INGEZONDEN: Reactie op: “GroenLinks: Dit is geen oplossing voor de Posbank”

Foto: Elia Fotografie

INGEZONDEN – Beste fractie van GroenLinks Rheden, Ik reageer even punt voor punt op enkele passages uit de door jullie (GroenLinks) ingezonden brief aan Rheden.Nieuws (BRIEF) van 24 oktober 2021

  1. Het enige voordeel van dit plan is dat de bereikbaarheid voor iedereen goed blijft – tenminste, zolang het verkeer op de uitvalswegen niet vast komt te staan.

Reactie: Een positief punt. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze natuurgebieden zijn belangrijk. Zeker als het gaat om gezonde afleiding van de ontijdingen van de laatste jaren. Het tweede deel van de zin is een voorbeeld van een als-dan situatie die m.i. niets afdoet aan het door GL genoemde voordeel dat de bereikbaarheid goed blijft. Die bereikbaarheid is trouwens al flink afgenomen door het afsluiten van de Burgemeester Bloemersweg in de jaren ’90 (Van Laag-Soeren naar de Posbank). Ook toen was Natuurmonumenten een van de aanjagers van het plan om de Posbank afsluiten.

  1. Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor natuur.

Reactie: Dat klopt helemaal. De andere plannen zeker ook niet. Het enige wat werkt is dat Natuurmonumenten de grote grazers per direct weghaalt, de schaapskudde de heide niet meer begraast en het bos het bos gelaten wordt (vooral geen dood hout opruimen). De natuur herstelt zichzelf in twintig jaar. De heide wordt weer bos en de zandverstuiving (door wethouder Harriet Tiemens GL aangelegd) groeit weer dicht en wordt uiteindelijk ook bos. De CO2-opslag verveelvoudigt en de biodiversiteit komt ook weer op orde. Toe- of afname maakt daarbij niet uit. Zolang het maar biodiversiteit is die past bij de omgeving en de herstelfases van het bos. Door kwalijke interventies, zoals de grote grazers, uit het gebied te halen en geen houtkap meer te plegen (juist niet op de heide), kan de bodem zichzelf weer gaan voeden en herstellen.

  1. Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor natuurbeleving.

Reactie: De andere plannen nog minder. Met plan ‘D’ blijft een groot deel van de Veluwezoom toch goed bereikbaar (punt 1) en kan iedereen zijn eigen niveau van natuurbeleving hebben. Het bieden van een goede infrastructuur en faciliteiten voor de bezoekers is een vereiste. Ik meen me te herinneren dat ten tijde van burgemeester Petra van Wingerden de gemeente Rheden zich juist wilde profileren als een toeristische trekpleister; de recreanten faciliteren. En was het in 2010 niet wethouder Harriet Tiemens (GL) die samen met Guido van Woerkom van de ANWB de Posbank ‘heropende’ om van de Posbank en de Veluwezoom een van de grootste toeristische trekpleisters van Nederland te maken? Oh ja, wie er ook bij was? Wim Knol, gebiedsbeheerder van Natuurmonumenten.

  1. Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor stikstofuitstoot.

Reactie: De stikstofuitstoot van wat? Van de grote grazers? Van de schaapskudde? Van de elektrische auto’s? Meer bos (mijn reactie bij punt 2) is een prima compensatie van de afgenomen (punt 6) stikstofuitstoot in vergelijking met de jaren ’90 van de vorige eeuw. Tietema en De Jonge schreven een interessant artikel over de relatie stikstof en ons drinkwater. Meer stikstofopslag (in de bossen en bodem) zorgt voor behoud van ons bron…  uh, drinkwater.*

  1. Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor overlast door omwonenden.

Reactie: Zoals GL (indirect) aangeeft (punt 6) is het aantal bezoekers gedaald t.o.v. 1992. Dat omwonenden overlast ervaren komt door bezoekerswerende maatregelen (van Natuurmonumenten) zoals het afsluiten van parkeerplaatsen op de Posbank en het beperkt toestaan (door de gemeente) van het gebruik van de ‘overloopweide’ bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten voor het parkeren. Daarbij komt dat overlast een mening is, een perceptie. Dat is hetzelfde als mensen die vanuit de stad op het platte land gaan wonen en dan na een paar jaar gaan klagen over de stank van mest.

  1. En het feit dat onze dorpen nauwelijks profiteren van de 2 miljoen bezoekers die de Veluwezoom jaarlijks aandoen.

Reactie: Jammer dat sinds 1992 het aantal bezoekers in de dorpen drastisch is gedaald omdat in dat jaar alleen de Posbank al 2 miljoen (en nu dus volgens GL 2 miljoen bezoekers op de hele Veluwezoom) bezoekers trok (artikel Trouw 21 maart 1992 – sowieso een heel interessant artikel). Terecht dat GL constateert dat de gemeente, maar vooral de ondernemers, behalve Peter ‘Veluwe Actief’ Oversteegen, niet in staat zijn gebleken te profiteren van de miljoenen bezoekers. Dat kan volgens mij komen door de regelzucht en het niet-meewerken van de gemeente of door de geringe ondernemingszin van de bedrijven. Of een combinatie van beide. Maar jammer is het wel.

  1. Zowel Natuurmonumenten als de belangenverenigingen vinden het voorstel onwerkbaar.

Reactie: Dat van Natuurmonumenten snap ik. Dat zit in hun DNA. Maar ik zou wel graag willen weten wie die belangenverenigingen zijn want mijn ‘belangenvereniging’, de Geërfden Velp, is niet geconsulteerd en tegen de plannen a, b en c. En dat ‘onwerkbaar’ is waarschijnlijk omdat het niet in hun straatje past. Maar als we weten waaruit die onwerkbaarheid bestaat, dan kunnen we daar over praten.

  1. De fracties die het ‘nieuwe’ plan op papier zetten hebben hen echter niet geconsulteerd.

Reactie: Dat is natuurlijk niet goed te praten. Net zoals het niet goed te praten is dat de inwoners van onze gemeente – de belanghebbenden bij uitstek – niet geconsulteerd zijn door middel van bijvoorbeeld een referendum. Of via Rheden Spreekt om maar eens iets te noemen. De wethouder en de belangenorganisaties vierden hun eigen feestje. Ik begreep van een voorzitter van een Rhedense belangenvereniging van ondernemers dat zij voorstander zijn van volledige afsluiting van de Posbank. Ondernemers die geen klanten willen? Heel bijzonder.

Ik vind het onbestaanbaar dat GroenLinks uit het niets een brief opstelt en die opstuurt naar Rheden.Nieuws, daarbij niet gehinderd door enige vakkennis of participatietrajecten met inwoners of alle belangengroeperingen. En dat je je vervolgens voor het karretje van Natuurmonumenten laat spannen, en hun dreigementen serieus neemt, getuigt van weinig politiek gevoel en veel opportunisme en daarbij ook nog eens ononderbouwd blijft vasthouden aan je eigen gelijk.

*Beter water door meer bos

In hun artikel (H2O (30) 1997, nr. 26) ‘Veluws grondwater vermest? De rol van het ecosysteem’ schrijven A. Tietema (Fysische Geografie en Bodemkunde, UvA) en M. de Jonge (NUON-Water) over de grote hoeveelheden stikstof die op te slaan zijn in de vegetatie [bos] en de bodem. Volgens hen is de opnamecapaciteit van stikstof in natuurlijke ecosystemen op de Veluwe overschreden en moet het beheer van de Veluwse bossen flink op de schop.

Samenvatting

Ecosystemen zijn in staat om grote hoeveelheden stikstof op te slaan in vegetatie en bodem. Door jarenlang verhoogde stikstofdepositie is de opnamecapaciteit van stikstof in veel bossen en andere natuurlijke ecosystemen op de Veluwe overschreden. Het stikstof spoelt als nitraat uit het ecosysteem en vormt een bedreiging van de kwaliteit van het freatisch grondwater. Op den duur zal dit ook de drinkwaterwinning op de Veluwe bedreigen. Het landgebruik en het bosbeheer bepalen in belangrijke mate de nitraatuitspoeling. Het kappen van een bos bijvoorbeeld, veroorzaakt een (tijdelijk) sterk verhoogde nitraatuitspoeling. Daarnaast komen er verschillen voor in nitraatuitspoeling bij verschillende vegetatietypen. De leeftijd van de bomen blijkt ook een belangrijke regulerende factor te zijn voor de mate van nitraatuitspoeling. De resultaten onderstrepen de behoefte aan een heroverweging van het beheer van de Veluwse bossen om een voortschrijdende vervuiling van het grondwater te voorkomen.

Natuurlijk met vriendelijke groet, Reinier Broeks.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden