Fractievoorzitter Bert de Lange (CDA) aan het woord!

Foto: Bert de Lange (CDA)

GEMEENTE RHEDEN – Nog niet zo lang geleden heeft rheden.nieuws.nl het College van B&W van de gemeente gevraagd zich aan haar lezers voor te stellen. Nu zijn de fractievoorzitters van de 8 actieve partijen van de gemeente aan de beurt. Vandaag is dat Bert de Lange van de CDA.

We hebben aan alle fractievoorzitters gevraagd zich uit te laten over hun plannen voor het komende jaar. Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s.

Ik ben Bert de Lange (53), woon in Dieren en ben 5 jaar actief als fractievoorzitter van het CDA. Ik ben al 28 jaar gelukkig getrouwd met Edith en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 27 tot 19 jaar. Mijn hobby’s zijn voetbal, fietsen (racefiets en MTB) en zingen.

Waarom heeft u gekozen voor een functie in de Rhedense politiek en wat wilt u daarmee bereiken?

Edith en ik vinden het belangrijk om tijd te besteden aan maatschappelijke activiteiten. Voor ons is dat een logische keuze, omdat wij geloven in de kracht van de samenleving. De plaatselijke politiek kreeg mijn interesse door mijn bestuurlijke taken in lokale verenigingen/organisaties. Het is belangrijk dat we durven te vertrouwen op de kracht van onze inwoners. Zorg er daarom voor dat je begrijpt wat er buiten het gemeentehuis leeft. De gemeente moet er voor haar inwoners zijn wanneer mensen of gezinnen het zelf niet meer, of niet meer met hulp van familie of buurt kunnen redden.

Geef 2 goede eigenschappen en één minder goede eigenschap van uzelf.

Wat ik hoor van anderen is dat ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb, en ook anderen vertrouwen geef. Aandachtspunt is mijn ongeduld, zeker wanneer de details veel aandacht krijgen.

Heeft u naast het fractievoorzitterschap nog een andere baan in het bedrijfsleven en zo ja welke en hoe combineert u deze met elkaar?

Ik werk bij een landelijke diergezondheidsorganisatie in Deventer en heb daar een managementfunctie. Naast het politieke werk heb ik een volledige baan en dat vergt een goede planning. Wat helpt, is dat de meeste politieke activiteiten ‘s avond zijn. Én het CDA heeft een actieve fractie zodat in het geval dat werk en politiek niet te combineren is, we elkaar vervangen.

Hoe denkt u dat de inwoners van gemeente Rheden meer betrokken kunnen worden bij de politiek en wat is uw aandeel daarin?

Betrokkenheid creëren bij de politiek vind ik geen doel op zich. Betrokkenheid is geen kunstje. Het moet voor een gemeente vanzelfsprekend zijn om, waar het zinvol is, met inwoners in gesprek te zijn. Inwoners verwachten dat we als gemeenteraad ons werk goed doen zodat het in elk dorp prettig wonen, werken en leven is. Iedereen kan en mag daar aan mee doen.

Mijn aandeel is om enerzijds de stem van de inwoners te vertolken en anderzijds om datgene waarom de mensen op ons gestemd hebben, te vertalen naar beleid en praktijk. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken of voorstellen goed in elkaar zitten en afgestemd zijn met inwoners.

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren en hoe ziet u zichzelf en uw partij daarin passen?

Het CDA maakt weer deel uit van het college. We willen dat er aandacht uitgaat naar alle leeftijdsgroepen. Dat ouderen op een goede manier lang en plezierig kunnen blijven wonen waar ze willen, dat er goede voorzieningen zijn voor gezinnen en dat de jeugd ook toekomst heeft in onze dorpen. Verduurzaming moet praktisch zijn en voor iedere inwoner bereikbaar. Mensen stemmen op het CDA omdat we veel vertrouwen in onze inwoners hebben, omdat we investeren in onze dorpen en omdat we willen omzien naar elkaar.

Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, hobby, een probleem dat u extra aandacht wil geven, een prachtig initiatief, etc, etc. 

Ik geniet iedere keer weer wanneer ik als scheidsrechter een wedstrijd bij de jeugd mag fluiten. Wat een spelplezier, mensen van allerlei pluimage langs de lijn en die enorme stoet aan vrijwilligers. Het is een voorbeeld van een activiteit waarvan we er onze gemeente honderden hebben en waarvoor iedere keer talloze vrijwilligers in de weer zijn.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden