Plan voor huisvesting dementerende ouderen in Dieren

Foto: rheden.nieuws.nl

DIEREN – Voor de locaties Zutphensestraatweg nummer 20 en nummer 40 in Dieren wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit nieuwe bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor de initiatiefnemer om huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen.

In 2016 heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor Zutphensestraatweg 20 (ook wel bekend als Opstandingskerk) en in 2017 een ontwerpbestemmingsplan voor Zutphensestraatweg 40 (ook wel bekend als Johanneshof).

Niet meer in procedure

In de afgelopen periode is om diverse redenen gebleken dat de ontwikkelingen op de locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 in samenhang moeten worden gezien. Er is nu één zorgaanbieder en de exploitatie van beide zorglocaties zijn financieel van elkaar afhankelijk.

Door het opnemen van beide plannen in één bestemmingsplan wordt de haalbaarheid van de plannen vergroot. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 14 juli 2020 besloten deze ontwerpbestemmingsplannen uit 2016 en 2017 niet verder in procedure te brengen.

Herontwikkeling locatie

De initiatiefnemer heeft de wens om op de locatie aan de Zutphensestraatweg 20 en 40 huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen. De bedoeling is dat het gebouw, de voormalige Opstandingskerk, wordt afgebroken. Deze kerk is geen monument. De historische villa Johanneshof blijft bestaan in de plannen. De gemeente staat positief tegenover de voorgestelde ontwikkelingen en geeft de initiatiefnemer graag de mogelijkheid deze plannen te realiseren volgens de gebruikelijke planologische procedures.

Opstellen nieuw bestemmingsplan

Om de haalbaarheid van de locaties en de samenhang tussen de locaties te waarborgen, wordt één bestemmingsplan opgesteld waarin de bestemming voor beide locaties is vastgelegd. In het nieuwe bestemmingsplan krijgen de locaties waarschijnlijk de bestemming ‘Maatschappelijk 2’. De bedoeling is dat hier huisvesting voor dementerende ouderen komt. De initiatiefnemer gaat in overleg met de buurt om de plannen te bespreken.

Zienswijzen

Tegen de eerdere ontwerpbestemmingsplannen waren zienswijzen ingediend. Deze zijn niet meer van toepassing op het nieuwe plan en de indieners zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Iedereen kan tegen het nieuwe ontwerpbestemmingsplan weer zienswijzen indienen als men dat wil.

Globale planning

De verwachting is dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2020 ter inzage wordt gelegd.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Uit onderzoek blijkt dat er in Dieren behoefte is aan woningen voor deze doelgroep. Bovendien zorgt deze ontwikkeling voor een boost aan de Zutphensestraatweg waar nu het voormalig kerkgebouw staat.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden