Spoorwegovergang Lentsesteeg bijna twee jaar dicht

Foto: rheden.nieuws.nl

Gemeente Rheden heeft bekend gemaakt hoe ze na veel protest van omwonenden om wil gaan met de spoorwegovergang Lentsesteeg in Rheden. In eerste instantie werd er bekeken of een onderdoorgang mogelijk was, maar de gemeente heeft nu voorgesteld dat er een door spoorbomen beveiligde overgang gaat komen. ProRail en de gemeente hebben samen de betrokkenen hierover bijgepraat in een informatiebijeenkomst die op 15 november plaats vond.

In een raadsbrief werd de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de plannen die het College van B&W heeft met betrekking tot de spoorwegovergang aan de Lentsesteeg.

Hierin is het volgende bekend gemaakt:

In het voorjaar van 2023 nam het college van B&W een ontwerp-verkeersbesluit voor het tijdelijk afsluiten van de spooroverweg tussen de Lentsesteeg en de Brinkweg. Hierop is een 30-tal zienswijzen binnengekomen, waarvan één vergezeld was met bijna 600 handtekeningen. De direct omwonenden van de Lentsesteeg hebben u hierover ook benaderd en er zijn vragen over gesteld in uw vergadering (en na afloop ook schriftelijk: S23/79).

Gemeente en ProRail hebben mede naar aanleiding hiervan gesprekken gevoerd met omwonenden. Inmiddels hebben de gemeente Rheden en ProRail met elkaar afgesproken dat er niet langer wordt ingezet op de ondertunneling van de Lentsesteeg, maar dat er een beveiligde overweg wordt gerealiseerd. Reden voor het afzien van de ondertunneling heeft te maken met de langdurige afsluiting van de onbeveiligde overweg en de procedures die ermee gemoeid zijn. Realisatie van de tunnel wordt namelijk niet eerder voorzien dan in 2028.

Omwonenden en indieners van zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 15 november 2023, waarin meer duidelijkheid is gegeven over de gewijzigde plannen en het bijbehorende tijdschema. Uw raad heeft de uitnodiging voor deze avond ook ontvangen.

De gemeente is nu bezig om eind 2023 het definitieve verkeersbesluit te nemen en te publiceren. Onderdeel van dit besluit is de reactienota op de ingediende zienswijzen. Na publicatie van het verkeersbesluit zal de spooroverweg uiterlijk op 31 december 2023 tijdelijk afgesloten worden. ProRail werkt inmiddels aan de voorbereiding van het beveiligen van de overweg, waarbij de realisatie is voorzien in week 35 van 2025. Hierna is de overweg in beveiligde vorm voor langzaam verkeer weer open.

Wethouder Gea Hofstede:

“Samen met ProRail hebben we besloten de eerder voorgestelde onderdoorgang te vervangen door een beveiligde spoorwegovergang. Het realiseren van de onderdoorgang is complex, duurt erg lang en de uitkomst is niet zeker. Daarom is de beveiligde overweg de beste oplossing is. Dit is eenvoudiger te realiseren en betekent dat de overgang korter dicht gaat. Dit was een wens van de omwonenden. Natuurlijk is niet iedereen hier blij mee en ook deze keuze heeft minder wenselijke gevolgen, maar veiligheid gaat boven alles. Voor eind december dit jaar gaat de overgang dicht en op 1 september 2025 is de beveiligde overweg voor langzaam verkeer weer open.”

Spoorwegovergang Lentsesteeg

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen