van de stellingen van Marcel ten Hooven tijdens een forumdiscussieavond, georganiseerd door de PVDA Rheden/ Rozendaal, op 20 januari 2020 in de Boecop in De Steeg.

Fatsoenlijk betekent dat je over verschillen van mening inhoudelijk debatteert, rekening houdt met minderheden, geen vijandbeelden creëert en de uitkomst, het compromis, aanvaardt.

De iets meer dan 50 deelnemers zorgden voor een levendige discussie over onderwerpen als het belang van de vrije pers voor het democratische proces. Die doet verslag van het politieke debat en legt uit wat er gebeurt. De regionale pers zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

De centrale overheid heeft namelijk de besluitvorming over de zorg, werkgelegenheid, woningbouw en sociale voorzieningen gedecentraliseerd naar de gemeenteraden. Het is daarom jammer dat de regionale pers vrijwel verdwenen is. Dat is niet goed voor de democratie, gebaat als die is bij de betrokkenheid van de burger.

Past het referendum, een stokpaardje van Forum voor Democratie, in het democratisch proces. Ricardo Brouwer, één van de forumleden, meent van niet.

Beslissen over soms ingewikkelde zaken vergt kennis van de inhoud en de achtergronden en inzicht in de gevolgen van besluiten. Dat moet je overlaten aan mensen die de tijd hebben om zich daarin te verdiepen. Bij referenda worden complexe zaken versimpeld tot eenvoudige vraagstellingen waar je met ja of nee op moet antwoorden.

Democratie betekent niet alleen krijgen van de overheid maar ook leveren door de burger.

In een gezonde democratie mag de burger verwachten dat de overheid zorgt voor goede basisvoorzieningen als veiligheid, zorg, wonen en onderwijs.Daar staat tegenover dat burgers hun bijdrage leveren aan de maatschappij: burgerparticipatie in de meest brede zijn.

De overheid moet daarom burgerinitiatieven mogelijk maken en ondersteunen. Ieder mens wil vrijheid. Die is niet onbegrensd; je moet anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Veel maatschappelijke onvrede is terug te voeren op toenemende ongelijkheid in kansen en inkomen, een direct gevolg van het neoliberalisme. Dat is slecht voor de democratie, die gebaat is bij geloof in vooruitgang. Dat geloof is aangetast door de bezuinigingen op publieke voorzieningen die nu al decennia plaatsvinden, zoals in het onderwijs, de zorg, de belastingdienst en het UWV.

Publieke armoede dus. Aan de andere kant is de private rijkdom enorm toegenomen. Onvrede speelt het populisme in de kaart wat een bedreiging kan vormen voor de democratie.

Verslag: Tom Couwenhoven, Partij van de Arbeid afdeling Rheden en Rozendaal

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen