Fractievoorzitter Jorine Dirks (SP) aan het woord!

Foto: Jorine Dirks (SP)

GEMEENTE RHEDEN – Nog niet zo lang geleden heeft rheden.nieuws.nl het College van B&W van de gemeente gevraagd zich aan haar lezers voor te stellen. Nu zijn de fractievoorzitters van de 8 actieve partijen van de gemeente aan de beurt. Vandaag is dat Jorine Dirks van de SP.

We hebben aan alle fractievoorzitters gevraagd zich uit te laten over hun plannen voor het komende jaar. Niet alleen geven wij u een kijkje in de plannen maar geven u ook een persoonlijk kijkje in het leven van de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

Kort verhaaltje over uzelf met naam, leeftijd, politieke voorkeur, aantal jaren actief, gezinssituatie, woonplaats, hobby’s.

Ik ben Jorine Dirks (37 jaar) en sinds 2010 actief als fractievoorzitter van de SP. Ik woon in Velp, samen met mijn man Mathijs en 2 dochters, Silke (3 jaar) en Imme (half jaar). In mijn vrije tijd ga ik graag met z’n allen er op uit: naar bos, speeltuin, bibliotheek of familie.

Waarom heeft u gekozen voor een functie in de Rhedense politiek en wat wilt u daarmee bereiken?

In 2001 ben ik lid geworden van de SP. De SP bestond toen pas kort als afdeling in de gemeente Rheden. Ik heb me daar toen bij aangesloten en heb van alles gedaan: van folderen en actievoeren tot bestuurslid en sinds 2010 fractievoorzitter.

Ik ben er trots op dat we als SP voortdurend het geluid van gewone mensen laten horen in de raad.

Geef 2 goede eigenschappen en één minder goede eigenschap van uzelf.

Mijn slechte eigenschappen zijn dat ik eigenwijs ben en altijd kritisch. Dat is soms best vermoeiend voor mezelf en irritant voor anderen. Tegelijkertijd vind ik dat ook mijn goede eigenschappen, vooral in de politiek.

Heeft u naast het fractievoorzitterschap nog een andere baan in het bedrijfsleven en zo ja welke en hoe combineert u deze met elkaar?

Allereerst zie ik het raadslidmaatschap niet als een baan maar als een nevenfunctie, zoals dat heet. Mijn raadsvergoeding sta ik grotendeels af aan de partij, die daar onderzoeken, acties en scholingen van organiseert.

Ik werk in het onderwijs; op het Stedelijk Gymnasium Arnhem geef ik Latijn en Grieks. Dat doe ik 3 volle dagen per week; de resterende tijd is voor thuis en de politiek.

Hoe denkt u dat de inwoners van gemeente Rheden meer betrokken kunnen worden bij de politiek en wat is uw aandeel daarin?

Als raadslid ben je een volksvertegenwoordiger, geen vergadertijger. Ik vind vooral dat we niet teveel tijd op het gemeentehuis moeten doorbrengen, maar juist naar buiten moeten, naar de inwoners toe. De SP is dé partij die dat -ook buiten verkiezingstijd- doet. Inwoners weten ons zo te vinden en door hun verhalen kunnen wij in de gemeenteraad een stevig geluid laten horen, onderbouwde voorstellen indienen en mensen mobiliseren om in actie te komen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de megastal in Ellecom en bij de verkoop van huurwoningen aan het investeringsfonds van miljardair George Soros. Maar ook mensen die vastliepen in de schuldhulpverlening of bij de sociale dienst van de gemeente hebben we een stem gegeven.

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren en hoe ziet u zichzelf en uw partij daarin passen?

De gemeente is verantwoordelijk voor steeds meer taken rondom zorg, werk en ondersteuning. Dat moet goed gebeuren. Mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp of zorg doen dit niet zomaar, vaak is daar al een lange weg aan vooraf gegaan. Mijn doel is dat we echt gaan zorgen voor, en omkijken naar elkaar in deze gemeente. Écht sociaal beleid, meedenken met de inwoners en duidelijke formulieren. Als SP zullen wij blijven waken dat inwoners de zorg en hulp krijgen die nodig is.

Stukje eigen inbreng over bijvoorbeeld een interesse, hobby, een probleem dat u extra aandacht wil geven, een prachtig initiatief, etc, etc.

Inwoners kunnen de SP altijd bereiken: via mij of andere SP’ers of de Hulpdienst Je kunt bij ons terecht met vragen en problemen met instanties, zoals gemeente, verhuurder, werkgever of uitkeringsinstanties. Veel inwoners wisten de Hulpdienst al te vinden en meldden zich met vragen over bijvoorbeeld schulddienstverlening, re-integratietrajecten en diverse gemeentelijke sociale regelingen.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden