Nieuwjaarstoespraak gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

De Steeg – ‘Geachte dames en heren, hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie, ik wens u een gelukkig en gezond 2016’ zo opende burgemeester Petra van Wingerden de nieuwsjaarbijeenkomst op het gemeentehuis op maandag 4 januari.

Hieronder leest u toespraak van de burgemeester Petra van Wingerden, met daarbij linkjes naar berichten.

Graag noem ik vanaf deze plek de 3 vrouwen en 7 mannen uit de gemeente Rheden die in 2015 een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen.
Ze hebben allemaal een uitnodiging ontvangen voor deze nieuwjaarsreceptie Het zijn:
• Mevrouw Spanbroek-Reinders uit Dieren
• Mevrouw Hartog-Kroes uit Dieren
• Mevrouw Kerssenmeijer-Jacobs uit De Steeg
• De heer Spanbroek uit Dieren
• De heer Blanksma uit Laag-Soeren
• De heer Elsenaar uit Velp
• De heer Ohm uit Velp
• De heer Snellenburg uit Velp
• De heer Bloem uit Spankeren
• De heer Jochemsen uit Velp

En natuurlijk ook een extra hartelijk welkom voor onze nieuwe inwoners en onze ondernemers.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar combineren we deze nieuwjaarsreceptie met de Rhedense sportverkiezing. De genomineerde sporters zijn ook in de zaal aanwezig. Wethouder Tjebbe Vugts stelt straks de genomineerden aan u voor en maakt aansluitend de winnaars bekend. http://rheden.nieuws.nl/sportverkiezingen/ (zie ander bericht over de sportverkiezingen)

Het is maandag 4 januari 2016. De jaarwisseling ligt achter ons. Onze medewerkers hebben de jaarlijkse schade, veroorzaakt door vuurwerk en vandalisme, opgenomen. De schade bedraagt bijna 4200 euro en is daarmee aanzienlijk lager dan de 9800 euro van vorig jaar.

Leuk om te vermelden is dat onze vuurwerkinzamelactie 386 zakken vuurwerkafval heeft opgeleverd. Een mooi resultaat. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/70230/vuurwerk-samen-afsteken-samen-opruimen/
Al met al beleefde de gemeente Rheden een rustige jaarwisseling. Vanaf deze plek wil ik graag alle hulpdiensten– politie, brandweer, ambulancepersoneel en toezichthouders – hartelijk danken voor hun inzet tijdens Oud & Nieuw.

Dan neem ik u nu graag even mee voor een terugblik op 2015

Participatiesamenleving, inwonersparticipatie, overheidsparticipatie, Drie begrippen die de samenwerking benadrukken tussen inwoners en de overheid. Wat mij betreft draait participatie om actieve deelname. Alleen als iedereen actief meedoet, komt er energie vrij en kan er iets moois ontstaan. Ik noem graag enkele voorbeelden uit de Rhedense samenleving van het afgelopen jaar.

In 2015 werd ‘Ik buurt mee!’ verder uitgerold over onze gemeente. Ook voor Laag-Soeren, Spankeren en Ellecom wordt gewerkt aan een buurtplan. In Velp-Noordwest en in Dieren-West zijn onze Ik buurt Mee!-projectleiders inmiddels gestart met gesprekken met mensen in de buurt.

De projectleider voor Dieren-Zuid is geworven. Kortom, in alle 18 buurten van onze gemeente is ‘Ik Buurt Mee!’ uitgerold. U begrijpt, als ambassadeur voor ‘Ik buurt mee!’ ben ik een groot voorstander van deze werkwijze, waarbij inwoners, instanties – zoals de politie – en de gemeente samenwerken aan een sociale, veilige en prettige buurt. Dit mooie toekomstbeeld kan alleen worden bereikt als iedereen actief meedoet. ‘Ik buurt mee!’ is alleen succesvol als alle partijen de werkwijze omarmen. De komende jaren moeten we daar met elkaar verder op investeren. ik buurt mee

Ik noem hier ook het buurtpreventieteam Dieren-Noordoost.
Afgelopen zomer mocht ik met hen het nieuwe buurtpreventiebord onthullen. Het buurtpreventieteam draait een proef met het gebruik van WhatsApp als
communicatiemiddel. Door het gebruik van WhatsApp op smartphone of tablet kunnen bewoners verdachte situaties in een wijk op een veilige manier signaleren en aan elkaar doorgeven. In spoedeisende situaties wordt altijd de politie gebeld. Om bezoekers van de buurt te informeren over het
actieve buurtpreventieteam zijn er door de gemeente Rheden nieuwe borden geplaatst. Een mooi voorbeeld van bewoners die zelf actief bijdragen aan een veilige buurt.

En dan het jongerenontmoetingspunt in De Steeg. Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk kwam hij er dan toch. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de jongeren in vervulling. Maar zonder slag of stoot ging dat niet. Uiteindelijk werd zelfs besloten om het proces van de
locatiekeuze over te doen. Met meer betrokkenheid van de volwassen dorpsbewoners. En wat bleek … door meer samen op te trekken, kon er toch een positief resultaat worden geboekt. De realisatie van het JOP is nu een feit. De jongeren uit De Steeg hebben hun eigen plek. Als de winter voorbij is, hoop ik ze vaak te zien naast het gemeentehuis. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/62992/fotos-ingebruikname-jop-de-steeg/

Meer dan voorheen wordt ook in de gezondheidszorg om actieve deelname gevraagd: van patiënten, cliënten en mantelzorgers. Het Rijk heeft zorgtaken overgedragen aan gemeenten en daarbij gekort op het budget. De uitdaging is om met minder geld toch voldoende en tegelijkertijd goede zorg te bieden. Een andere manier van werken moet de benodigde besparingen gaan opleveren. Bij deze veranderende werkwijze gaat het vooral om het stimuleren
en mogelijk maken van de eigen regie en kracht van inwoners. Beide partijen – gemeente en inwoners – zullen  moeten wennen aan deze verandering.

Participatie is ook: begrip hebben voor elkaar en empathie tonen.En soms is participatie ook: je houden aan de regels. In mei ontvingen acht ondernemers het certificaat Verantwoord Alcohol Verstrekken. Deze ondernemers houden zich prima aan de nieuwe Drank- en Horecawet. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van deze wet. Hierin staat onder andere dat het verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/56630/verantwoord-alcohol-verstrekken-certificaten-uitgereikt-door-petra-van-wingerden/

Het is belangrijk om alcoholgebruik onder jongeren te beperken omdat regelmatig te veel alcohol drinken schadelijk is voor hun ontwikkeling. De gemeente is blij met de ondernemers die daaraan vanuit hun professie een positieve bijdrage leveren.

In 2015 werden veel projecten afgerond. Zonder andere projecten tekort te willen doen, noem ik hier een paar zichtbare, in het oog springende resultaten.

Vlak voor de zomervakantie werd de nieuwe kade bij de Veerstoep in Dieren-Zuid in gebruik genomen. Pendel- en rondvaartboten beschikken daarmee over een goede aanlegmogelijkheid. Hierdoor kunnen nog meer toeristen genieten van het mooie Dieren en de prachtige IJssel. In overleg met omwonenden en Rijkswaterstaat is het plan voor deze aanlegkade gemaakt. De kade sluit goed aan op de bestaande wegen en beperkt de overlast voor de omwonenden. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/60243/aanlegkade-voor-rondvaartboten-in-dieren-geopend/

Sinds oktober was het fietspad door de Havikerwaard gereed.Hiermee is het rondje Rheden-Doesburg-Zevenaar-Rheden een feit. Het fietspad door de Havikerwaard maakt de toeristische fietsverbinding van De Steeg en Ellecom met Doesburg én van het netwerk fietsknooppunten IJsselkop
compleet. Zo ontstaat er een mooi recreatief rondje van Rheden naar Doesburg door de uiterwaarden en over de IJsseldijk. Het is een aantrekkelijke route voor toeristen maar natuurlijk ook voor onze eigen inwoners. Ik raad u aan het rondje eens te fietsen; het is beslist de moeite waard! http://rheden.nieuws.nl/nieuws/65764/fietspad-havikerwaard-officieel-geopend/

Sinds vorig jaar is natuurbegraven mogelijk in de gemeente Rheden. Op begraafplaats en gedenkpark Heiderust. Steeds meer mensen staan positief tegenover deze eigentijdse manier van begraven. Op een natuurbegraafplaats bevindt zich geen herinneringsmonument op het graf, hooguit een
boomschijf met inscriptie. Op Heiderust is een stuk bos geschikt gemaakt voor natuurbegraven.

De slechte bomen zijn verwijderd en er is een onverhard wandelpad dat aansluit op de wandeling over het park Heiderust. Vlak bij
de natuurbegraafplaats is een buitenplaats ingericht voor het houden van een openluchtbijeenkomst. Met deze manier van begraven komt de gemeente Rheden tegemoet aan de wens van velen. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/56896/natuurbegraven-nu-ook-in-rheden/

Het jaar 2015 vervulde mij ook met trots. Trots op de inzet van mensen, trots op hun enthousiasme en trots op de activiteiten die zij tot stand weten te brengen.

In het kader van 70 jaar bevrijding werden er in april tal van herdenkingen en activiteiten georganiseerd. Ik was samen met enkele wethouders bij deze activiteiten aanwezig. Ik ben trots op alle inwoners van onze gemeente die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden via
tentoonstellingen, herdenkingen, concerten, optochten,monumenten enzovoorts. http://rheden.nieuws.nl/tag/70-jaar-bevrijding/

Om de dappere mannen en vrouwen te eren, die ervoor hebben gezorgd dat wij nu in vrijheid mogen leven. Opdat wij nooit vergeten! Juist in deze
tijd, in een wereld vol brandhaarden.

In juni vond het eerste ZOOM! Kamermuziekfestival plaats in onze gemeente. Veertig musici uit heel Europa lieten van zich horen. Vier dagen lang was de Veluwezoom het groene decor voor klassieke muziek in alle soorten en maten. Op tal van locaties werden laagdrempelige concerten gegeven. Veel
van onze inwoners – en muziekliefhebbers uit de wijde omtrek – hebben vier dagen lang genoten van prachtigemuziek. Ik spreek de hoop uit, dat het de organisatie lukt dit mooie festival te continueren.

Met veel plezier kijk ik terug op het ondernemerscafé van het afgelopen jaar. In november waren wij te gast bij de Intrapec Groep in Spankeren. De avond stond in het teken van ‘ondernemerschap in een duurzame economie’. De gemeente Rheden vindt een goede relatie met het lokale
bedrijfsleven erg belangrijk. Daarom organiseren wij ieder jaar een ondernemerscafé. Voor ondernemers is deze avond een mogelijkheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten.

Alle ondernemers in de gemeente Rheden, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, hebben een uitnodiging ontvangen.

En een groot compliment aan Landgoed Rhederoord. Vorige maand werd het landgoed uitgeroepen tot beste trouwlocatie van heel Nederland. Een knappe prestatie. De jury koos voor landgoed-rhederoord, omdat daar ‘service op maat wordt eleverd, smaakvolle gerechten worden geserveerd en dat
alles in een historisch decor’. Petje af!

Trots ben ik ook op de wijze waarop in Rheden wordt omgegaan met de vluchtelingenproblematiek. De eerste vluchtelingen arriveerden in maart in het
asielzoekerscentrum aan de Broekstraat in Velp. Zonder gedoe en ongeregeldheden. Zowel de gemeenteraad als het college vinden het belangrijk dat de gemeente Rheden haar verantwoordelijkheid neemt in de vluchtelingenkwestie.

Om die reden besloot de gemeenteraad eind november dat er plek is voor een tweede AZC in onze gemeente. Om nog eens maximaal 300 vluchtelingen op te kunnen vangen. Ik ben blij dat de discussie over dit gevoelige onderwerp waardig en goed is verlopen. Daarom ben ik trots op onze collegeleden, raadsleden en inwoners.

En dan het nieuwe jaar….. Wat staat ons te wachten in 2016. Ook in 2016 wil de gemeente Rheden haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij beleid en activiteiten. Het nieuwe, online inwonerspanel ‘Rheden Spreekt’ biedt daarvoor goede mogelijkheden. Het is de bedoeling dat er per jaar ten minste vier en maximaal zes onderzoeken plaatsvinden. Alle inwoners en organisaties in de gemeente kunnen zich aanmelden voor het inwonerspanel via de website Rheden Spreekt. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/57166/gemeente-rheden-start-inwonerspanel-rheden-spreekt/

Het is ook mogelijk om een vragenlijst op papier in te vullen. Inmiddels telt het panel meer dan duizend deelnemers. Via ‘Rheden spreekt’ ontstaat inzicht in wat er leeft onder inwoners en wat zij belangrijk vinden. Dat is van groot belang voor het goed functioneren van de gemeenteraad, het college en onze medewerkers.

Vorig jaar sprak ik vanaf deze plek uit dat er in 2015 een nieuwe parkeergarage zou staan bij het station in Dieren. We weten allemaal dat dit niet het geval is. Maar vorige maand ondertekenden de provincie Gelderland en het bouwbedrijf wel het traject voor de bouw van het project Traverse Dieren.
De komende jaren gaat het stationsgebied ingrijpend op de schop. Met een enorme metamorfose tot gevolg. Het resultaat zal bijzonder zijn.

Vorig jaar nam de gemeenteraad een voorstel aan om samen met Renkum en Arnhem een uitvoeringsdienst op te richten.Een nieuw bedrijfsonderdeel dat met bestaande medewerkers voor de drie gemeenten werkzaamheden gaat uitvoeren. Denk aan gezamenlijke ICT, inkoop, archief,personeelstaken en nog veel meer.

Alle raadsfracties in Rheden hebben uitgesproken dat samenwerking noodzakelijk is om ook in de toekomst onze taken goed uit te voeren. Hierbij kiezen we er bewust voor om onze autonomie niet aan te tasten. De oprichting van een Intergemeentelijke Uitvoeringsdienst is een belangrijke stap in de samenwerking met onze partners Arnhem en Renkum.

Ons doel om CO2-neutraal te zijn in 2040 staat nog steeds. Om dit te bereiken moet er veel gebeuren. De gemeente kan dat niet alleen en gelukkig hoeft dat ook niet. Er zijn voldoende inwoners, verenigingen en ondernemers met goede ideeën over duurzaamheid en energiebesparing. Heeft u zelf een idee of initiatief? Neem dan vooral contact met ons op.

Op 1 januari is een nieuwe ronde gestart voor het indienen van initiatieven voor het Innovatiefonds Sociaal Domein.Met dit fonds willen wij professionele zorgaanbieders, vrijwilligers en inwoners stimuleren om plannen en ideeën in te dienen, die bijdragen aan het verbeteren van het lokale zorgaanbod. Vorig jaar leverde dit 44 initiatieven op. Het doel van het innovatiefonds is om ervoor te zorgen dat iedereen ‘kan meedoen’. Daarbij gaan we uit van de eigen
kracht van inwoners. http://rheden.nieuws.nl/nieuws/60821/innovatiefonds-sociaal-domein-moet-lokaal-zorgaanbod-verbeteren/

Voor 2016 ligt de nadruk op het preventieve karakter van een initiatief. Op onze website leest u meer over het innovatiefonds.

Voor de voetballiefhebbers onder ons is het even slikken deze zomer. Een EK zonder oranje. Maar gelukkig valt er in onze dorpen voldoende te beleven. Ik noem hier twee bijzondere evenementen:

In augustus is Landgoed Middachten het decor voor de 16e International Citroën Car Club Rally. De ICCCR is een vierjaarlijks internationaal Citroën evenement. De World Meeting, zoals het ook vaak wordt genoemd, heeft als doel zoveel mogelijk Citroëns, klassiek en modern, op één plaats
bij elkaar te brengen en daarmee een zo breed mogelijk publiek te trekken. De ICCCR is daardoor de ontmoetingsplek voor Citroën liefhebbers uit de hele wereld.En ik denk zeker ook een zeer de moeite waard voor onze inwoners en ondernemers! http://rheden.nieuws.nl/nieuws/8555/internationaal-citron-evenement-icccr2016-op-middachten/

En dan de Giro d’ Italia. Op 6, 7 en 8 mei doet deze internationale wielerronde onze provincie aan. Op zondag 8 mei komen de renners door de gemeente Rheden.

Gezamenlijk presenteren wij Gelderland als dé wandel- en fietsprovincie die bekend staat om haar natuur en gastvrijheid. Vanaf 28 januari 2016 start het side eventsprogramma en tellen we de 99 dagen af op weg naarde Big Start van de Giro d’Italia. De gemeente is met inwoners, verenigingen en ondernemers in gesprek om van de Giro een onvergetelijk spektakel te maken. Ook u kunt meedoen! http://rheden.nieuws.nl/nieuws/59024/de-giro-ditalia-impuls-voor-de-economie/

Beste mensen, het is tijd om het te glas heffen en om te proosten op:
– alle echtparen in onze gemeente die het afgelopen jaar hun 50, 55, 60 of 65 jarig huwelijk mochten vieren;
– alle inwoners die de respectabele leeftijd van 100 hebben bereikt;
– de nieuwe inwoners en ondernemers in ons midden;
– de 25 mannen en 23 vrouwen die in de gemeente Rheden de Nederlandse nationaliteit mochten ontvangen;
– en op de 43.818 inwoners die van Rheden een prachtige plek maken om te wonen, werken en recreëren.

Ik wens u een fantastisch 2016 toe!

Uitslag Sportverkiezingen volgt.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden