Gemeentesecretaris Hans Kettelerij gemeente Rheden aan het woord!

Foto: rheden.nieuws.nl

COLUMN – rheden.nieuws.nl heeft aan burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris, van gemeente Rheden gevraagd zich uit te laten over haar plannen voor het komende jaar. Gemeentesecretaris Hans Kettelerij is de laatste.

Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen die de leden van B&W hebben in de politiek, maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris.

We doen dit door hen allen een 6-tal gelijke vragen te stellen en hun antwoorden te publiceren, gemeentesecretaris Hans Kettelerij is de laatste.

Hans Kettelerij

  • Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief in de politiek, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s

Mijn naam is Hans Kettelerij, 62 jaar, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Ik ben een onafhankelijke (politiek) adviseur van het college en vertegenwoordig niet een bepaalde politieke partij. Ik woon samen met mijn vrouw in Doetinchem en we hebben 4 kinderen en 3 kleinkinderen. In mijn vrije tijd vermaak ik mij met cultuur (theaterbezoek, musea, festivals), boeken, stedentrips en doe ik te weinig aan sport.

  • Welke functie heeft u in het college en welke portefeuilles heeft u in uw werkpakket zitten en spreekt u het meest aan

Ik heb een adviserende en ondersteunende functie. Ik licht ambtelijke adviezen toe, denk mee in oplossingsrichtingen maar heb geen stemrecht. Daarnaast zorg ik voor een juiste vertaling naar de organisatie van de besluiten. Voorafgaand aan de collegebesprekingen zorg ik dat de adviezen vanuit alle invalshoeken (beleidsinhoudelijk, financieel, organisatorisch of juridisch) zijn bekeken. Verder geef ik richting aan de ontwikkeling van de organisatie.

  • Geef 2 goede eigenschappen en een minder goede eigenschap van uzelf

Ik ben gericht op ontwikkeling, verandering en aanpassing want de wereld staat immers niet stil. Daarnaast kan ik goed relativeren, ook bij problemen en ingewikkelde afwegingen. Ik ben gericht op overeenstemming en kan minder goed omgaan met conflicten.

  • Wat zijn de doelen die u graag het komende jaar verwezenlijkt wil zien

Ik wil de collegeleden ondersteunen om een goed team te zijn. Ik wil ze helpen samen met de organisatie de politiek bestuurlijke doelen te realiseren. Dat betekent keuzes maken wat we het eerst oppakken en wat we later doen.

  • Wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar en hoe ziet u uzelf daarin passen

Er liggen veel uitdagingen. Daarnaast is het belangrijk financieel stabiel en gezond te blijven. Na jaren van overschotten zijn er nu begrotingstekorten. De komende jaren wil het college de doelen halen die zijn afgesproken. Dat vraagt een goede afstemming met de capaciteit van de organisatie.

  • Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, een probleem dat u extra aandacht wil geven of een prachtig initiatief

Ik wil een lans breken voor de medewerkers van onze organisatie. Ambtenaren krijgen soms kritiek op hun functioneren. Toch zie ik heel veel hardwerkende mensen om me heen, die zowel de politiek als de inwoners en bedrijven willen helpen en ondersteunen. Soms betekent dat ook dat er ergens niet aan meegewerkt kan of mag worden. En soms kan er wel maximaal ondersteund worden. Ambtenaren hebben te maken met regelgeving die grenzen stelt aan wat wel en niet kan. Ik snap best dat er soms kritiek is, dat er ook weleens fouten worden gemaakt of dat inwoners het ergens niet mee eens zijn. Maar ik reken wel op respect voor onze medewerkers.

Lees ook:

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden