Ingezonden: Geen windturbines in de Beemd-Velperwaarden

Foto: Ruud Reddingius

INGEZONDEN – Vorig jaar heeft gemeente Rheden een concept Energie en Landschap uitgebracht. In dat concept wordt het gebied de Beemd-Velperwaarden geschikt bevonden voor nader onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie en wel in de vorm van meerdere windturbines van de nieuwste generatie met een tip hoogte van 240 meter.

Dat is bijna 100 meter hoger dan de bestaande windturbines aan de overkant van de IJssel. De gemeente acht de Beemd-Velperwaarden wel minder geschikt vanwege de natuurwaarden van de uiterwaard maar wil niettemin onderzoek doen. 

Het is begrijpelijk en noodzakelijk dat gemeente Rheden haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de energietransitie naar groene energiebronnen. 

Echter de bouw van meerdere windturbines in de Velperwaarden doet afbreuk aan de aanwezige beschermde natuurwaarden. 

Deze uiterwaard maakt deel uit van het Natura2000 netwerk, zeg maar de meest beschermde en waardevolle natuur van ons land. De uiterwaard heeft een specifieke waarde als ganzenrustgebied. Een ieder die de uiterwaard bezoekt zal het niet zijn ontgaan dat in het herfst- en winterhalfjaar duizenden ganzen verblijven in de Velperwaarden voor rust en voedsel.

Daarnaast bezoeken ook grote groepen Kievit en Kokmeeuw ’s winters de uiterwaard om de zelfde reden. Verder loopt door de Velperwaarden een belangrijke vliegroute voor honderden zo niet duizenden meeuwen die heen en weer pendelen tussen hun slaapplaats in de Havikerwaard en Rhederlaag en hun dagverblijf in Arnhem en omstreken.

Ook de plasjes aan de dijk tegenover de Beemd hebben een grote aantrekkingskracht op ganzen en andere watervogels met name als ze vol water staan na overstroming. Vooral in de herfst, winter en voorjaar zijn er dus ontelbare vliegbewegingen van vogels in de Velperwaarden. 

Bovendien heeft Natuurmonumenten twee jaar geleden een deel van de Velperwaarden veranderd van boerenland in natuurgebied met een grote aantrekkingskracht op vogels en ook voor Velpenaren is de nieuwe natuur een fraaie aanwinst. Er zijn verdere plannen voor natuur. Dit alles maakt dat deze uiterwaard van groot belang is voor diverse soorten vogels die dikwijls in zeer grote aantallen de uiterwaard bezoeken. Veel vliegbewegingen zullen plaatsvinden binnen de draaicirkel van de wieken van windturbines. Anderzijds zullen ze vogels afschrikken. 

Ook zijn er wandelpaden aangebracht in de Velperwaarden die het mogelijk maken om de uiterwaard van dichtbij  te bekijken. De Velperwaarden maakt ook deel uit van het toekomstige Rivierklimaatpark waar gemeente Rheden aan deelneemt. Recreatie is een onderdeel van dit plan. De nabijheid van meerdere windturbines met enorme wieken  draagt echter in mijn ogen niet bij aan het genot van een fietstocht, wandeling of natuurbeleving. 

Daarom wil ik nu in dit stadium bepleiten dat de gemeente de Beemd-Velperwaarden uitsluit voor nader onderzoek voor windenergie. Ik wil ook alle inwoners van Velp oproepen om dat te doen en met name hiervoor wethouder Dorus Klomberg (D66) en de gemeenteraad te benaderen.

Ingezonden door: Ruud Reddingius te Velp

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in. 

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen