INGEZONDEN: Het Zonneveld ‘De Bocht’ gaat er komen

Foto: Werkgroep Klimaat-actief Dieren-Zuid

DIEREN – Dit voorjaar hebben wij inwoners van Dieren-Zuid en omgeving gevraagd deel te nemen aan het Zonneveld ‘De Bocht’, dat aangelegd zal worden in de bocht  van de  museumspoorlijn naar Eerbeek. De reacties op deze vraag leverden voorinschrijvingen op van totaal ruim 200.000 euro.

Wij sturen u deze brief om u op de hoogte te stellen van de ontwikkeling en u in de gelegenheid te stellen zich ook op te geven voor deelname.

Wat is er verder gebeurd?

In mei hebben we alle belangstellenden laten weten dat een belangrijke rijkssubsidie (SDE+) is toegekend voor het Zonneveld ‘De Bocht’.  Daarna hebben we, samen met Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), verder gewerkt om de financiering van ‘De Bocht’ rond te krijgen. Het lijkt erop dat dit voor een belangrijk deel gaat lukken: op 24 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over een garantstelling zodat wij van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een bedrag van 650.000 euro kunnen lenen tegen een lage rente.

De laatste stap is nu om 215.000 euro aan investeringen door inwoners bijeen te brengen, 25% van de totale investering.

Tijdens de voorbereidingen hebben we u al meegedeeld dat het rendement 3 tot 5 % zou zijn. Op basis van het definitieve plan  verwachten we  een rendement van 5 % te kunnen uitkeren op het door inwoners geïnvesteerde kapitaal.

Wat vragen wij nu?

Als u ook mee wilt doen ‑ en dat zouden we zeer op prijs stellen – dan vragen we u om uw belangstelling om te zetten in een voorinschrijving via de website van REIJE: Ga naar rijnenijsselenergie.nl/project/project-de-bocht, en vul daar het inschrijvingsformulier in. Zo’n  voorinschrijving verplicht u nog tot niets. De voorinschrijvingen  via de website van REIJE stellen ons in staat te bepalen of we de vereiste totale bijdrage van inwoners zullen bereiken. Als de bijdragen van inwoners definitief zijn willen we starten met de aanleg van het Zonnepark De Bocht. We streven ernaar in maart 2021 te kunnen beginnen.

Behoefte aan meer uitleg?

Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze mail  behoefte aan meer uitleg over de financiële aspecten van Zonneveld De Bocht. Daarom organiseren we in december een digitale bijeenkomst. Er is dan de mogelijkheid vragen te stellen en antwoorden te krijgen van mensen van de projectgroep en de energiecoöperatie. Als u zich hiervoor aanmeldt ontvangt u vóór 1 december een uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst.

Zonneveld De Bocht

Helaas geen samenkomst

Ten slotte, we vinden het jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. De eerdere bijeenkomsten in de Sjoel en De Toren waren niet alleen zinvol, maar ook leuk en (ont)spannend. Ook hebben we plezierige huisbezoeken afgelegd bij inwoners vlak bij het Zonneveld.
We zijn blij met het resultaat tot nu toe en met de goede samenwerking met u allen, de gemeente en de coöperatie.

Samenvattend:

Met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep De Bocht van Klimaatactief Dieren-Zuid, Anne Jansen en namens het bestuur van Rijn en IJssel Energie Coöperatie, Derk te Bokkel.

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen