SP Rheden over meldpunt ‘ervaringen met Incluzio Rheden’

Foto: Jamie Lebbink

RHEDEN – De SP Rheden is in februari 2022 met een meldpunt gestart voor ervaringen met Incluzio. Incluzio is sinds begin 2021 actief in de gemeente Rheden en is bereikbaar voor vragen op het gebied van werk, gezondheid, schulden, jeugd en gezin. Er hebben zich enkele tientallen inwoners gemeld bij de SP.

SP Rheden: “Teveel drempels voor zorg!”

Naast enkele positieve meldingen over het verenigingsleven, komt uit de meldingen verder een beeld naar voren dat er met name problemen zijn op het gebied van de bereikbaarheid, communicatie en privacy bij aanvragen. Ook zijn er bij inwoners zorgen over de deskundigheid van de geboden hulp.

Een inwoner uit de gemeente Rheden: “Ik kom wel eens voor de gezelligheid in een buurthuis. Als er een inloopspreekuur is, dan kan ik gewoon de gesprekken volgen. Ook al zal ik een keer hulp nodig hebben, dan ga ik zeker niet naar Incluzio”.

Het duurt soms lang voordat een hulpvraag wordt beantwoord. Veel inwoners meldden dat ze niet of pas na wat langere tijd terug worden gebeld. En vervolgens moeten sommige inwoners maanden wachten tot een voorziening of hulp daadwerkelijk in gang wordt gezet.

Adry van der Velden, bestuurslid van de SP Rheden: “Incluzio zet nu meer vrijwilligers in dan voorheen het geval was. De vrijwilligers zijn vaak van goede wil, maar het is afwachten of je iemand treft met de juiste kennis/informatie om je goed te kunnen helpen of door te verwijzen. Bovendien is het verloop groot en is van continuïteit vaak geen sprake. De deskundigheid van de geboden hulp staat hierdoor ook onder druk.

Het is verder zorgelijk dat inwoners het gevoel krijgen dat er sprake is van een ontmoedigingsbeleid als het gaat om aanvragen van zorg. Het is schandalig dat andere mensen gewoon mee kunnen luisteren bij hulpvragen! Het gebrek aan privacy werpt ook drempels op om later nogmaals hulp aan te vragen.

SP Rheden heeft deze uitkomsten ook gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad van Rheden. We zien dit nu als een eerste uitkomst en hopen dat de gemeente deze punten op gaat pakken. Wij zullen als SP een vinger aan de pols blijven houden op dit onderwerp.”

Het SP Meldpunt Incluzio blijft nog bereikbaar via [email protected]

Kort rapport uitkomsten meldpunt Incluzio van SP Rheden

Communicatie/ bereikbaarheid
Uit de meldingen komt naar voren dat de bereikbaarheid beter kan. Als je naar een dorpsteam van Incluzio belt krijg je al gauw het bandje: “De persoon die u probeert te bereiken is momenteel niet bereikbaar ”. Verzoeken om terug gebeld of gemaild te worden vinden niet of pas na enige tijd plaats. Zij kregen ook een
melding dat het inloopspreekuur in het buurthuis Velp twee weken lang gesloten was. Later bleek vanwege de vakantieperiode. Dit was niet bekend bij de beheerder en er was verder ook geen enkele aankondiging gedaan. Ook niet in de media. Wel waren er wachtenden met een hulpvraag!

Ook de bejegening wordt regelmatig niet als respectvol ervaren.

Deskundigheid
De dorpsteams bestaan uit maatschappelijk werkers. Deze hebben niet altijd de juiste (medische) kennis m.b.t. de aandoening van hun cliënt en zijn/haar dossier. Het aanbod/aangeboden hulp sluit regelmatig onvoldoende aan op de (medische) hulpvraag. Er zijn zelfs enkele professionele hulpverleners (van
instanties die voordat Incluzio hier aan de slag ging) die nu hun voormalige cliënten helpen met ondersteuning om te voorkomen dat deze door het ijs zakken.

Quote: “Mijn klantcoach van Incluzio weet niets van ASS (Autisme), ik moet eerst uitleg geven over wat ASS inhoudt”.

De hulpverlening gebeurt bijna allemaal door vrijwilligers. Zij zijn vaak van goede wil, maar het is afwachten of je iemand treft met de juiste kennis/informatie om je te helpen of door te verwijzen. Bovendien is het verloop groot en is van continuïteit vaak geen sprake.

Quote: “Op een gegeven moment was mijn begeleidster ziek en wisselde later van baan. Ik hoorde hier pas later van, maar niet van Incluzio zelf”.

Ontmoedigingsbeleid
Melders hebben het idee dat de WMO door middel van Incluzio bezig is met een ontmoedigingsbeleid. Niet alleen door de huidige communicatie en/of bereikbaarheid, maar ook door het niet nakomen van afspraken met betrekking tot het aantal uren begeleiding, bij specifieke hulp of vaste consulent/hulpverlener. Dat i.p.v. (verlenging van) dagbesteding cliënten worden verwezen naar activiteiten in een buurthuis. Verder zien veel
melders het gebrek aan privacy niet alleen als respectloos maar ook als ontmoediging.

Quote: “De begeleiding (klantencoach) die ik heb besteed alles uit aan de vrijwilligers die het dan moeten doen. Als je na enige tijd navraag doet, dan is er nog niets gebeurd. Ik voel mij niet altijd serieus genomen en wil niet door verschillende mensen geholpen worden.”

Een andere melder gaf aan: “Ik had voor Incluzio 1 uur begeleiding per week, dit zou zo blijven. Incluzio kwam in het begin 15 min. per week. Meer een praatje dan begeleiding. De frequentie werd langzamerhand 1 maal per 3 weken. Nu heb ik al maanden niets meer gehoord”. 

De privacy tijdens de inloopspreekuren laat te wensen over. Hulpverlener, cliënt en wachtenden zitten dicht op elkaar in dezelfde ruimte. Privacygevoelige gesprekken zijn woordelijk te volgen. Een van de melders kwam voor hulp met het invullen van aanvraag energietoeslag. Bij binnenkomst zag de inwoner naast de nodige wachtenden ook drie hulpverleners naast elkaar zitten, elk met een cliënt tegenover zich. Over en weer werd door de hulpverleners vragen en informatie gewisseld. Duidelijk te volgen door iedereen in die ruimte.

Quote: “Voedselbank aanvragen in een open ruimte waar meerdere mensen zitten en alles kunnen horen.” en “De belastingpapieren laten invullen wordt door een vrijwilliger gedaan en in een ruimte met meerdere mensen die alles horen. Het zijn wel jouw gegevens die iedereen hoort”.

lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen