Ronald Paping voorgedragen als informateur in Rheden

Foto: GroenLinks Arnhem

GEMEENTE RHEDEN – Na het winnen van de verkiezingen in gemeente Rheden en met 5 zetels de grootste partij van gemeente Rheden, heeft GroenLinks het initiatief om een coalitie te vormen.

Dat deze coalitie niet dezelfde gaat worden als de afgelopen raadsperiode is wel duidelijk.

GroenLinks draagt Ronald Paping voor als informateur om te komen tot een nieuw college in Rheden. Paping krijgt de opdracht om de meest passende en gedragen bestuursvorm voor gemeente Rheden te onderzoeken. Ook moet hij tot een voorstel komen welke partijen in de volgende fase betrokken worden om te komen tot een coalitie en vorming van een college. Hiervoor zal hij met alle gekozen politieke partijen in gesprek gaan.

Ronald Paping is momenteel aftredend wethouder in Arnhem. Daarvoor was hij algemeen directeur van de Woonbond. Eerder was Ronald Paping werkzaam voor Abvakabo FNV en bij de rijksuniversiteit Groningen. Van huis uit is Paping econoom.

Opdracht informateur

De opdracht voor de informateur is: Verken voor de gemeenteraad van Rheden de meest passende en gedragen bestuursvorm. Onderzoek het raadsakkoord, de raadsagenda en het coalitieakkoord of een combinatie daarvan.

Nodig de volgende partijen uit:

 • De politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 met minimaal één zetel verkozen zijn.
 • De politieke partijen die voorgaande raadsperiode wel minimaal één zetel hadden, maar ditmaal niet deelgenomen hebben.
 • De burgemeester en gemeentesecretaris van de Gemeente Rheden.

Als er op basis van deze gesprekken een coalitieakkoord het meest passend en gedragen blijkt te zijn, tot een voorstel te komen welke partijen er in een volgende fase betrokken moeten zijn.

Neem in de gesprekken de volgende vragen mee:

 • Welke politieke keuzes liggen voor?
 • Wat zijn de wensen van de partijen?
 • Waar zijn partijen het over eens, en waarover niet? Wat zijn de politiek gevoelige onderwerpen?
 • Welke partijen willen met elkaar samenwerken, welke niet? Worden er partijen uitgesloten?
 • Wat zijn kansrijke collegevarianten?
 • Welke rol in dit proces zien burgemeester en gemeentesecretaris voor zichzelf?

Maak gebruik van de volgende stukken ter ondersteuning van de gesprekken:

 • Het overdrachtsdocument.
 • De ingevulde matrix door politieke partijen.
 • Het advies van de werkgroep raadsakkoord.
 • Overige relevante documenten die worden aangeleverd door de griffie.

Voor het vervolgproces een voorstel te doen hoe de inwoners, belangengroepen en de eventueel niet bij de formatie betrokken partijen het beste betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van een raadsakkoord, raadsagenda en/of coalitieakkoord.

Ter ondersteuning zal de griffier in deze eerste fase optreden als penvoerder.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen