PvdA Rheden hield een online debatavond over Volkshuisvesting

Foto: rheden.nieuws.nl

PVDA RHEDEN – Woensdag 2 december 2020 organiseerde de Partij van de Arbeid in Rheden een ‘Meet en Greet’ over het thema wonen. Gezien de situatie vond deze ‘online’ plaats. De PvdA is daarmee de eerste politieke partij in Rheden die op deze wijze ‘Meet and Greets’ organiseert.

Er deden 13 mensen mee aan de levendige discussie die ontstond na de inleidingen van gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Gea Hofstede.

Woonplannen in Gelderland

Peter Kerris informeerde de deelnemers over het Actieplan Wonen van de Provincie. Tot 2030 moeten er maar liefst 80.000 woningen bijkomen. In 5 jaar tijd moeten er versneld 45.000 woningen worden gebouwd op 50 locaties. In dit plan zitten 9.500 nieuwe betaalbare sociale koop- en huurwoningen en 2.000 zg. flexwoningen. Dat zijn onder meer verbouwde fabrieks- en kantoorpanden en Tiny Houses.

Woondeal voor onze regio

Volgens de Woondeal Arnhem-Nijmegen, moeten er in deze regio tot 2025 versneld 20.000 nieuwe woningen bijkomen. Op lange termijn zelfs tot 60.000 woningen. Rijk en provincie verstrekken hiervoor subsidies. De gemeente Rheden heeft deze woondeal mede ondertekend.

Verduurzaming sociale woningen

De provincie heeft een bedrag van €30 miljoen beschikbaar voor haar woonplannen. Daar zit ook het subsidiëren van de verduurzaming van bestaande sociale woningen in. De voorwaarde daarbij is dat er geen huurverhoging zal plaatsvinden.

Volgens Kerris hebben de plannen te lijden onder twee problemen. Zo is er verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties, waardoor de bouw en verduurzaming van sociale huurwoningen stagneert. Een tweede probleem is dat projectontwikkelaars in het verleden grond te duur gekocht hebben. Dat maakt bouwen van huizen in het lage en middensegment erg moeilijk.

Hoe zit het in Rheden

Volgens wethouder Gea Hofstede is er in de gemeente Rheden tot 2027 nog plaats voor 550 nieuwe woningen. Dan zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw binnen de woonkernen op. In de gemeente zijn voldoende sociale huurwoningen. Er is vooral behoefte aan huurwoningen in het middensegment en zogenaamde levensloop bestendige woningen voor ouderen. Overigens is Hofstede heel blij met de Woondeal. Het gaat niet alleen over bouwen van woningen maar ook over zaken als leefbaarheid in de wijk, de huisvesting van dak- en thuislozen en de aanpak van sociaal-fysieke achterstanden.

Leefbaarheid wijken

Sommige wijken met sociale huurwoningen dreigen eenzijdig van samenstelling te worden. Dat is het gevolg van de regeling Passend Toewijzen. De Woningbouw Corporatie moet een passende woning toewijzen aan tenminste 95% van de huishoudens met de laagste inkomens. Wat Hofstede betreft mag deze regeling bij de volgende kabinetsformatie dan ook afgeschaft worden. Dat zal het ons mogelijk maken beter te werken aan de leefbaarheid van wijken. De gemeente streeft er nu al naar om in nieuwbouw projecten gemengd te bouwen. Dat betekent zowel koopwoningen als woningen bedoeld voor sociale huur.

Praktische huurdersproblemen

Ook praktische huurdersproblemen kwamen over tafel. Een huurder in Rheden wordt geconfronteerd met water in de kelder en schimmel. Deze is veroorzaakt doordat Vivare bezig is haar woning te verduurzamen. De klachten vonden tot nu toe geen weerklank bij de verhuurder. Het argument was: U huurt een huis, geen kelder. Hofstede verwees haar naar de Huurdersvereniging Rheden (HVR). Die is bij uitstek geschikt om dergelijke klachten te behandelen. Het lidmaatschap van de HVR is voor iedereen betaalbaar. Die bedraagt slechts €6,- per jaar.

Het resultaat telt

Ondanks ruime publiciteit vooraf was het vooral een gesprek tussen PvdA-leden. Zij waren het er over eens dat ambitieuze plannen mooi zijn maar dat het gaat om de resultaten. Er moet heel hard gewerkt worden om het woningtekort en de kwaliteit van wijken te verbeteren. ‘In geouwehoer kun je tenslotte niet wonen’.

Bron: PVDA Rheden

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden