Ingezonden brief CDA Rheden over de Kadernota

Foto: Pixabay

INGEZONDEN BRIEF CDA Rheden – De uitkomst van 11 uur vergaderen in de gemeenteraad was bedroevend: 20% verhoging van de OZB, snoeihard bezuinigen, investeren in ontwikkeling en hopen op een wonder.

Vorige week dinsdag was een belangrijke dag voor de gemeente Rheden. De gemeenteraad kwam toen bij elkaar voor de bespreking van de zogenaamde Kadernota. In deze nota worden de politieke keuzes gemaakt op basis waarvan het College van B&W een begroting opstelt voor 2025 en verder.

Dit jaar stond er extra veel op het spel, want het gaat slecht met de gemeentelijke financiën.

In de Kadernota werd een heldere keuze voorgelegd aan de gemeenteraad: het College van B&W gaf aan veel te willen bouwen en daar ook extra op te willen investeren. De rekening voor deze ambitie legde het College vervolgens neer bij verenigingen, sportclubs, de allerzwaksten in de samenleving en dorpshuizen.

Verder moest de OZB omhoog en zou betaald parkeren worden ingevoerd in de parkeergarage van Dieren. Het voorstel in de kadernota was ongekend, en het was dan ook logisch dat heel veel insprekers hun beklag kwamen doen. Het signaal was duidelijk: dit voorstel past niet bij Rheden.

Als CDA hebben wij voorgesteld om een heel andere keuze te maken, namelijk om de ambities bij te stellen, en uit te stellen wat uitgesteld kan worden. Want dan is het helemaal niet nodig om zo rigide huis te houden in de samenleving. Dan is niet nodig om filmhuis, muziekvereniging, of dorpshuis kapot te bezuinigen.

Helaas hebben wij geen meerderheid behaald voor ons amendement.

De coalitie hield de rijen gesloten en heeft in plaats hiervan een amendement aangenomen wat in de kern niks verandert aan de kadernota. Nog steeds staan de keuzes van het College overeind en wordt de rekening van haar ambities neergelegd in de samenleving.

Besloten is om te blijven investeren, ook al moet de broekriem worden aangetrokken. Deze coalitie verhoogt de OZB met 20%, gaat verder met snoeiharde bezuinigingen en hoopt op een wonder. Wat extra DNA van het CDA had de kadernota kortom goed gedaan.

Ingezonden door: Fractie CDA Rheden

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen