Fractievoorzitter Erik Roumen (D66) aan het woord!

Foto: Erik Roumen (D66)

GEMEENTE RHEDEN – Nog niet zo lang geleden heeft rheden.nieuws.nl het College van B&W van de gemeente gevraagd zich aan haar lezers voor te stellen. Nu zijn de fractievoorzitters van de 8 actieve partijen van de gemeente aan de beurt. Vandaag is dat Erik Roumen van D66.

We hebben aan alle fractievoorzitters gevraagd zich uit te laten over hun plannen voor het komende jaar. Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s.

Ik ben Erik Roumen, 56 jaar getrouwd en heb 3 kinderen. Ik woon in Velp en ben sinds 2014 actief als raadslid in de gemeente Rheden. Natuurlijk voor D66, want dat is de partij die het best bij me past vanwege het vertrouwen in de kracht van het individu. En het streven naar een duurzame samenleving omdat de aarde geen gebruiksartikel is en om welvaart te delen. Nu ben ik met mijn 2e periode bezig en het blijft boeiend! Naast het werk en de politiek is ontspanning belangrijk. Ik lees graag, hou van eten en koken, rij motor en geniet.

Waarom heeft u gekozen voor een functie in de Rhedense politiek en wat wilt u daarmee bereiken?

Ik werk al lang als ambtenaar bij de overheid. De overheid bestaat ook uit een ‘bestuurlijke kant’. En deze kant wilde ik ook van binnenuit ervaren. En dan is het mooi om te zien dat je als inwoner van een dorp ook invloed kan hebben op je (directe) leefomgeving. Daarom heb ik gekozen om actief te worden in de Rhedense politiek.

Geef 2 goede eigenschappen en één minder goede eigenschap van uzelf.

Ik ga er voor en hou van ‘buiten de lijntjes kleuren’. Verder ben ik eigenwijs; …volgens mij toch allemaal positieve eigenschappen!

Heeft u naast het fractievoorzitterschap nog een andere baan in het bedrijfsleven en zo ja welke en hoe combineert u deze met elkaar?

Met mijn werk als ambtenaar in een andere gemeente ben ik de laatste jaren vooral bezig met duurzaamheid, energietransitie, klimaat etc. Dezelfde onderwerpen en dezelfde opgaven waar alle gemeenten voor staan, dus ook Rheden.

Hoe denkt u dat de inwoners van gemeente Rheden meer betrokken kunnen worden bij de politiek en wat is uw aandeel daarin?

Er zit heel veel ervaring, kennis en kunde bij onze inwoners in de buurten en de dorpen. Hier moeten we meer gebruik van maken. Daarom wil ik inwoners uitdagen om taken van de gemeente over te nemen als zij het slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Maar ook door te luisteren naar de jongeren en de gemeente op te roepen tot het instellen van een advies-gevende jeugdraad. En door buurtinitiatieven te honoreren.

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren en hoe ziet u zichzelf en uw partij daarin passen?

Ik zie de klimaatopgave als één van de grootste uitdaging voor de komende jaren. Samen met mijn fractie wil ik ervoor zorgen dat we allemaal bewust zijn van de urgentie en van de maatregelen die wij zelf moeten nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Hier hoort ook een andere manier van denken en doen bij, een circulaire economie waarbij het om het maximaliseren van hergebruik en het minimaliseren van waardevernietiging gaat. Dus naast hergebruik ook slimmer ontwerpen en bewust gebruik (producten gaan langer mee).

Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, hobby, een probleem dat u extra aandacht wil geven, een prachtig initiatief, etc, etc. 

Zit al in de bovenstaande beantwoording verwerkt.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden