PvdA: Hoe pak je Armoede en Schulden beter aan!

Foto: PVDA Rheden

PvdA – Maandag 8 maart 2021 hield de PvdA Rheden een online ‘Meet & Greet’ met PvdA 2e kamerlid Gijs van Dijk en wethouder Gea Hofstede. Het onderwerp was: ‘Hoe pak je Armoede en Schulden de komende kabinetsperiode beter aan’.

Ruim 30 mensen namen deel aan de online discussie over het onderwerp. De conclusie was: Landelijk is een nieuwe brede aanpak nodig en moet er veel in gang worden gezet. Maar ook met plaatselijk beleid kun je verschil maken.

Een nieuwe aanpak

Een volgend kabinet moet volgens de deelnemers inzetten op vier hoofddoelen. Het bestaansminimum moet omhoog, minder flexcontracten, een nieuwe participatiewet en een centrale Schuldenaanpak. Op al deze terreinen zijn fundamentele stappen nodig.

Ook op lokaal niveau werden diverse plannen besproken zoals het instellen van basisbanen. Wethouder Hofstede: ‘Gemeenten moeten zich inspannen om cliënten te begeleiden naar perspectief. Dat hoeft niet altijd een volledige baan te zijn’. Verschillende deelnemers noemden de instelling van een gemeentelijke participatieraad. Een ander voorbeeld: Zodra mensen hun baan kwijt dreigen te raken moet er al een hulptraject worden gestart.

Wetgeving soms tegenstrijdig

Mensen met een uitkering zijn soms slachtoffer van wet- en regelgeving die tegen elkaar inwerkt. Marleen Noorland, de fractievoorzitter, gaf het voorbeeld van een Wajonger met twee kinderen, die per maand € 20,- meer uitkering kreeg. Ze ging er vervolgens € 70,- op achteruitging omdat ze door de verhoging de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de rijkstoeslagen voor zorg en huur kwijtraakte. Gea Hofstede pleit voor het invoeren van een hardheidsclausule in de wetgeving om dergelijke situaties te vermijden.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden