Ingezonden: Ik kan het niet vinden

Foto: T.G.N de Molen

COLUMN – In de regiobode van 10 Maart 2021 laat de gemeente optekenen dat ze werken aan de opgave op het gebied van duurzame energie opwek. Zonnevelden en windturbines bieden, volgens de gemeente, op dit moment de beste mogelijkheden.

‘Voor het plaatsen van deze installaties om grootschalige energie opwek mogelijk te maken zijn we aangewezen op de ruimte die in ons buitengebied beschikbaar is’ (deze menig deel ik overigens niet). ‘Met dit onderzoek meten wij het draagvlak bij onze inwoners voor het besluit dat straks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Alle verzamelde informatie helpt de gemeenteraad straks zijn besluit te nemen.’

Het zou mooi zijn als op basis van alle informatie er besluiten genomen zouden worden, echter dat is niet het geval. Zoals de gemeente aangeeft krijgen ze heel veel reacties op de voorgenomen plannen. Ik begrijp dat de reacties die de plannen afkeuren overheersen.

Inwoners mogen er op rekenen dat hun inbreng meegenomen wordt in de besluitvorming. Dat er grote twijfels zijn of dat werkelijk zo is, is door inwoners in verschillende stukjes in verschillende media al in twijfel getrokken. Het lijkt erop dat de plannen, net zo als in de rest van Nederland, gewoon doorgedrukt worden.

Helaas moet ik constateren dat in het recent gepubliceerde verslag “dialoog Energie en Landschap” veel reacties van inwoners/belanghebbende niet opgenomen zijn.

Er zijn bijeenkomsten geweest in het dorpshuis en in de kerk in Spankeren. Inwoners op de achterste benen. Ik kan het verslag niet vinden.
Er zijn door de belangenvereniging Spankeren brieven (eind 2020) gestuurd. Strekking van het verhaal: we keuren de plannen in Spankeren af. We waren blij dat die door veel partijen getekend was. Bv de landgoederen, een grote natuurorganisatie en inwoners. Ik kan die niet vinden. Antwoorden al helemaal niet
Het verslag van het gesprek tussen inwoners/belangenverenigingen op 15 oktober 2020. Ik kan die niet vinden.

In het concept beleidskader energie en landschap, of samen energie opwekken is het de goed nieuws show. Oh, wat zijn we allemaal blij met de plannen, het kan door gaan. Samen energie opwekken: oh, wat is het meeprofiteren van belang. Planschade opnemen. Ik kan dat niet vinden.

Over de recent gepubliceerde enquête “Rheden Spreekt” nog maar te zwijgen. Ik, en vele anderen, kunnen hun mening niet kwijt.
Inwoners in de gemeente Rheden en de rest van Nederland kennen het klappen van de zweep nu. Juridisch goed regelen dat alle “verplichte” stappen in het proces gedaan zijn maar de uitkomst negeren of kleuren.

Overigens viel me nog iets anders op. De vleermuizen in het oude gemeentehuis. Ze zouden dakloos worden na de sloop, maar gelukkig gaat men voor vervangende huisvesting zorgen. Dat dat zo maar mag. Bij een voorlichtingsbijeenkomst over plaatsing van zonnepanelen door de gemeente werd er op het volgende feit gewezen. Als tijdens de werkzaamheden voor plaatsing van de panelen je het broeden van de huismus zou verstoren, dit een misdrijf was! Bij vleermuizen ligt dit blijkbaar anders en is e.a. geen probleem.

Burgemeester Van Eert in de Gelderlander, “Geweldig om op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik ben er trots op dat de gemeente Rheden oog heeft voor deze bijzondere beestjes en dat we ervoor zorgen, dat ze een goed onderkomen hebben tijdens de sloop en bouw van het gemeentehuis.”

Advies aan de burgemeester en Raadsleden: baseer uw besluiten, liefst later na verder onderzoek, op de juiste informatie en zorg ook voor de bijzondere dieren in het buitengebied Spankeren. Die passen mogelijk niet allemaal in uw tuin. Wel in het kwetsbare gebied aan de Broekdijk. Maar dan wel zonder windmolens.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen