Fractievoorzitter Magda Rook (GPR Burgerbelangen) aan het woord!

Foto: Magda Rook (GPR Burgerbelangen)

GEMEENTE RHEDEN – Nog niet zo lang geleden heeft rheden.nieuws.nl het College van B&W van de gemeente gevraagd zich aan haar lezers voor te stellen. Nu zijn de fractievoorzitters van de 8 actieve partijen van de gemeente aan de beurt. Vandaag is dat Magda Rook van GPR Burgerbelangen.

We hebben aan alle fractievoorzitters gevraagd zich uit te laten over hun plannen voor het komende jaar. Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s.

Mijn naam is Magda Rook en ik ben 64 jaar. Sinds maart 2010 ben ik actief in de lokale politiek, eerst als raadslid en vanaf 2014 ben ik fractievoorzitter van de lokale partij GPR Burgerbelangen. Ik ben gehuwd met Frits en wij hebben 2 zonen, 1 dochter, 2 kleinkinderen en een hond. Ik woon vanaf februari 1985 in Dieren. Ik wandelde tot voor kort zeer actief in onze prachtige omgeving. Ik lees alles wat los en vast zit, ik kook graag exotisch, luister en maak muziek. Ik ben gek op Zuid-Frankrijk en brei tussen alles door sokken.

Waarom heeft u gekozen voor een functie in de Rhedense politiek en wat wilt u daarmee bereiken?

Ik ben in de gemeentepolitiek gegaan om mijn bijdrage te leveren aan de Rhedense samenleving. Ik hoop te bereiken dat politiek dichterbij inwoners komt, iedereen zijn stem kan laten horen en politiek actief zijn niet afhangt van rangen of standen. Ik ben volksvertegenwoordiger niet alleen rond de verkiezingen maar ook die 4 jaren daarna, ik wijs inwoners de weg bij problemen en help zo nodig.

Geef 2 goede eigenschappen en één minder goede eigenschap van uzelf.

Goede eigenschappen zijn mijn doorzettingsvermogen en het feit dat ik altijd verbanden zie tussen verschillende zaken. Mijn slechte eigenschap is dat ik soms heel fel kan overkomen (ik vind dat zelf uiteraard wel meevallen).

Heeft u naast het fractievoorzitterschap nog een andere baan in het bedrijfsleven en zo ja welke en hoe combineert u deze met elkaar?

Ik heb naast het fractievoorzitterschap en raadswerk geen baan. Ik heb door reuma extra rust nodig en weinig energie over.

Hoe denkt u dat de inwoners van gemeente Rheden meer betrokken kunnen worden bij de politiek en wat is uw aandeel daarin?

Door de politiek dichter bij de mensen te brengen. Ik heb daarvoor in de vorige raadsperiode het rondetafelgesprek bedacht. Inwoners kunnen daardoor rustig met raadsleden in gesprek over zaken die zij met de raad willen bespreken. Ik hoop te bereiken dat in de toekomst de raad ook buiten het gemeentehuis vergadert.

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren en hoe ziet u zichzelf en uw partij daarin passen?

GPR Burgerbelangen wil de aankomende jaren kritisch maar wel opbouwend oppositie voeren en als partij verder groeien. Ik verwacht daar al mijn energie voor nodig te hebben.

Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, hobby, een probleem dat u extra aandacht wil geven, een prachtig initiatief, etc, etc. 

Jammer vind ik dat in ons land en ook in Rheden de muziekscholen steeds verder worden afgebroken. Rond 1995 had onze muziekschool rond de 950 leerlingen. Leerlingen die een instrument leerden bespelen en in een leerlingenorkest of band konden spelen. Daar is nu geen schim van over. Het gevolg van die afbraak is dat er bijna geen aanmeldingen meer zijn voor de schakelklas, en dat de harmonieën ook in onze gemeente weinig nieuwe leden krijgen. Dit terwijl alle onderzoeken aangeven dat kinderen die muziekonderwijs volgen daar hun hele leven plezier van hebben. Ze leren muzieknoten lezen, studeren, doorzetten en samenspel. Terwijl je vingers, ogen, oren en hersenen samen moeten werken. Allemaal vaardigheden die ze in hun verdere leven hard nodig hebben. Ik vind dat een gemiste kans.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden