Fractievoorzitter Tim Endeveld (GroenLinks) aan het woord!

Foto: Tim Endeveld (GL)

Tim-Endeveld-GLGEMEENTE RHEDEN – Nog niet zo lang geleden heeft rheden.nieuws.nl het College van B&W van de gemeente gevraagd zich aan haar lezers voor te stellen. Nu zijn de fractievoorzitters van de 8 actieve partijen van de gemeente aan de beurt. Vandaag is dat Tim Endeveld van GroenLinks.

We hebben aan alle fractievoorzitters gevraagd zich uit te laten over hun plannen voor het komende jaar. Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s.

Ik ben Tim Endeveld, 29 jaar, geboren in Amsterdam en 11 jaar geleden voor mijn studie naar Velp verhuisd. Ik ben sinds mijn 18de actief voor GroenLinks, eerst in de jongerenvereniging DWARS en sinds 2014 actief voor GroenLinks in Rheden, eerst als raadsvolger, een half jaar later al als raadslid en sinds deze periode als fractievoorzitter. Ik woon alleen en ben graag in de natuur. Ik reis graag en train sinds 2 jaar onder het genot van een biertje mijn gebrekkige dartvaardigheden.

Waarom heeft u gekozen voor een functie in de Rhedense politiek en wat wilt u daarmee bereiken?

Ik wil het verschil maken voor mensen, het milieu en de natuur. Op lokaal niveau kun je dit verschil echt maken en praat je (voor in de politiek) over concrete thema’s. Rheden is een prachtige gemeente om te wonen en dat wil ik graag zo houden en versterken.

Geef 2 goede eigenschappen en één minder goede eigenschap van uzelf.

Mijn goede eigenschappen zijn dat ik weloverwogen mijn keuzes maak, waarbij ik een besluit graag van alle kanten bekijk, en ik ben van mezelf rustig waardoor ik mij niet verlies in de emotie. Mijn slechte eigenschap is dat het weloverwogen willen zijn wel eens doorslaat waardoor ik kan twijfelen en daardoor niet altijd gelijk doorpak.

Heeft u naast het fractievoorzitterschap nog een andere baan in het bedrijfsleven en zo ja welke en hoe combineert u deze met elkaar?

Ik ben naast raadslid ook onderwijsassistent voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer aan hogeschool Van Hall Larenstein. Juist door contacten op het werk en met studenten zorg ik dat ik een beter raadslid ben. Ik hou de contacten met wat er onder niet politici speelt daardoor vast.

Hoe denkt u dat de inwoners van gemeente Rheden meer betrokken kunnen worden bij de politiek en wat is uw aandeel daarin?

Veel mensen zijn al betrokken bij de samenleving, dat is prachtig. Het is aan zowel de gemeente als de politici om met deze mensen in contact te blijven. Daarnaast nodigt de gemeente actief mensen uit om bij de gemeenteraad te komen kijken en zijn wij als raadsleden op veel bijeenkomsten in de gemeente. Ook wil ik graag met inwoners in gesprek gaan over tal van onderwerpen. Inwoners kunnen mij altijd mailen.

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren en hoe ziet u zichzelf en uw partij daarin passen?

De komende jaren komt er veel op de gemeente en de maatschappij af: onder andere grotere ongelijkheid tussen arm en rijk, de nieuwe omgevingswet, het gebruik van nieuwe vormen van energie en steeds duurzamer bouwen. Samen met GroenLinks en de andere partijen in de raad wil ik deze problemen aanpakken. Ik wil constructieve oppositie voren; het beleid steunen als het aansluit op onze visie en tegenstand geven wanneer het beleid zijn doel voorbij schiet.

Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, hobby, een probleem dat u extra aandacht wil geven, een prachtig initiatief, etc, etc. 

Er is in deze mooie gemeente heel veel dat de aandacht verdient: van het mooie landschap tot alle inwoners. Maar wat ik specifiek onder de aandacht wil brengen zijn de inwonersinitiatieven. Steeds meer inwoners verenigen zich in initiatiefgroepen, zoals initiatief Dieren-West. Daar zijn inwoners actief bezig als wijk om de problemen van de samenleving aan te pakken. Zo zijn ze bezig met duurzame energieopwekking en hoe ze dit in hun wijk kunnen oppakken. Maar ze hebben ook tal van andere activiteiten in bijvoorbeeld het sociaal domein of de inrichting van hun wijk.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden