D66 Rheden: Ties Kuijpers stopt als raadslid, Krista Heins stapt over naar Statenfractie

Foto:

POLITIEK – De fractie van D66 in de gemeenteraad van Rheden ondergaat enkele veranderingen. Raadslid Ties Kuijpers stopt en fractievolger Krista Heins stapt over naar de D66-fractie in de Provinciale Staten. De plaats van Kuijpers in de gemeenteraad wordt ingenomen door Steven Marshall (nu fractievolger). Wie Krista Heins opvolgt is nog niet bekend.

Ties Kuijpers

Als reden voor het indienen van zijn ontslag noemt Ties Kuijpers het feit dat hij het raadswerk niet langer kan combineren met zijn privéleven. Hij is vorig jaar vader geworden.

Kuijpers:

“Het raadslidmaatschap draait om keuzes maken. De beslissing om te stoppen doet mij pijn in het hart, maar is de beste keuze voor onze inwoners die rekenen op hun volksvertegenwoordigers. Ik heb de afgelopen jaren met liefde de verdieping opgezocht in dossiers die belangrijk zijn voor Rheden. Nu draag ik het stokje over.”

Diverse D66 initiatieven

Ties Kuijpers heeft de afgelopen jaren diverse typische D66-initiatieven in de gemeenteraad gerealiseerd. Zo komt er geen cameratoezicht op de Posbank, was de energietoeslag in Rheden ook beschikbaar voor inwoners die studeren, en wordt de straatverlichting aangepast om de nachtelijke duisternis te beschermen.

Kuijpers heeft zich daarnaast ingespannen voor het plan om van de Doesburgsedijk nét zo’n mooie fiets- en wandelroute te maken als de Arnhemsestraatweg tussen Dieren en Ellecom. Ook zette hij digitalisering op de agenda. Op initiatief van het D66-raadslid gaat de gemeente uitzoeken hoe zij inwoners beter kan beschermen tegen de bedreigingen die achter sommige digitale technologieën schuilgaan, zoals identiteitsdiefstal, discriminatie of verlies van autonomie.

Steven Marshall

D66-fractievolger Steven Marshall neemt de vrijgekomen zetel van Ties Kuijpers in. Marshall is betrokken geweest bij het opstellen van het D66-verkiezingsprogramma en het huidige coalitieakkoord. Daarnaast kent hij de D66-afdeling door en door als bestuurslid van de afdeling Rheden-Rozendaal. De wisseling zal naar verwachting plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei.

Aderlating

Ook raadsvolger Krista Heins neemt afscheid van de Rhedense D66-fractie. Een aderlating, temeer daar Heins vanaf 2010 onafgebroken actief is geweest in de Rhedense politiek. Ze kiest nu voor een nieuwe uitdaging door met ingang van 15 mei aan de slag te gaan als fractievolger van de Provinciale Statenfractie van D66.

Krista Heins heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het welzijn van de inwoners van Rheden. Voor het behoud van de bibliotheek bijvoorbeeld en andere culturele instellingen, omdat hiermee talenten van inwoners ontdekt en ontwikkeld kunnen worden. Ze had ook oog voor de kwaliteit van natuurwaarden in de gemeente Rheden en stimuleerde de samenwerking met het onderwijs, om zo ook de regionale economie te helpen.

De laatste jaren als raadsvolger zorgde de Rhedense voor continuïteit in de fractie en eigende ze zich een meer coachende en adviserende rol toe. Heins wees bij voortduring op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende fracties, en keek waar verbinding tot stand kon worden gebracht. Ze vond het belangrijk om altijd uit te gaan van de goede intenties van mensen en richtte zich bij ingediende voorstellen op het beter maken ervan. Alles om ervoor te zorgen dat het prachtige Rheden mooi blijft en voor onze inwoners een fijne plek blijft om te wonen.

Krista Heins:

“Ik ga de Rhedense fractie en raad zeker missen, maar ben tegelijkertijd enorm nieuwsgierig naar het nieuwe politieke landschap waar ik in terecht kom.”

Het bestuur van D66 Rheden vindt het jammer dat Ties Kuijpers en Krista Heins afhaken, maar heeft begrip voor hun besluit. Secretaris Mariël Steijns: “Dit komt onverwacht. Twee zeer gewaardeerde krachten die afhaken. Maar we snappen beiden wel. Het raadswerk vraagt veel. Voor Krista is de provincie na al die jaren in de gemeente ook een mooi nieuw werkterrein. Gelukkig is Steven Marshall bereid de plaats van Ties in te nemen. Daarmee is die vervanging goed geregeld. Wie Krista opvolgt is nog onduidelijk. We zijn ermee bezig.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen