Mogelijk 200 flexwoningen in Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

RHEDEN – Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) op woensdag 17 april, onthulden wethouders Gea Hofstede en Paul Hofman plannen voor de bouw van 200 flexwoningen in het dorp Rheden. Deze aankondiging kwam aan het licht in een volle zaal van “Ons Huis”, waar de gemeenschap positief reageerde op het nieuws.

Naast de plannen voor de flexwoningen bespraken de wethouders de huidige stand van zaken omtrent diverse ruimtelijke projecten in het dorp, zoals de nieuwbouw van “Rhederhof”, een vergunningaanvraag voor een nieuwe McDonald’s en het toekomstige gebruik van het momenteel braakliggende terrein “Haveland” aan de Pinkelseweg/hoek Dr. Langemeijerweg.

Paul Hofman lichtte toe dat, hoewel eerder plannen voor bedrijfsverzamelgebouwen waren goedgekeurd voor “Haveland”, er nu bijna een akkoord is bereikt met de projectontwikkelaar om hier toch woningen te realiseren. Dit zou een tijdelijke oplossing van ongeveer 15 jaar betreffen, waarna het gebied een nieuwe bestemming zal krijgen die een combinatie van wonen en werken mogelijk maakt.

De wethouder benadrukte dat de omslag naar woningbouw op “Haveland” een aangename verrassing was na intensief overleg tussen de gemeente en de grondeigenaar. “We waren blij verrast door de wending in de plannen,” zei Hofman.

Het initiatief voor het bouwen van woningen in plaats van de bedrijfsverzamelgebouwen werd sterk ondersteund door RD, gezien de dringende behoefte aan meer woningen in Rheden. Het project zal de doorstroming in de lokale woningmarkt bevorderen en biedt kansen voor diverse groepen zoals starters, jonge gezinnen, senioren en statushouders.

De bouw van deze flexwoningen zal niet alleen de woningzoekenden ten goede komen die in het dorp willen blijven, maar ook de lokale economie een impuls geven. Meer bewoners betekent meer klanten voor lokale winkels en meer leden voor de sport- en andere verenigingen.

De reacties van de leden en andere belangstellenden tijdens de vergadering waren overwegend positief, en de inzet van de wethouders en de gemeente voor dit project werd breed gewaardeerd.

RD kijkt met optimisme naar de toekomst en de verdere ontwikkelingen rondom dit plan.

200 flexwoningen Rheden Haveland

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op X (Twitter) of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen